Ewaluacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1999-2003 – grudzień 2004 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Ewaluacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1999-2003 - grudzień 2004 r.

wprowadzono: 23.05.2003

 

 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zachowania seksualne i wiedza na temat HIV/AIDS w grupie kobiet świadczących usługi seksualne – 2003 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Zachowania seksualne i wiedza na temat HIV/AIDS w grupie kobiet świadczących usługi seksualne - 2003 r.

Badania były prowadzone w ramach Surveillance’u II generacji według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Głównym ich celem było określenie zwyczajów i zachowań kobiet świadczących usługi seksualne, charakterystyka zachowań seksualnych i stosowanych metod antykoncepcji przez kobiety świadczące usługi seksualne oraz określenie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS badanych kobiet. 

Badania były prowadzone w grudniu 2002 r. w grupie 400 prostytutek w większych miastach całej Polski (Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku, Zielonej Górze, Chorzowie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu, Wrocławiu, Poznaniu i Rzeszowie). Badanie polegało na zebraniu odpowiedzi na pytania ankiety oraz pobraniu krwi i przeprowadzeniu testu w kierunku HIV i WR. Wywiady realizowano, zarówno w agencjach towarzyskich, klubach, jak i na „ulicy”. 

Wyniki badania: 
– Główne powody podjęcia się prostytucji to: trudna sytuacja materialna (60%), możliwość zarobku (17%) i chęć podniesienia standardu własnego życia (14%), 
– Decyzję o prostytuowaniu się kobiety podejmują najczęściej samodzielnie (55%) lub za namową koleżanki (37%), 
– Dla 8 z 10 badanych kobiet prostytucja jest jedynym źródłem utrzymania, 
– Prawie 2/3 badanych kobiet traktuje obecnie wykonywaną pracę (świadczenie usług seksualnych) jako zajęcie tymczasowe, którego głównym celem jest zdobycie środków finansowych, aby wyjść z bieżących kłopotów (31%) bądź uzbierać pieniądze na inne cele (34%), 
– Zdecydowana większość respondentek (86%) chciałaby zmienić wykonywaną pracę, 
– Prawie połowa badanych kobiet (45%) nie potrafi powiedzieć za jaki czas planuje zerwać z wykonywanym zawodem, natomiast co czwarta badana (28%) planuje skończyć z prostytucją w okresie najbliższego roku, 
– Co czwarta badana nie wie, jaką pracą mogłaby się zająć po zerwaniu z prostytucją, 
– Średni wiek inicjacji seksualnej kobiet prostytuujących się wynosi 16,8 lat, 
– ¼ badanych kobiet, deklaruje, że swój pierwszy stosunek seksualny miały w wieku 17 lat. Jednak 40% badanych kobiet przeszło inicjację seksualną poniżej 17 roku życia, w tym 10% poniżej 15 roku życia, 
– Do najczęściej świadczonych usług seksualnych respondentek należą: seks waginalny z użyciem prezerwatywy (89%), pobudzanie członka partnera ręką (80,7%) oraz seks oralny z prezerwatywą (76,4%), 
– Co trzecia badana kobieta na swoim ostatnim kontakcie seksualnym zarobiła do 50 zł, zaś 41% zarobiło na nim przynajmniej 100 zł. Jednocześnie większość kobiet prostytuujących się (59%) deklaruje, że na kontakcie seksualnym zarabia średnio nie mniej niż 100 zł, 
– Większość badanych kobiet ma dziennie od jednego do trzech klientów (70%), 
– Z deklaracji badanych kobiet, średnia liczba klientów w ciągu ostatnich 7 dni wyniosła 8,12, 
– Prawie 2/3 kobiet świadczących usługi seksualne zapytane o to, kim są ich klienci odpowiedziały, że „zwykli ludzie”. Następnie najczęściej wymieniani klienci przez respondentki to drobni przedsiębiorcy (59%) lub robotnicy (57%). Zanotowano też wysoki odsetek studentów (50%), jako klientów płacących za seks, 
– Prawie co czwarta respondentka (24%) bywa w pracy zmuszana do wykonywania niechcianych czynności (świadczonych usług seksualnych), 
– Niemal wszystkim badanym kobietom zdarza się, że pracują pomimo przeróżnych niedyspozycji. Ponad połowa (51%) pracowała kiedykolwiek pod wpływem alkoholu, co dziesiąta (11%) pod wpływem narkotyków. Wiele prostytutek (44%) podejmuje pracę, mimo iż nie ma ochoty na seks, a blisko co trzecia przyjmuje klientów nawet, gdy ma miesiączkę (37%) lub źle się czuje (30%), 
– Większość respondentek (68%) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających badanie uskarżało się na suchość w pochwie podczas stosunku, a prawie co druga (47%) podczas stosunku odczuwała boleść narządów płciowych, 
– Jedna na cztery respondentki (28%) nie stosuje żadnej metody antykoncepcyjnej, 
– Najczęściej używane metody antykoncepcyjne to mechaniczne środki antykoncepcyjne (57%), takie jak prezerwatywa, kapturek lub diafragma. Ze środków hormonalnych korzysta 24% badanych kobiet, a 9% ze spirali. 88% respondentek zawsze lub prawie zawsze korzysta z prezerwatyw, 
– Niemal wszystkie badane kobiety (97%) podczas ostatniego stosunku przed badaniem użyły prezerwatywy, 
– W największej liczbie przypadków (32%) powodem, dla którego nie została w trakcie stosunku użyta prezerwatywa, był sprzeciw klienta, 
– Co trzecia respondentka (32%) skorzystała z prezerwatywy podczas ostatniego stosunku z partnerem seksualnym nie będącym jej klientem, 
– Prawie wszystkie respondentki (98%) słyszały o istnieniu chorób przenoszonych drogą płciową, 
– 17% respondentek było lub ciągle jest nosicielką choroby przenoszonej drogą płciową. 30% respondentek mimo choroby przenoszonej drogą płciową nie zaprzestało współżycia seksualnego, 
– Wszystkie badane kobiety słyszały o HIV/AIDS, 
– 17% kobiet świadczących usługi seksualne zna kogoś żyjącego z wirusem HIV lub kogoś kto choruje bądź zmarł na AIDS, 
– Prawie dwie trzecie respondentek (64%) przynajmniej raz w życiu badało się na obecność wirusa HIV, 
– Najliczniejsza grupa respondentek (36%) spośród tych, które badały się kiedykolwiek na obecność wirusa HIV badała się dwa do pięciu razy. Blisko co czwarta (24%) wykonywała taki test tylko raz. Tyle samo (24%) wykonywało test na obecność wirusa HIV częściej niż 5 razy, 
– 43% kobiet świadczących usługi seksualne ma już za sobą przynajmniej jeden zabieg usunięcia ciąży, 
– Najpopularniejszym środkiem psychotropowym wśród respondentek są leki uspokajające, które zażywało bądź zażywa aż 36,7% badanych. Prawie tyle samo badanych kobiet (35,5%) próbowało amfetaminy, a niewiele mniej (30,4%) marihuany bądź haszyszu. Co czwartej badanej (25,1%) zdarzyło się sięgnąć po leki nasenne, a dość dużemu odsetkowi po kokainę (20,4%) i ekstazę (15%), 
– Prawie ¾ badanych kobiet (73%) jest zainteresowana otrzymywaniem informacji o chorobach przenoszonych drogą płciową. 

