Pilnie potrzebuję pomocy – broszura o HIV/AIDS w formie pytań i odpowiedzi

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Pilnie potrzebuję pomocy - broszura o HIV/AIDS w formie pytań i odpowiedzi

Autor

dr n. med Dorota Rogowska-Szadkowska

mgr. Joanna Gałaj

Data wydania

2022

 

Tematyka

HIV, AIDS

Wydanie

I

Krajowe Centrum ds. AIDS, we współpracy z autorkami – mgr Joanną Gałaj, doradczynią i konsultantką ds. HIV/AIDS oraz dr n. med. Dorotą Rogowską-Szadkowską – przygotowało nową pozycję wydawniczą pt. „Pilnie potrzebuję pomocy”. Broszura ta była inspirowana pytaniami nadsyłanymi do Poradni Internetowej prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS i zawiera odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej zadawane pytania.

 

Najliczniejszą grupą osób korzystających z Poradni, a także z Telefonu Zaufania HIV/AIDS stanowią osoby zwracające się z wątpliwościami dotyczącymi ryzykownych zachowań. Wśród użytkowników Poradni i Telefonu można również zaobserwować grupę osób cierpiących na AIDS-fobię, zmagających się z problemami natury zdrowia psychicznego i potrzebujących rzetelnych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 14.06.2022

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wytyczne do rozliczania i kontroli dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych realizowanych przy udziale środków Krajowego Centrum ds.AIDS przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na lata 2022 – 2026

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury i dokumenty

Wytyczne do rozliczania i kontroli dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych realizowanych przy udziale środków Krajowego Centrum ds.AIDS przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na lata 2022 - 2026

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zakażenia przenoszone drogą płciową – broszura

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Zakażenia przenoszone drogą płciową - broszura

Autor

Praca Zbiorowa

Data wydania

 

 

Tematyka

HIV, AIDS

Wydanie

I

Zakażenia przenoszone drogą płciową (STIs), niezależnie od faktu, że można im skutecznie zapobiegać, stanowią istotny problem dla zdrowia publicznego. Jest tak nie tylko ze względów zdrowotnych oraz szeregu możliwych komplikacji w tym zakresie, ale też obciążenia, jakie powodują dla systemu ochrony zdrowia i wysokich kosztów, jakie generują. Niestety zazwyczaj zagadnienie to jest przynajmniej częściowo bagatelizowane przez społeczeństwo, ekspertów w zakresie zdrowia czy nawet decydentów. Tymczasem zakażenia te powodują szkodliwe, często nieodwracalne i kosztowne implikacje, takie jak zagrożenia dla zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia noworodków i niemowląt.

 

Celem niniejszego Raportu jest przede wszystkim diagnoza aktualnej sytuacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń przenoszonych drogą płciową w Polsce. Intencją Krajowego Centrum ds. AIDS było także wypełnienie zobowiązań i realizacja celów przyjętych w procesie implementacji Projektu Integrate, realizowanego z państwami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pracy tej zostały wykorzystane doświadczenia zdobyte w realizacji projektu typu joint action. Przełożono je na konstruktywne wnioski i rekomendacje dla działań do realizacji w naszym kraju zarówno w najbliższej przyszłości, jak i dalszej perspektywie czasowej.

 

Do udziału w procesie przygotowania niniejszej publikacji zostali zaproszeni eksperci z różnych dziedzin pokrewnych tematowi STIs, których zaangażowanie, wieloletni dorobek naukowy i wysokiej klasy ekspertyza gwarantowały powstanie opracowania na najwyższym poziomie.


wprowadzono: 01.01.2022

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) – ulotka 2021

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Publikacje

Print Friendly, PDF & Email

Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) - ulotka 2021

Autor

dr.n.med. Weronika Rymer

 

Data wydania

2021

Tematyka

 

Wydanie

 

Ulotka zawiera informacje kiedy może dojść do zakażenia HIV w czasie ekspozycji zawodowej. Znajdują się tu również informacje, jak należy postępować przy podejrzeniu zakażenia HBV, HCV i HIV podczas ekspozycji zawodowej.

