Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 r.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2021 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 roku wg. danych UNAIDS

 

ŚWIAT

 

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV.
 • Zanotowano ok. 1.5 miliona nowych przypadków HIV.
 • Z powodu AIDS zmarło 650 tysięcy osób.
 • Z terapii antyretrowirusowej (ARV) korzystało 28.7 miliona osób.
 • Od początku epidemii HIV, wirusem zakaziło się około 84.2 miliona osób, z tego z powodu powikłań związanych z AIDS zmarło 40.1 miliona osób.  

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV, z tego:
 • 7 miliona były to osoby dorosłe (>15 r.ż.);
 • 7 miliona to dzieci (0-14 r.ż.);
 • 54% wszystkich osób żyjących z HIV stanowiły kobiety i dziewczęta;
 • 85% spośród wszystkich osób zakażonych HIV, znało swój status serologiczny;
 • Niecałe 6 milionów osób żyjących z HIV nie wiedziało, że jest zakażona.

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV – objęte terapią antyretrowirusową (ARV)

 • W końcu grudnia 2021 z terapii ARV korzystało 28.7 miliona osób (w 2010 roku było to tylko 7.8 miliona);
 • W 2021 roku z terapii ARV korzystało 75% osób spośród wszystkich zakażonych HIV, z tego 76% były to osoby dorosłe (>=15 r.ż.), a 52% to dzieci (0-14 r.ż.);
 • Z leczenia ARV korzystało 80% kobiet (>= 15 r.ż.) oraz 70% mężczyzn w tej samej grupie wiekowej.

 

NOWE ZAKAŻENIA HIV

 • W latach 1996-2021 liczba nowych zakażeń HIV spadła o 54%.
 • W 2021 roku HIV zakaziło się około 1.5 miliona osób (3.2 miliona w roku 1996).
 • W grupie osób nowo zakażonych HIV, kobiety i dziewczęta stanowiły 49%.
 • Od roku 2010 liczba nowych przypadków zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 52%.

 

 

 

wprowadzono: 16.12.2022

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

W kwietniu 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało Deklarację Paryską i dołączyło do międzynarodowej inicjatywy Fast-Track Cities (FTC). Inicjatywa ta oparta jest na partnerstwie między miastami i gminami na całym świecie oraz organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania HIV i zakażeniom współwystępującym z HIV, w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz opieki nad osobami chorymi na AIDS (IAPAC), Wspólnym Programem Narodów Zjednoczonych ds. walki z AIDS (UNAIDS), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz miastem Paryż. Ma ona na celu zwiększenie skuteczności działań programów prewencji HIV, zmniejszenie negatywnego wpływu stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV oraz utworzenie wspólnej platformy internetowej do współpracy międzynarodowej i prezentacji lokalnych działań. W pracach Zespołu Roboczego ds. wdrażania inicjatywy FTC na terenie Polski bierze udział przedstawiciel Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

Międzynarodowe porozumienie w sprawie inicjatywy FTC podpisano w Paryżu, 1 grudnia 2014 r. Jego sygnatariuszami byli merowie 26 dużych miast świata, którzy zobowiązali się do  działań na rzecz zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Zobowiązali się także do przeciwdziałania chorobom współistniejącym z HIV tj. gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i B (HCV, HBV). Jednocześnie do zapewnienia stałego dostępu mieszkańców do testów, leczenia i profilaktyki oraz do przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych. Władze miast zobowiązały się także do cyklicznego opracowywania planów i raportowania działań oraz do budowania zasobów (ludzkich, finansowych) potrzebnych do skutecznej walki z HIV/AIDS oraz z chorobami współistniejącymi.

 

Duże miasta, odgrywają kluczową rolę w realizacji globalnej strategii UNAIDS 95-95-95 oraz strategii zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Obecnie ponad połowa (zaś do 2050 roku, 60%) światowej populacji mieszka w dużych miastach, w których występuje bardzo wysoki odsetek osób zakażonych HIV i STI. Życie w mieście, zwiększa ryzyko zakażenia HIV i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza w populacjach kluczowych. Około 25% światowej populacji osób HIV+ (38 mln) mieszka w 200 miastach, z tego: 156 miast w 30 państwach, odpowiada za 90% nowych zakażeń HIV. Równocześnie miasta posiadają przewagę komparatywną i oferują duże możliwości skutecznego działania na rzecz walki z AIDS. Istnieje tam możliwość szybkiego dotarcia do dużej liczby osób zakażonych. Miasta dysponują odpowiednią infrastrukturą, kadrą i przepisami; oferują wysokiej jakości  świadczenia w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS; dysponują odpowiednim zapleczem edukacyjnym.