Wyniki – pobranie krwi: 
Na 400 przebadanych osób, u 9 stwierdzono obecność antyciał na wirus HIV, a u 14 obecność choroby przenoszonej drogą płciową (WR). Warto zaznaczyć, że z 9 zakażonych wirusem HIV 6 kobiet pochodziło z Wrocławia. 

Raport został opracowany przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 22.05.2003

 

 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Badanie obyczajowości i zachowań seksualnych młodzieży szkół warszawskich – 1998 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Badanie obyczajowości i zachowań seksualnych młodzieży szkół warszawskich - 1998 r.

Badanie obyczajowości i zachowań seksualnych młodzieży szkół warszawskich przeprowadzone przez Janusza Halika z Zakładu Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej AM w Warszawie w 1998 roku były częścią międzynarodowego badania Młodzież a AIDS w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

W zamieszczonym poniżej opracowaniu przedstawiono większość tych wyników badania, które ilustrują wpływ obaw przed AIDS na konkretne zachowania seksualne młodzieży polskiej. Przede wszystkim zauważono, że zdecydowana większość tych badanych, którzy prowadzą już życie seksualne używa jakiś środków antykoncepcyjnych. Najczęściej jest to prezerwatywa – jednakże okazało się, że w znikomym stopniu jest ona używana jako środek zapobiegawczy przeciwko AIDS. Ci młodzi Polacy, którzy planują stosunek seksualny rzadko rozmawiają ze sobą na temat AIDS, uważają bowiem że nie jest to problem, który mógłby obchodzić ich osobiście. Znacznie częściej rozmowę taką inicjują dziewczęta niż chłopcy. Młodzież polska na ogół nie dopuszcza do siebie informacji o możliwości osobistego zakażenia wirusem HIV. Osób, które kiedykolwiek martwiły się, że są zakażone wirusem HIV jest niewiele – tylko 8% chłopców i 7% dziewcząt. 

Pomimo że tak niewiele badanych osób odnosi bezpośrednio do siebie zagrożenie wirusem HIV, to jednak są one przekonane, że ogół młodzieży nie docenia go. Aż 90% badanych jest przekonanych, że ich koledzy w zbyt małym stopniu obawiają się zakażenia wirusem HIV, a 75% uważa, że wszyscy młodzi ludzie podczas stosunków seksualnych powinni stosować prezerwatywę jako środek ochronny. 

Okazało się również, że tak prosty sposób uniknięcia zakażenia HIV jak odmowa uprawiania seksu zwłaszcza w trakcie przelotnych kontaktów towarzyskich jest bardzo zróżnicowany, zależny od płci osób badanych. Trudno jest odmówić uprawiania seksu aż 17% chłopców, a jedynie 1% dziewcząt. Łatwo zaś odmówić 17% chłopców i aż 47% dziewcząt. 

