Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022 – 2026 za 2022 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022 - 2026 za 2022 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

Nową deklarację przyjęto podczas spotkania wysokiego szczebla Narodów Zjednoczonych w sprawie AIDS (8-10 czerwca 2021).

 

 

Deklaracja wskazuje główne kierunki działań w nadchodzących latach. Spotkanie wysokiego szczebla otworzyło dziesięcioletni okres, w którym do 2030 roku ma nastąpić eliminacja AIDS, jako jednego czynników zagrażających zdrowiu publicznemu (zgodnie z globalną strategią WHO i UNAIDS) oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. Spotkanie odbyło się w historycznym momencie tj. 40 lat po zdiagnozowaniu i opisaniu pierwszych przypadków HIV na świecie oraz w 25 rocznicę powstania Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS). Nowa Deklaracja jest kontynuacją poprzedniej Political Declaration On the Fast-Track to End AIDS in the age of Sustainable Development z 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 – Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 - Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

Nowa strategia została przyjęta podczas sesji specjalnej Rady Koordynacyjnej Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych zwalczania HIV/AIDS (UNAIDS) w marcu 2021.

 

Celem nadrzędnym strategii na lata 2021-2026 jest wyeliminowanie HIV/AIDS, jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Nowa strategia kładzie nacisk na walkę z HIV/AIDS w populacjach marginalizowanych, w których ma miejsce największy przyrost nowych zakażeń. Ponadto na wzmocnienie profilaktyki, edukację oraz przeciwdziałanie barierom prawnym, społecznym i strukturalnym, które hamują postępy w eliminowaniu HIV/AIDS na świecie. Nowa strategia promuje silne przywództwo w walce z HIV/AIDS, solidarność i odpowiedzialność państw i społeczeństw, wzmacnia rolę organizacji pozarządowych, koncentruje się wokół tematyki praw człowieka (w tym prawa do zdrowia) i likwidowania nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ECDC – kontynuacja opieki nad osobami żyjącym z HIV, realizacja założeń Deklaracji Dublińskiej – Continuum of HIV care – monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2021 progress report

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

ECDC – kontynuacja opieki nad osobami żyjącym z HIV, realizacja założeń Deklaracji Dublińskiej - Continuum of HIV care - monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2021 progress report

W kontekście celów 90-90-90 do końca 2021 r. ogólny wynik regionu Europy i Azji Środkowej wyniósł odpowiednio: 82% spośród wszystkich osób żyjących z HIV w regionie znało swój status serologiczny, 85% spośród zakażonych było w trakcie leczenia ARV, u 92% leczonych nastąpiła supresja wirusa. Z kolei Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy do 2020 roku osiągnęły jako całość dwa spośród trzech celów 90-90-90 tzn. 88% osób żyjących z HIV znało swój status serologiczny, 93% zdiagnozowanych rozpoczęło leczenie ARV, u 91% osób leczonych nastąpiła supresja wirusa.


 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ECDC/WHO – raport nt. sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Europie (dane za 2021 rok) – HIV/AIDS surveillance in Europe 2022 (2021 data)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

ECDC/WHO – raport nt. sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Europie (dane za 2021 rok) - HIV/AIDS surveillance in Europe 2022 (2021 data).

Wspólny raport ECDC i WHO obejmuje dane z 2021 roku na temat HIV/AIDS w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozostałych państwach należących do europejskiego regionu WHO.


 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

WHO – raport roczny na temat pomocy Ukrainie – WHO’s response to the Ukraine crisis. Annual report 2022

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

WHO – raport roczny na temat pomocy Ukrainie - WHO’s response to the Ukraine crisis. Annual report 2022.

WHO’s response to the Ukraine crisis: annual report, 2022Raport nawiązuje do działań WHO mających na celu utrzymanie podstawowych świadczeń  zdrowotnych w obszarach dotkniętych wojną na Ukrainie, w tym świadczeń związanych z HIV/AIDS i STI. Ponadto do kwestii koordynacji działań pomocowych na terenie Ukrainy i poza jej granicami, wzmacniania narodowego systemu opieki zdrowotnej, wsparcia dla uchodźców wojennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2023

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2023

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(95)/2023

W numerze:

Raport UNAIDS z okazji
Światowego Dnia AIDS 2022
Wybrane działania z profilaktyki
HIV/AIDS – PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Aspekty:

Czy niewykrywalny patogen
jest zawsze niezakaźny?
Krwiodawstwo: nie zawsze!