 

 

wprowadzono: 23.03.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nie bój się pytać

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Nie bój się pytać

Skorzystaj z Telefonu Zaufania HIV/AIDS – 800 888 448 (połączenie bezpłatne)

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00

 

Napisz e-mail do Poradni Internetowej HIV/AIDS  – http://aids.gov.pl/poradnia_internetowa

 

 

 

Wprowadzono: 23.05.2022 r.

Aktualizacja: 01.02.2023 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2022

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS 2022

Głównym powodem napędzającym epidemię HIV i AIDS są nierówności dotyczące płci. Różnice w normach społecznych zwyczajowo przypisywane mężczyznom i kobietom zwiększają ryzyko zakażenia w przypadku tych drugich, a odbieranie im mocy sprawczej czy pozbawianie możliwości podejmowania autonomicznych decyzji oraz niski poziom dostępności do należnych im świadczeń dodatkowo zwiększają podatność kobiet na przejawy przemocy fizycznej i psychicznej ze strony mężczyzn.

 

Również kobiety pozostające w związkach z członkami populacji kluczowych (na przykład mężczyzn przyjmujących środki psychoaktywne w iniekcji czy mężczyzn biseksualnych) są w sposób szczególny narażone na ryzyko zakażenia, jednocześnie często mając utrudniony dostęp do profilaktyki czy leczenia. Kobiety i dziewczęta doświadczają różnorodnych form przemocy, opresji, stygmatyzacji i dyskryminacji.

 

Przynajmniej 40 krajów nie wyróżnia i nie odnosi się do specyficznych potrzeb kobiet i dziewcząt z obszaru HIV i AIDS w swoich krajowych programach zwalczania epidemii, a większość krajów nie przewiduje oddzielnego budżetu na finansowanie działań skierowanych do kobiet.

 

W Afryce Subsaharyjskiej zaledwie około jedna trzecia kobiet posiada odpowiednią wiedzę na temat HIV i AIDS. Na całym świecie blisko jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera życiowego lub innego mężczyzny (lub od nich obu).

 

Przemieszczania się dużych grup ludności lub doświadczanie innego rodzaju kryzysu humanitarnego, znacząco zwiększa ryzyko występowania aktów przemocy na tle płciowym, co po raz kolejny naraża kobiety i dziewczęta na niebezpieczeństwo zakażenia.

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 01.12.2022

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport NFZ o zdrowiu – HIV/AIDS”

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raport NFZ o zdrowiu - HIV/AIDS

Raport dotyczy pacjentów, którzy w latach 2010-2021 skorzystali z przynajmniej dwóch świadczeń finansowanych przez NFZ, których przyczynę główną lub współistniejącą opisano kodem ICD-10 związanym z zakażeniem HIV (lista kodów znajduje się w raporcie). Raport stanowi element monitorowania efektywności włączania pacjentów do programu leczenia antyretrowirusowego. Obecnie trwająca edycja programu to: Rządowy Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026”.

 

Tekst raportu TUTAJ

 

 

 

Opublikowano: 12.12.2022

 

 

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Gratulacje dla prof. Miłosza Parczewskiego – Prezydenta Elekta EACS

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Gratulacje dla Pana prof. dr. hab. n. med. Miłosza Parczewskiego - Prezydenta Elekta European AIDS Clinical Society (EACS).

Krajowe Centrum ds. AIDS składa najserdeczniejsze gratulacje Panu prof. dr. hab. n. med. Miłoszowi Parczewskiemu w związku z wyborem na Prezydenta Elekta European AIDS Clinical Society (EACS).

 

Jest to niewątpliwie ogromny osobisty sukces Pana Profesora, będący wyrazem uznania dla Pańskiej  dotychczasowej działalności i osiągnięć w dziedzinie promowania wysokiej jakości opieki, badań i edukacji w zakresie HIV i infekcji powiązanych.

 

Jednocześnie jest to również sukces polskiego świata medycznego, zaangażowanego w wypracowanie standardów i zapewnienie najwyższego poziomu leczenia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, co przekłada się na polepszenie ich jakości życia i ograniczenie negatywnych skutków zakażenia HIV dla zdrowia publicznego.

 

Życzymy Panu Profesorowi wielu sukcesów w czasie pełnienia tej ważnej funkcji, a także realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

 

Opublikowano: 06.12.2022

 

 

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS 2022

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

1 grudnia 2022 - Światowy dzień AIDS

Group_square

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.