Ulotka zawiera także spis placówek medycznych realizujących program leczenia ARV.

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 03.01.2012

uaktualniono: 31.12.2021

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) – plakat 2021 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) - plakat 2021 r.

Autor

Weronika Rymer

Data wydania

2014, aktualizacja 2021

Tematyka

HIV, HBV, HCV, postępowanie poekspozycyjne

Wydanie

 

Plakat zawiera informacje o tym, kiedy może dojść do zakażenia HIV w czasie ekspozycji zawodowej. Znajdują się tu również informacje, jak należy postępować przy podejrzeniu zakażenia HBV, HCV i HIV podczas ekspozycji zawodowej.

Każda ekspozycja zawodowa niesie ryzyko potencjalnego zakażenia, dlatego nie można bagatelizować ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny. 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., leczenie profilaktyczne zakażenia HIV jest finansowane przez pracodawcę lub zlecającego pracę. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, niezbędne z uwagi na warunki pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 25.06.2014

aktualizacja: 31.12.2021

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zespoły

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email
„Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim”. Aktualizacja raportu Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim.(Tutaj)
 
 
zaktualizowano: 30.11.2018
wprowadzono: 03.09.2018
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

HIV?! AIDS?! O co kaman? – broszura dla młodzieży

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

HIV?! AIDS?! O co kaman? - broszura dla młodzieży

Autor

 

Data wydania

2022

Tematyka

 

Wydanie

 

 

 

Przeznaczona dla młodzieży broszura: „HIV?! AIDS?! O co kaman?” jest efektem dialogu pomiędzy Krajowym Centrum ds. AIDS i uczniami gimnazjów. Broszura powstała w konwencji pytań i odpowiedzi. Wyboru pytań dokonano na podstawie badań społecznych dotyczących wiedzy gimnazjalistów na temat HIV/AIDS, przeprowadzonych na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS. Część z poruszanych kwestii wskazała nam młodzież, która włączyła się w redagowanie broszury.

„HIV?! AIDS?! O co kaman?” wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące HIV/AIDS, przekazuje informacje na temat dróg zakażenia i rozwiewa wciąż powracające wątpliwości na temat bezpieczeństwa w przychodni i w szpitalu lub możliwości zakażenia się poprzez ugryzienie przez komara lub inne zwierzę. W broszurze znajdują się też istotne informacje dotyczące sposobów postępowania w razie wystąpienia ryzyka zakażenia.

Podejmowane w niej kwestie wzbogacą także wiedzę młodzieży licealnej na temat HIV/AIDS.

 

wprowadzono: 02.07.2014
zaktualizowano: 08.07.2022

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Poland

HIV/AIDS HOTLINE

Epidemiology

Poland

Print Friendly, PDF & Email
 

Summary of the HIV/AIDS epidemic in Poland

Poland is a low prevalence country, with stable epidemiological situation. As from the start of the study in 1985 until 30 November 2022, a total of 29 676 HIV infections were detected in Poland (taking into account data corrections and updates, including the elimination of double-registered cases). Each year the Country reports approximately one thousand new HIV infections.

 

In almost half of the reports (48.5%), no likely route of infection was provided.

 

AIDS cases   3 979
deaths due to AIDS   1 465

 

Data from NIZP – PZH reports www.pzh.gov.pl

 

Poland has been among the first countries of Central and Eastern Europe to offer a wide and free access to diagnostics, antiretroviral treatment and care for people living with HIV/AIDS.
At present antiretroviral program ART is available in all regions of Poland. The program is run in 22 Polish hospitals and medical units.