Kontra nr 2(96)/2023

W numerze:

Wykorzystanie wirtualnej przestrzeni do skutecznej edukacji zdrowotnej;

Europejski Raport Narkotykowy EMCDDA 2023 – „Wszędzie, wszystko, wszyscy”;

Poradnia Internetowa HIV/AIDS w 2022 roku w liczbach;

 

Aspekty:

Profilaktyka HIV/AIDS poprzez sztukę  w WSSE Gdańsk

Kontra nr 3(97)/2023

W numerze:

Farmakologiczna profilaktyka poekspozycyjna (PEP) – KC ds. AIDS.
Najważniejsze obowiązki pracowników ochrony zdrowia w stosunku do pacjentów w kontekście HIV/AIDS – KC ds. AIDS,
Programy wymiany igieł i strzykawek w Polsce – A. Malczewski,

 

Aspekty:

30-lecie Ośrodka EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie – D. Skwierawski.
Zniesienie stosowania skali Barthel przy kwalifikowaniu pacjenta chorego na AIDS do leczenia w oddziale opiekuńczo-leczniczym – KC ds. AIDS.

Kontra nr 4(98)/2023

W numerze:

Raport UNAIDS 2023 – M. Wawer

Konkurs dla młodzieży na krótki film dot. HIV/AIDS pt. „Podróż w nieznane…” – A. Jaworska

 

Aspekty:

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2023 r. w perspektywie konferencji IAS 2023 – I. Wysocka

 

więcej

UNDP – raport roczny HIV and Health Annual Report 2021-2022: HIV and Health in Times of Crisis

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

UNDP – raport roczny HIV and Health Annual Report 2021-2022: HIV and Health in Times of Crisis

 

Raport roczny dotyczący HIV i zdrowia opowiada o działaniach na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS w czasach występowania wielu kryzysów naraz. W latach 2021-2022, pomimo kryzysów, zagrażających  realizacji Agendy 2030, zaangażowanie UNDP we wspieranie państw i społeczności lokalnych w walkę z HIV/AIDS pozostawało na wysokim poziomie. W raporcie zaprezentowano działania UNDP w trzech kluczowych obszarach: zmniejszanie nierówności i wykluczenia, które napędzają HIV i zły stan zdrowia; promowanie skutecznych i inkluzywnych sposobów zarządzania ochroną zdrowia oraz tworzenie odpornych i zrównoważonych systemów działających na rzecz ochrony zdrowia ludności.

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

UNAIDS – raport na temat HIV/AIDS na świecie w 2022 roku – In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

UNAIDS – raport na temat HIV/AIDS na świecie w 2022 roku – In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022

 

Globalne postępy w profilaktyce i leczeniu HIV/AIDS wytracają impet, narażając tym samym miliony ludzi na poważne niebezpieczeństwo. Europa Wschodnia i Azja Centralna, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka Północna od kilku lat odnotowują wzrost zakażeń HIV. Według danych UNAIDS na obszarze Azji i Pacyfiku mamy do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń HIV pomimo dotychczasowego trendu spadkowego. Aby w obecnej dekadzie zapobiec milionom nowych zakażeń HIV, pilnie potrzebne są działania na rzecz przeciwdziałania nierównościom w zdrowiu, które sprzyjają rozwojowi pandemii AIDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2021 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 roku wg. danych UNAIDS

 

ŚWIAT

 

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV.
 • Zanotowano ok. 1.5 miliona nowych przypadków HIV.
 • Z powodu AIDS zmarło 650 tysięcy osób.
 • Z terapii antyretrowirusowej (ARV) korzystało 28.7 miliona osób.
 • Od początku epidemii HIV, wirusem zakaziło się około 84.2 miliona osób, z tego z powodu powikłań związanych z AIDS zmarło 40.1 miliona osób.  

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV, z tego:
 • 7 miliona były to osoby dorosłe (>15 r.ż.);
 • 7 miliona to dzieci (0-14 r.ż.);
 • 54% wszystkich osób żyjących z HIV stanowiły kobiety i dziewczęta;
 • 85% spośród wszystkich osób zakażonych HIV, znało swój status serologiczny;
 • Niecałe 6 milionów osób żyjących z HIV nie wiedziało, że jest zakażona.

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV – objęte terapią antyretrowirusową (ARV)

 • W końcu grudnia 2021 z terapii ARV korzystało 28.7 miliona osób (w 2010 roku było to tylko 7.8 miliona);
 • W 2021 roku z terapii ARV korzystało 75% osób spośród wszystkich zakażonych HIV, z tego 76% były to osoby dorosłe (>=15 r.ż.), a 52% to dzieci (0-14 r.ż.);
 • Z leczenia ARV korzystało 80% kobiet (>= 15 r.ż.) oraz 70% mężczyzn w tej samej grupie wiekowej.

 

NOWE ZAKAŻENIA HIV

 • W latach 1996-2021 liczba nowych zakażeń HIV spadła o 54%.
 • W 2021 roku HIV zakaziło się około 1.5 miliona osób (3.2 miliona w roku 1996).
 • W grupie osób nowo zakażonych HIV, kobiety i dziewczęta stanowiły 49%.
 • Od roku 2010 liczba nowych przypadków zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 52%.

 

 

 

wprowadzono: 23.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content