 

Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do działania.

 

Dane UNAIDS dotyczące globalnej odpowiedzi na HIV pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 i innych światowych kryzysów, postęp w walce z AIDS spowolnił, a zasoby się skurczyły, w rezultacie zagrożone są miliony istnień ludzkich.

 

Pozostało tylko osiem lat do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 rok celu, jakim jest wyeliminowanie AIDS jako globalnego zagrożenia dla zdrowia. Należy pilnie zająć się nierównościami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i prawnymi, które dodatkowo pogłębiła pandemia. Koniec AIDS można osiągnąć tylko wtedy, gdy te problemy zostaną rozwiązane. Przywódcy krajów muszą działać odważnie i odpowiedzialnie,  a my wszyscy, , musimy włączyć się w te działania aby również pomóc w tej walce.

 

Popieramy przesłanie Winnie Byanyimy, dyrektora wykonawczego UNAIDS, na 1 grudnia: „Możemy zakończyć AIDS – jeśli zlikwidujemy nierówności, które je utrwalają. W Światowy Dzień AIDS podzielmy się przesłaniem, że wyeliminowanie nierówności będzie miało korzystny wpływ na każdego z nas”. „Aby wszyscy byli bezpieczni, aby chronić zdrowie wszystkich, wyrównujmy. Equelize”.

 

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2021 roku:

38 400 000 osób żyło z HIV;

 • 650 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
 • wykryto 1 500 000 nowych zakażeń HIV;
 • 28 700 000 osób dorosłych żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.
 •  

 

W naszym kraju, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2021 r. zakażenie HIV stwierdzono u 27 552 osób. Ogółem odnotowano 3 868 zachorowań na AIDS. 1 448 chorych zmarło.

 

W połowie listopada 2022 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było ok. 18 tys. pacjentów, w tym 181 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022–2026”.

 

W dniu 1 grudnia zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS poprzez przypięcie do ubrania lub/i udostępnianie poprzez swoje kanały informacyjne (media społecznościowe, strona internetowa) Czerwonej Kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich rodzinami/ bliskimi.

 

Krajowe Centrum ds. AIDS przyłącza się również do zaproszenia, wystosowanego przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, do udziału w organizowanej z okazji Światowego Dnia AIDS XXIX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. W tym roku Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada–1 grudnia. Konferencja jest największym forum dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom HIV i AIDS pod kątem medyczno-społecznym, organizowanym z okazji Światowego Dnia AIDS w naszym kraju.

Krajowe Centrum ds. AIDS patronuje następującym sesjom:

 • Kryzys migracyjny w kontekście zdrowia. Testowanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową – doświadczenia międzynarodowe.
 • Nowe doniesienia dotyczące zapobiegania HIV i leczenia AIDS.
 • Aktualne problemy zakażeń HIV i koinfekcji.

Konferencja będzie prowadzona w systemie hybrydowym. Więcej informacji, program oraz warunki uczestnictwa znajdują się pod linkiem https://aids2022.pl/

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Wprowadzono 23.11.2022 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Rozpoczyna się kampania społeczna Krajowego Centrum ds. AIDS #jedynytakitest

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Nowa kampania społeczna #jedynytakitest

Tylko ok. 10 – 20% dorosłych Polaków wykonało ten test!

Co sprawia, że osoby, które rozpoczęły życie seksualne, tak rzadko  robią testy w kierunku HIV?

Odpowiedź jest prosta – wstyd, strach i stereotypy. Przekonania, które pokutują w społeczeństwie, że zakażają się INNI, a mnie problem HIV/AIDS NIE DOTYCZY.

 

Aby zmienić ten sposób myślenia Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczyna 16 listopada kampanię społeczną #jedynytakitest. Jej celem ma być zachęcanie – w szczególności ludzi młodych – do wykonania, najczęściej po raz pierwszy w życiu, testu na HIV, jako wyrazu troski o własne zdrowie.

 

Wiele osób myśli, że problem zakażeń HIV (i innych przenoszonych drogą płciową) dotyczy jedynie wybranych grup społecznych: osób stosujących narkotyki, świadczących usługi seksualne czy osób homoseksualnych. A to nieprawda! Dotyczy on każdego, kto rozpoczął życie seksualne.  Często nie wiemy, jaką przeszłość seksualną  miał nasz partner, czy chociaż raz w życiu nie miał kontaktu seksualnego z osobą, która mogła być zakażona HIV. On mógł o tym nie wiedzieć ponieważ nie da się rozpoznać  HIV po wyglądzie. Wciąż niewiele osób wie, że test w kierunku HIV można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania!