Atrybuty roli społecznej mężczyzny i kobiet dały o sobie znać zwłaszcza w przypadku odpowiedzi na pytanie o sposób zachowania wobec szkolnego kolegi, który okazał się być chorym na AIDS. Dziewczęta zdecydowanie częściej niż chłopcy gotowe są podtrzymywać kontakty z takim kolegą, a generalnie rzecz biorąc postawy ukierunkowane na odrzucanie chorych są wśród polskiej młodzieży bardzo rzadkie. 

Na zakończenie należy podkreślić, że polska młodzież wypada na tle innych badanych uczniów bardzo korzystnie. Liczba 17-latków, którzy rozpoczęli życie płciowe jest stosunkowo niewielka (35%) w porównaniu do np. młodych Bułgarów (ponad 80%). Pożyciu seksualnemu w Polsce towarzyszy dużo uczuciowości – stosunki płciowe są uprawiane przede wszystkim z osobami kochanymi, z którymi łączą silne więzy emocjonalne. 

Stosunek do osób zakażonych HIV jest raczej życzliwy lub też tolerancyjny. Wszystkie te cechy wyraźnie dominują wśród polskich dziewcząt, które wydają się być od chłopców bardziej romantyczne, szczere i otwarte.

wprowadzono: 16.10.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Postawy i opinie młodzieży 2002 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy i opinie młodzieży 2002 r.

 W opracowaniu pt. Postawy i opinie młodzieży wykorzystano badanie nt. Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne, w którym uczestniczyły osoby w wieku 15-49 lat. Z wypełnionych ankiet wybrano informacje dotyczące młodzieży w wieku 15-19 lat. 

Głównym celem opracowania było: 
-określenie poziomu wiedzy młodych ludzi o HV i AIDS, 
-określenie występowania ryzykownych zachowań seksualnych w tej grupie wiekowej, 
-poznanie stylu życia młodych osób. 

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondenta. Ankieta zawierała ok. 150 pytań, na które respondenci odpowiadali w obecności ankietera. Było to konieczne, ponieważ mógł on w każdej chwili wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 

Przedstawione poniżej opracowane wyniki badań zawierają wytyczne do przeprowadzenia kampanii informacyjnej nt. HIV i AIDS dla młodzieży. 

Raport został opracowany przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 07.05.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS – 2000 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS - 2000 r.

Badanie, które przeprowadzono w 2000 roku, miało na celu opisanie stanu wiedzy i postaw psychologicznych studentów pierwszego i ostatniego roku akademii medycznych wobec problematyki HIV i AIDS. 

Osoby ankietowane odpowiadały na pytania pozwalające na analizę postaw etycznych wobec HIV, AIDS oraz poglądów na temat form finansowania działań prowadzących do ograniczenia epidemii i sposobów opieki nad ludźmi żyjącymi z HIV, AIDS. W ramach realizacji projektu otrzymano dane określające miejsce i rolę zagadnień związanych z HIV, AIDS w świadomości studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, a także informacje o znajomości prawnych i ekonomicznych uwarunkowań problemu i źródłach posiadanej wiedzy. 

Badanie zostało wykonane metodą ilościową w formie wywiadów kwestionariuszowych. W celu pogłębienia informacji dotyczących postaw i motywacji, przeprowadzono badanie jakościowe w jednym z ośrodków akademickich. 

Raport został opracowany przez R.U.N. Badania Rynkowe i Społeczne na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 06.05.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne – 2001 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne - 2001 r.

W roku 2001 przeprowadzono badania dotyczące wiedzy, postaw społecznych wobec HIV i AIDS i zachowań społecznych. Poniżej prezentujemy wyniki tych badań. Są one częścią międzynarodowego projektu, zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia w 1994, a obecnie realizowanego przez UNAIDS. Zgodnie z przyjętą metodologią badań, powinny być one powtarzane w cyklu czteroletnim. Pozwoli to bowiem na ocenę tempa i kierunków zmian 
w zakresie badanego zjawiska. 
Do głównych celów badania należało:

·określenie poziomu wiedzy o działaniach profilaktycznych związanych 
z HIV/AIDS,

·określenie występowania ryzykownych zachowań seksualnych wśród populacji w wieku 15 – 49 lat, włączając w to częstotliwość kontaktów seksualnych z partnerami nieregularnymi, liczbę takich partnerów i użycie prezerwatyw w trakcie stosunków seksualnych o dużym stopniu ryzyka,

·identyfikacja postaw prozdrowotnych w kontekście zachowań seksualnych. 

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondenta. Ankieta zawierała ok. 150 pytań, na które respondenci odpowiadali w obecności ankietera. Było to konieczne, ponieważ mógł on 
w każdej chwili wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 
W czasie badania zebrano 3200 ankiet, wypełnionych przez losowo wybranych mieszkańców całej Polski w wieku 15 – 49 lat. Ich wyniki umożliwią krajowym koordynatorom programów dotyczących HIV, AIDS i ich zespołom wgląd w najważniejsze problemy oraz dostarczą aktualnych wskaźników postępu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Zakażonymi HIV i Chorymi na AIDS.
Raport został opracowany przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 18.04.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content