 

The ART is financed since 2001, within the framework of the governmental health policy program “Antiretroviral treatment of people living with HIV in Poland”

 

 31.01.2023

National Aids Centre Agenda of the Ministry of Health All Rights Reserved 2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Uhonorowani czerwoną kokardką

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

O nas

Print Friendly, PDF & Email

Czerwona kokardka

Uhonorowani Czerwoną Kokardką w Polsce

1996

Lidia Babiuch  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Halina Seyfred Instytut Hematologii w Warszawie

Andrzej Stapiński Instytut Wenerologii

Helena Hajduga-Sereda

Jan Suchowiak Ministerstwo Zdrowia

Teresa Wolska

Aleksandra Pskit

Krystyna Sienkiewicz Ministerstwo Zdrowia

Zofia Kuratowska poseł na Sejm RP

Marek Kotański Stowarzyszenie „Monar”

Antoni Kraus „Dom Ciepła” 

Janina Ludawska szwedzkie stowarzyszenie „Arka Noego”

Eleni piosenkarka

Kostas muzyk, zespół Eleni

Aleksander Białous muzyk, zespół Eleni

1997

Dorota Rogowska-Szadkowska dr n. med. Klinika Chorób Zakaźnych AM w Białymstoku

Hanna Trocha dr n. med., Klinika Chorób Zakaźnych AM w Gdańsku

Danuta Wiewióra Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”, telefon zaufania AIDS

Marek Beniowski Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Anna Boroń-Kaczmarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PAM w Szczecinie

Agnieszka Borzuchowska Klinika Chorób Zakaźnych AM w Białymstoku

Ewa Firląg-Burkacka Poradnia HIV/AIDS w Warszawie

Andrzej Gładysz prof. dr. hab. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu

Joanna Gałaj Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Waldemar Halota Klinika Chorób Zakaźnych AM w Bydgoszczy

Andrzej Horban dr n. med., Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Dorota Rachwalska

Jadwiga Nowińska

Jacek Juszczyk Klinika Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu

Wiesław Jaszczyński podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny

Ks. Arkadiusz Nowak Doradca Ministra Zdrowia ds.. AIDS i Narkomanii

Dorota Latarska dr n. med., Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie

Gabriela Szymanowska-Suchcicka

1998

Adrianna Chaława b. pracownik MSD

Maria Dziedzic Społeczny Komitet ds. AIDS

Edyta Geppert piosenkarka

Małgorzata Jurkowska Glaxo Smithkline Beecham

Ewa Kopeć – Kamińska Wojewódzki Szpital Zakaźny

Musabin Mian Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Jolanta Orłowska

Małgorzata Słomian

Krystyna Sokołowska założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Mały Książę”

Janusz Szymczak

Wojciech Tomczyński Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Marek Zygadło Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym

1999

Jolanta Kwaśniewska Zona Prezydenta RP, honorowy patron Światowego Dnia AIDS w Polsce

Irena Głowaczewska Wiceminister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny

Ewa Milewska-Celińska kancelaria adwokacka

Aldona Zygmunt pracownik firmy Glaxo Smithkline Beecham

Jolanta Sabbat b. Łącznik Ministerstwa Zdrowia z WHO

Emanuela Orłowska Klinika Chorób Zakaźnych w Gdańsku

Robert Gezler Stowarzyszenie „Bądź z nami”

Elżbieta Gulińska

Tadeusz Doliński Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Dorota Szkurłatowicz Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Edward Bożek Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Magdalena Marczyńska dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie

Małgorzata Szczepańska-Putz dr n. med., Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie

Andrea Racca obywatel Włoch – adoptował trójkę polskich dzieci, dwoje z HIV

2000

Łucja Gołaś Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Magdalena Wejner Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza w Warszawie

Grażyna Budka Społeczny Komitet ds.. AIDS

Artur Lutarewicz Społeczny Komitet ds.. AIDS

Joachim Hanisz Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia w Anielinie

Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS

Helena Brząkalik Stowarzyszenie „Monar”

Magdalena Chomik Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Kinga Brendler Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Mateusz Witold Liwski Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

Dariusz Denis Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym

Krzysztof Skompiński Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym

Anetta Sienkiewicz Bristol Meyers Squibb

Oliver Kohncke Boehringer Ingelheim

Janusz Zimak Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Tomasz Niemiec prof. dr hab. n. med., Instytut Matki i Dziecka

Tomasz Kluczewicz Ośrodek Wypoczynkowy ELEMIS

Tatiana Duklas Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV/AIDS i innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową „Tada”

Wojciech Maksymowicz b. Minister Zdrowia

2001

Marzena Ksel lekarz, Centralny Zarząd Służb Więziennych

Katarzyna Puławska-Popielarz Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

Jolanta Wojciechowska Uniwersytet Gdański

Andrzej Broniek Firma Abbott

Bożena Targosz dziennikarz

Agnieszka Małkowska

Roman Latoszyński

Tomasz Mikuła

Jerzy Stążka – lekarz, Wojewódzki Szpital Zakaźny

Joanna Tomczak-Hałaburda Firma Roche

2002

Jolanta Berdzik – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Barbara Daniluk-Kula – wice dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS

Iwona Fatyga – kancelaria adwokacka

Jadwiga Gizińska Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Ewa Grycner Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza w Warszawie

Zbigniew Izdebski prof., Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Maria Jankowska lekarz, Klinika Chorób Zakaźnych AM w Gdańsku

Leokadia Jung Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Małgorzata Kłys-Rachwalska Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Brygida Knysz lekarz, Klinika Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu

Eliza Książczak Polska Akcja Humanitarna „Res Humanae”

Jan Kopczyk KRUS

Michał Łopacki Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Zofia Marchwińska Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Piotr Mildner Boeringer Ingelheim

Elżbieta Mularska Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie

Anna Nowak Przewodnicząca Stowarzyszenia „Tada”

Małgorzata Nowak Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

Regina Podlasin Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Magdalena Pynka Klinika Chorób Zakaźnych AM w Szczecinie

Longina Teodorczyk-Rajca Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Beata Sacharczuk Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Alicja Wardzyńska Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci „Mały Książe”

Barbara Wondołowska Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Ewa Wolniewicz Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Beata Zawada lekarz, Krajowe Centrum ds. AIDS

Ewa Choromańska – pośmiertnie

Wojciech Kilanowski – pośmiertnie Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

2003

Robert Kozyra Prezes Radia ZET

Nina Terentiew Prezes TVP 2

Robert Piotr Łukasik stowarzyszenie „Tolerseks”

Kajetan Dubiel – Centralny zarząd Służby Więziennej

Justyna Bągorska – Stowarzyszenie DA-DU

Kasia Malinowska-Sempruch – UNDP

Mariusz Jatymowicz Dyrektor Generalny Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o.

Agnieszka Walendzik-Ostrowska – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Władysława Zielińska – prof. dr n. med. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku pośmiertnie

2004

Marta Prokopczyk – kategoria NGO – Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Justyna Kozłowska – kategoria wolontariat –

Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz AIDS „Mały Książę”

Tomasz Smiatacz – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku

Anita Wnuk – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych AM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Donat Kuczewski – kategoria NGO EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Anna Mentlewicz – kategoria media – Telewizja Polska S.A.

Małgorzata Wiśniewska – kategoria media – Telewizja Polska S.A.

2005

Marek Gawieńczuk – kategoria Firma Farmaceutyczna – Bristol Myers Squibb

Bartłomiej Widawski- kategoria NGO – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Kąt”

Marek Lecko- kategoria NGO – Punkt Diagnostyczno-Konsulatcyjny we Wrocławiu

Jacek Gąsiorowski – kategoria środowisko medyczne – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu

Grażyna Mucha – kategoria środowisko medyczne – Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia w Anielinie

Włodzimierz Paszyński – kategoria publikacje – Kolegium Nauczycielskie w Warszawie

Małgorzata Stawicka – kategoria wolontariat – Urząd Miasta st. Warszawy

Anna Sukmanowska kategoria media – TVP 1

Janusz i Alina Serkowscy – kategoria rodzina – pomoc dzieciom zakażonym HIV

2006

Anna Karska-Szymańska – kategoria Inne działania – Roche Polska sp. Z o.o.

Halina Polaska – kategoria profilaktyka – Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego, TRR Kraków

Małgorzata Kruk – kategoria działalność społeczna – Stowarzyszenie „Sieć Plus”

Joanna Dec – kategoria działalność społeczna – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Anna Kucharuk – kategoria działalność społeczna – wolontariuszka „Mały Książe”

Dr Adam Witor – kategoria środowisko medyczne – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych ŚAM w Chorzowie

Ewa Zarazińska – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna w Gdańsku

Edyta Skoczeń – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Danuta Postolska – kategoria media – Teleekspres

TVN S.A.– kategoria firma

Bristol Myers Squibb – kategoria firma

2007

Marzena Wolska – kategoria działalność społeczna – wice dyrektor ośrodka socjoterapii „Kąt”

Alicja Wierzbicka – kategoria działalność społeczna – stowarzyszenie „Plus Minus”

Andrzej Olczyk – kategoria działalność społeczna – stowarzyszenie „Razem” Toruń

Wiesław Sokoluk – kategoria profilaktyka – pedagog, seksuolog

Dr Robert Letkiewicz – kategoria środowisko medyczne – gabinet stomatologiczny dla osób żyjących z HIV

Dr Wojciech Rudalski – kategoria środowisko medyczne – Centralny Zarząd Służb Więziennych

Dr Małgorzata Lemańska – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych w Gdańsku

L’Oreal Polska – kategoria firma

Boehringer Ingelheim  – kategoria firma

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Rembertów – kategoria inne działania

2008

Dariusz Dudziński – kategoria działalność społeczna

Andrzej Słupski – kategoria działalność społeczna – Pomorski Dom Nadziei”

Krzysztof Kotowski – kategoria organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Anna Chorąży-Samsel – kategoria profilaktyka – PSSE Ostrów Mazowiecka

Lidia Woć – kategoria profilaktyka

Bogdan Kanciała – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny

Mariola Magnowska – kategoria środowisko medyczne

Paweł Zielazny – kategoria działalność instytucji i samorządów – Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Adam Perzyński – kategoria biznes – Jansen Cilag

Paweł Walewski – kategoria media – „Polityka”

2009

Wanda Janowska – kategoria działalność społeczna – wolontariuszka, Stowarzyszenie Da Du

Dominika Soćko – kategoria działalność społeczna – wolontariuszka

Agnieszka Zaranek – kategoria działalność społeczna – wolontariuszka

Joanna i Waldemar Pociecha – rodzina

Jolanta Popielska – kategoria środowisko medyczne

Małgorzata Abramowska – kategoria profilaktyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak – kategoria profilaktyka – Fundacja Edukacji Społecznej

Tomasz Wojtasik – kategoria profilaktyka

Agnieszka Górska – kategoria organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie „Lambda”

Izabela Fic-Redlińska – kategoria media – Rzeczpospolita

2011

Małgorzata Marchewka – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu

Dr Tomasz Mikuła – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Edyta Laurman-Jarząbek – kategoria profilaktyka – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Kielce, Kraków

Agnieszka Waluszko – kategoria profilaktyka – Fundacja Edukacji Społecznej

Dr.n.med. Remigiusz Jarosław Tritt – kategoria działalność społeczna

Małgorzata Doroba – kategoria działalność społeczna – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Adam Fronczak – kategoria działalność instytucji – Ministerstwo Zdrowia

Marka M.A.C. Cosmetics – kategoria działania sektora prywatnego – na ręce Brand Managera Agnieszki Sikora-Marzec i koordynatorki M.A.C. AIDS Fund Anny Żukowskiej

Kancelaria Prawna Dewey & Le Boeuf  – kategoria działania sektora prywatnego – na ręce dr hab. Małgorzaty Bednarek i mecenasa Łukasza Gorka

Wyróżnienie specjalne – Dla prof. dr. n. med. Marka Krawczyka i współpracowników z zespołu transplantacyjnego Szpitala Klinicznego

2012

dr Paweł Grąbczewski – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Dr Łukasz Łapiński – kategoria profilaktyka – „Podwale Siedem”, Wrocław

Dagmara Kraus – kategoria profilaktyka – Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”

Adam Hęćko – kategoria profilaktyka – Pomorski Dom Nadziei, MONAR Gdańsk

Leszek Szymański – kategoria działalność społeczna – Dom Ciepła Wrocław, Telefon zaufania

Bogumiła Kryśkiewicz – kategoria działalność społeczna – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Agnieszka Dobija-Nowak – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Urząd M. ST. Warszawy

Krzysztof Faliński – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Urząd Marszałkowski , Szczecin

Tadeusz Rosa i Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie – kategoria działalność organizacji pozarządowych

Gilead Sciences Poland i projekt – Pozytywnie Otwarci – kategoria działania sektora prywatnego

Abbot Laboratories Poland i portal www.cd4.pl – kategoria działania sektora prywatnego

2013

Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Halina Strzelecka – kategoria środowisko medyczne – Biuro Służby Zdrowia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Bartosz Szetela – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu

Katarzyna Marczewska – kategoria działalność społeczna – PSSE Lipno

Dorota Bernat – kategoria działalność społeczna – Warszawa

Irena Przepiórka kategoria działalność społeczna – Warszawa

Biuro Służby Zdrowia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, na ręce Pana Dyrektora płk prof. nadzw. dr. hab. med. Leszka Markuszewskiego – Działania instytucji rządowych

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii na ręce Pana Dyrektora Piotra Jabłońskiego – Działania instytucji rządowych

BUDIMEX S.A. – Działania sektora prywatnego – profilaktyka HIV/AIDS W ramach realizacji Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

2014

Dr n. med. Joanna Kubicka – kategoria środowisko medyczne – Przychodnia Profilaktyczno-Lecznicza, Warszawa

Małgorzata Piekarska-Mankiewicz – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny, oddz. III, Warszawa

Prof. nadzw. Dr hab. N. med. Miłosz Parczewskikategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Szczecin

Renata Opiela –  kategoria profilaktyka – PKD  Szczecin

Izabela Rudykategoria profilaktyka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Szczecinek

Agnieszka Góreckakategoria profilaktyka – Fundacja Edukacji Społecznej

Małgorzata Nowobilska–Stanioskategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Dorota Stępień-Tłuchowska – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta w Gdańsku

Renata Głowackakategoria organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, Warszawa

Paweł Woźniakowski kategoria organizacje pozarządowe – Ośrodek Readaptacji Eko Szkoła Życia w Wandzinie

Marek Kąkol – Właściciel  Kompleksu wypoczynkowego Szarlota, woj. pomorskie

2015

Dr hab. n. med. Justyna Kowalska – kategoria środowisko medyczne – lekarz, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza w Warszawie,

Anna Brzozowiec – kategoria środowisko medyczne – pielęgniarka oddziałowa, Hospicjum w Anielinie

Katarzyna Rżanek – kategoria profilaktyka – socjolożka, psycholożka, doradczyni ds. HIV/AIDS w PKD, streetworkerka

Malwina Warszawska – kategoria profilaktyka – nauczycielka języka polskiego i historii, Doradca w PKD konsultant Telefonu Zaufania AIDS od 1996 r do chwili obecnej.

Irena Wawreszuk – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego

Maria Major – kategoria organizacje pozarządowe – Pracownik Telefonu Zaufania AIDS, Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

Magdalena Suchara – kategoria działalność społeczna – Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae’

Jolanta Parzuch-Świerczewska – kategoria działalność społeczna – psycholog

Marianna Sieklucka – kategoria działalność społeczna

Daniel Defert – nowa kategoria Działalność osób/organizacji zagranicznych –

Francuska NGO AIDES

2016

Anna Salerek – kategoria środowisko medyczne – pielęgniarka, Poradnia Diagnostyczno-Lecznicza Lublin, Klinika Chorób Zakaźnych

Dr hab. n.med. Anita Olczak – kategoria środowisko medyczne – lekarz

Dr n. med. Beata Ochocka- kategoria profilaktyka – Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii

Piotr Sasin – kategoria profilaktyka – Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, specjalista terapii uzależnień, superwizor kliniczny terapeutów, doradca PKD

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – kategoria działania instytucji rządowych – Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, Rektor WUM, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Mariusz Piotr Baj – kategoria działania organizacji pozarządowych – psycholog – Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”,

Tomasz Małkuszewski – kategoria działania organizacji pozarządowych – Przewodniczący Społecznego Komitetu ds. AIDS (SKAIDS)

Alina, Roman i Łukasz Jarzynowie – kategoria działalność społeczna

Katarzyna Pelc – kategoria media – redaktor, Radio Kraków

Anna Folkman – kategoria media – dziennikarz, „Głos Szczeciński”

2017

Dr hab. n. med. Małgorzata Inglot – kategoria środowisko medyczne – lekarz, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało – kategoria środowisko medyczne – lekarz, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Anna Zaczyk – kategoria środowisko medyczne – pielęgniarka, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział Pediatrii

Dr n. społ. Maria Brodzikowska – kategoria profilaktyka – Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”, Kraków

Magdalena Stachel – kategoria profilaktyka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Agata Kwiatkowska – kategoria profilaktyka – Fundacja Edukacji Społecznej, Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR

Mariola Cieśla – kategoria działania instytucji rządowych – Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Paweł Kalinowski – kategoria działania organizacji pozarządowych – Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Warszawa

Mirosława Kowalczyk-Kuczewska  – kategoria działania organizacji pozarządowych – wicedyrektor ds. merytorycznych w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

Andrzej Kropiwnicki – kategoria media – Alfa Communications

2018

Dr n. med. Dariusz Bielec – kategoria środowisko medyczne – lekarz, Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie 

Dr Wiesława Błudzin – kategoria środowisko medyczne – lekarz, konsultant wojewódzki, Wojewódzki Szpital w Opole

Monika Skorupska – kategoria środowisko medyczne – pielęgniarka, Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie

Tomasz Suchocki – kategoria profilaktyka – Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”, Kraków, Fundacja Motywacji i Działania w Międzyzdrojach

Urszula Mendera-Bożek – kategoria profilaktyka – lekarz, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Tomasz Augustyniak – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Jarosław Cieszkiewicz – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Paliwoda – kategoria działania organizacji pozarządowych – Monar, Pomorski Dom Nadziei

MONAR – kategoria działania organizacji pozarządowych – na ręce Pani Przewodniczącej Elżbiety Zielińskiej

Grażyna Wolszczak- aktorka – wystąpiła w kampaniach dot. profilaktyki HIV/AIDS „Wolę wiedzieć” oraz „Projekt Test, Jej fundacja Garnizon Sztuki wyprodukowała spektakl „Pozytywni” – komedię odczarowującą stereotypy związane z HIV

Maria Seweryn – aktorka – Od lat temat HIV wpisany jest w jej artystyczne kreacje, m.in. „Miss HIV” Macieja Kowalewskiego. Wspierała kampanię Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”

Vladimir Zhovtiak – założyciel Wszech ukraińskiej Sieci Osób Żyjących z HIV, przewodniczy ECUO, skupiającej przedstawicieli z 15 krajów Europy Centralno-wschodniej i Centralnej Azji

2019

Dr n. med. Ewa Siwak – kategoria środowisko medyczne – lekarz, Wojewódzki Szpital Zakaźny – Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Warszawa

Aneta Dembowska – kategoria środowisko medyczne – pielęgniarka, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Szczecin

Joanna Bortkiewicz – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Wrocław

Dr n. społ. Bogna Szymańska-Kotwica – kategoria profilaktyka – Wojewódzki Szpital Zakaźny – Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza, Warszawa

Michał Pawlęga – kategoria profilaktyka – Społeczny Komitet ds. AIDS SKAIDS

Maria Leszczyńska – kategoria działania organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium”, Zgorzelec

Małgorzata Toruńska – kategoria działalność instytucji rządowych, samorządowych – Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wiktor Morka – kategoria media – FilmGramm Foundation

Klub Bar Ramona – kategoria sektor prywatny – na ręce Pana Artura Łosiewskiego

European AIDS Treatment Group EATG – kategoria organizacja zagraniczna – założona w 1992 r., NGO działająca w obronie interesów związanych z leczeniem osób żyjących z HIV/AIDS. Zrzesza osoby z 47 krajów w Europie.

 

2020

Agnieszka Kujawska-Misiąg – kategoria środowisko medyczne – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie;
Dr n. med. Aneta Cybula – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Izabela Pazdan – kategoria profilaktyka – Społeczny Komitet ds. AIDS, PKD Chmielna;
Dr n. med. Robert Kowalczyk – kategoria profilaktyka – Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Joanna Kwella – kategoria profilaktyka – wolontariuszka Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”;
Katarzyna Sikorska – kategoria działania organizacji pozarządowych – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Stowarzyszenie Pomoc Socjalna;
Alina Dubik – kategoria działania organizacji pozarządowych – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Stowarzyszenie Pomoc Socjalna;
Olgierd Geblewicz – kategoria instytucje rządowe i samorządowe – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 

2021

Anna Kornicka-Zieniewicz – kategoria środowisko medyczne – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Solidarni Plus” EKO Szkoła Życia w Wandzinie; 

Sławomir Wituszyński – kategoria środowisko medyczne – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Solidarni Plus” EKO Szkoła Życia w Wandzinie; 

Anna Miranowicz – kategoria środowisko medyczne – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Solidarni Plus” EKO Szkoła Życia w Wandzinie 

dr hab.n.med. Marcin Paciorek – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

dr n.med. Aldona Kowalczuk-Kot – kategoria środowisko medyczne – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

Stanisław Żołądek – kategoria profilaktyka – Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”;

Anna Góralewska – kategoria profilaktyka – doradca w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Warszawie;

Dr n.praw. Katarzyna Julia Kowalska – Wyższa szkoła nauk społecznych Pedagogium, współpracuje z Fundacją Edukacji Społecznej;

Krzysztof Tylicki – kategoria sektor prywatny – grafik, właściciel agencji interaktywnej spinacz.com;

Grażyna Przeźmińska – kategoria instytucje rządowe i samorządowe – przewodnicząca małopolskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Harmonogramu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, WSSE w Krakowie.

 

2022

Joanna Kozłowska – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie;

Magdalena Suchacz – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie;

Agata Waszczuk – kategoria środowisko medyczne – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie;

Iwona Grzesiuk – kategoria profilaktyka – koordynatorka i doradca w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Białymstoku;

Paweł Wuwer – kategoria działania organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”;

Maria Łukaszek – kategoria instytucje – Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Rzeszowski;

Anna Nastały-Ratusińska – kategoria instytucje – Krajowe Centrum ds. AIDS;

Maria Rogalewicz – kategoria instytucje – Krajowe Centrum ds. AIDS.

 

 

 

wprowadzono: 26.10.2016
zaktualizowano: 03.12.2022

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content