 

Statystycznie każdego dnia 3 osoby w Polsce dowiadują się o zakażeniu. Szacunki mówią o około 30% osób zakażonych, które są nieświadome faktu swojego zakażenia, a więc mogą  zakażać innych.  HIV może rozwijać się bezobjawowo przez wiele lat.

 

Kampania społeczna #jedynytakitest ma koncentrować się na budowaniu świadomości, że każde zakażenie HIV wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia. Podstawą jest jednak profilaktyka i wykonywanie badań diagnostycznych, tak jak w przypadku innych chorób, np. nowotworów piersi, raka płuc czy marskości wątroby.

 

– Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV. Jest naturalnym dbaniem o zdrowie swoje i swojego partnera/swojej partnerki. Często odkładamy moment wykonania testu. Wypieramy ze świadomości zachowanie ryzykowne, jakie wcześniej podjęliśmy, albo nie mamy świadomości lub bagatelizujemy fakt, że nasze zachowanie mogło wiązać się z ryzykiem.  Nie robiąc testu, odbieramy sobie szansę na długie życie.

 

Takie myślenie powoduje, że jedynie ok. 10 – 20% dorosłych Polaków, chociaż raz w życiu wykonało test na HIV. Dzięki wczesnemu wykryciu zakażenia można zastosować skuteczne leczenie, które pozwoli w zasadzie normalnie żyć z wirusem. Dlatego tak ważne jest wykonanie testu.  –  podkreśla Anna Marzec-Bogusławska, spec. epidemiolog, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

W każdym województwie działa przynajmniej jeden punkt konsultacyjno-diagnostyczny (PKD), w którym można wykonać test w kierunku HIV bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo.  W większości tych punktów możliwe jest wykonanie testów w kierunku HCV i kiły. Ich lista znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS: https://aids.gov.pl/pkd/.

 

W ramach kampanii społecznej #jedynytakitest prowadzone będą szeroko zakrojone działania edukacyjne, których celem jest  nie tylko zachęcenie do testowania w kierunku HIV, lecz także obalenie stereotypów i mitów dotyczących wirusa. Krajowe Centrum ds. AIDS,  w  krótkim filmiku opracowanym na potrzeby kampanii,  pokaże w prosty, graficzny sposób, na czym polega test i wyjaśni, że nie trzeba się do niego specjalnie przygotować, a  wynik testu możliwy jest do odebrania już po 30 minutach.

 

Kampania ma na celu przekonać Polaków, że wiedza na temat własnego statusu serologicznego to wiedza ratująca życie.  Autorzy kampanii podkreślają, że ryzyko zakażenia HIV wiąże się  z określonymi zachowaniami, a nie przynależnością do danej grupy. Nie ma grup ryzyka, to my podejmujemy ryzykowne zachowania.

 

Link do kampanii TUTAJ:

 

 

 

Wprowadzono 16.11.2022 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2020 r.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2020 r.

 

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2020 roku wg. danych UNAIDS

 

ŚWIAT

 • W 2020 roku na świecie żyło 37.7 miliona [30.2 – 45.1] osób HIV+.
 • W 2020 roku zanotowano ok. 1.5 miliona [1.0 – 2.0] nowych przypadków HIV.
 • W roku 2020 680 tysięcy [480 000–1.0 miliona] osób zmarło z powodu AIDS.
 • Od początku epidemii, HIV zakaziło się 79,3 milio [55.9 – 110] osób.
 • Od początku epidemii 36.3 miliona [27.2 – 47.8] osób zmarło z powodu AIDS
 •  
 • OSOBY HIV+
 • W 2020 roku na świecie żyło 37.7 milionów [30.2 – 45.1] osób HIV+. Z tego:
 • 36 miliona [28.9 – 43.2] dorosłych oraz
 • 1,7 miliona [1.2 –2.2] dzieci (<14).
 • 53% wszystkich osób zakażonych stanowiły kobiety i dziewczęta.
 • 84% [67 – >98%] wszystkich zakażonych znało swój status serologiczny.
 • 6.1 [4.9-7.3] miliona zakażonych nie znało swojego statusu serologicznego.

 

Osoby HIV+ objęte terapią antyretrowirusową

    Na koniec grudnia 2020, 27,5 miliona osób żyjących z HIV korzystało z terapii ARV,
    w porównaniu do 7.8 miliona [6.9 – 7.9] w roku 2010.

    W roku 2020, ok. 73% [56 – 88%] wszystkich osób żyjących  HIV korzystało z terapii ARV.

        74% [57 – 90%] osób dorosłych od  15 r.ż. HIV+ korzystało z terapii ARV, ale już tylko
        54% [37–69%] dzieci wieku od  0–14 lat miało do niej dostęp.

        79% [61 – 95%] dorosłych kobiet > 15 r.ż. korzystało z terapii ARV, ale zaledwie 68% dorosłych mężczyzn > 15 r.ż. [52-83%] miało do niej dostęp.

 

Nowe przypadki HIV

    W roku 2020 na całym świecie, zanotowano 1.5 miliona [1.0 – 2.0] nowych przypadków HIV
    w porównaniu do 3.0 milionów [2.1 milionów – 4.2 milionów] w 1997, kiedy to epidemia osiągnęła swoje apogeum.

   Od roku 2010, liczba nowych zakażeń HIV wśród dorosłych spadła o 31%, z 2.1  miliona [1.5 –2.7]
   do 1.5  miliona [1.0 – 2.0] w roku 2020.

    Od roku 2010 liczba nowych przypadków zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 53%, z 320 000
    [210 000–510 000] w 2010 do 150 000 [100 000–240 000] w 2020.

 

 

Artykuł w biuletynie Kontra TUTAJ

 

wprowadzono: 16.10.2021

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2019 r.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2019 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2019 roku wg. danych UNAIDS

 

ŚWIAT

 • W 2019 roku na świecie żyło 38,0 mln [31,6 – 44,5 mln] osób HIV+.
 • W 2019 roku zanotowano ok. 1,7 mln [1,2 – 2,2 mln] nowych przypadków HIV.
 • W 2019 roku z powodu AIDS zmarło 690 tys. [500 – 970 tys.] osób.
 • Od początku epidemii HIV zakaziło się 75,7 mln [55,9 – 100 mln] osób (dane na koniec 2019).
 • Od początku epidemii z powodu AIDS zmarło 32,7 mln [24,8 – 42,2 mln] osób (dane na koniec 2019 r.)

  OSOBY HIV+

  ·       W 2019 roku na świecie żyło 38 mln [31,6 – 44,5] osób HIV+:

          – 36,2 mln [30,2 – 42,5 mln] dorosłych oraz

          – 1,8 mln [1,3 – 2,2 mln] dzieci (<15 ).

  ·       81% [68-95%] wszystkich zakażonych znało swój status serologiczny.

  ·       Ok. 7,1 mln zakażonych nie było tego faktu świadomych.

   

 •  
 • Leczenie ARV

    W czerwcu 2020 roku 26 mln [25,1 – 26,2 mln] osób żyjących z HIV miało dostęp do terapii ARV, w porównaniu do 25,4 mln [24,5 – 25,6 mln] w roku 2019 oraz 6,4 mln [5,9 – 6,4 mln] w roku 2009.

   

 • W roku 2019 ok. 67% [54-79%] wszystkich osób żyjących HIV miało dostęp do terapii ARV.

      68% [54-80%] osób dorosłych od 15 r.ż. HIV+ otrzymywało terapię ARV, ale już tylko
      53% [36-64%] dzieci wieku od 0–14 lat miało do niej dostęp.

      73% [60% – 86%] dorosłych kobiet > 15 r.ż. otrzymywało terapię ARV i 61% dorosłych mężczyzn > 15 r.ż. [48-74%] miało do niej dostęp.

    

 •  W 2019 roku 85% [63-100%] ciężarnych kobiet HIV+ przyjmowało leki ARV chroniące ich potomstwo przez zakażeniem.

 

Nowe przypadki HIV

  W roku 2019 na całym świecie zanotowano 1,7 mln [1,2 – 2,2 mln] nowych przypadków HIV.

  Od roku 2010 liczba nowych zakażeń HIV wśród dorosłych spadła o 23% – z 2,1 mln do 1,7 mln w roku 2019.

  Od roku 2010 liczba nowych przypadków zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 52% – z 310 tys. w 2010 roku do 150 tys. w 2019 roku.

  Od roku 1998 liczba nowych przypadków HIV spadła o 40%.

 

Pełna wersja raportu w języku angielskim jest dostępna na stronie internetowej UNAIDS: TUTAJ

 

Artykuł w biuletynie Kontra TUTAJ

 

wprowadzono: 16.10.2020

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej