Szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w 2024 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,            

uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministerstwa Zdrowia, organizuje w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie i online, szkolenie certyfikacyjne na doradców punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), upoważniające do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs).

 

Realizatorem szkolenia jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, która została wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby mające podstawową wiedzę na temat HIV/AIDS/STIs, doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem, potwierdzone oświadczeniem uczestnika, oraz posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie): medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne lub inne pochodne.

 

W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów.

 

W programie szkolenia uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące medycznych, psychospołecznych i prawnych aspektów HIV/AIDS/STIs, używania substancji psychoaktywnych i uzależnień, poradnictwa okołotestowego, epidemiologii oraz diagnostyki zakażeń.

 

Szkolenie składać się będzie z kilku etapów. Obejmować będzie szkolenie za pośrednictwem platformy e-learning, udostępnionej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, zajęcia teoretyczne (online), warsztatowe (stacjonarne), stacjonarną superwizję oraz staż w placówkach testowania. Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym (online) i ustnym (stacjonarnym), których zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu doradcy. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Harmonogram szkolenia:

  1. szkolenie za pośrednictwem platformy e-learning (www.hiv-aids.edu.pl) udostępnionej przez Krajowe Centrum ds. AIDS (online)
  2. 21-23 czerwca 2024 oraz 28-30 czerwca 2024 – zajęcia teoretyczne (online) w wymiarze 36 godzin
  3. 2-4 sierpnia 2024 – zajęcia warsztatowe (stacjonarne) w wymiarze 18 godzin odbędą się w Warszawie
  4. 20-godzinny staż w placówkach testowania, określonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Uczestnik musi odbyć staż w okresie pomiędzy zajęciami teoretycznymi a warsztatowymi (10 godzin) i przed terminem superwizji (10 godzin)
  5. 7 lub 8 września 2024 – jednodniowe spotkanie superwizyjne (stacjonarne) odbędzie się w Warszawie
  6. 14 września 2024 – planowany jest egzamin certyfikacyjny pisemny (online)
  7. 28 września 2024 – planowany jest egzamin certyfikacyjny ustny (stacjonarny), który odbędzie się w Warszawie

 

Realizator w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. (zajęcia warsztatowe) zapewnia całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 750 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie, oświadczenia o posiadanym wykształceniu oraz zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem.

 

Zgłoszenia należy przysyłać do 24 maja 2024 r. na adres e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Osoby spełniające warunki formalne dotyczące wykształcenia poproszone zostaną 5 czerwca 2024 o godz. 18.00 o wypełnienie testu kwalifikującego (online), sprawdzającego podstawowy poziom wiedzy w zakresie HIV/AIDS/STIs. Wynik testu stanowić będzie podstawę ostatecznego zakwalifikowania na szkolenie. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, szczególnie branym pod uwagę, będą listy intencyjne od koordynatorów punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają pisemne potwierdzenie o kwalifikacji z prośbą o dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 750,00 zł na konto Fundacji „Res Humanae”.

 

Informacje dotyczące szkolenia i formularz wniosku o zakwalifikowanie dostępne są na stronie internetowej Fundacji: https://reshumanae.org.pl/szkolenie_pkd/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Szkolenia

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Standardy obowiązujące w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2024 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury

Standardy obowiązujące w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2024 r.

 
 
 
Zamieszczono 28.12.2023
 
 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Diagnoza stanu wiedzy Polaków na temat HIV/ AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs). Zachowania seksualne. 2020 r..

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Diagnoza stanu wiedzy Polaków na temat HIV/ AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs). Zachowania seksualne. 2020 r.

 

wprowadzono: 22.04.2022

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2022-2026

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu

wprowadzono: 04.01.2022
 
 
 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wykaz szpitali w których dostępna jest profilaktyka wertykalna w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej Ministra zdrowia pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV”

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla środowisk medycznych

Wykaz szpitali w których dostępna jest profilaktyka wertykalna w ramach realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce.

lp.

Poradnia/Klinika/Oddział adres

Uwagi

Telefony: Zestaw porodowy dla matek HIV+

1.

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

24 godz./7 dni – całodobowo

 

 

Poradnia Profilaktyczno–Lecznicza

9.00 – 15.00

 

 

Oddział dziecięcy zakaźny – XI

 

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa

 

 

223-355-261

 

 

 

223-358-101 lub 102

 

 

 

223-355-250

2.

Biuro Służby Zdrowia Centralny Zarząd Służby Więziennej

ul. Rakowiecka 37a, 02–521 Warszawa

tylko osoby osadzone

Sala porodowa Zakład Karny Grudziądz 24 godz./7 dni – całodobowo

566-440-483; 566-440-481 

3.

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WUM w Warszawie, 01–201 Warszawa, ul. Wolska 37

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01–201 Warszawa

223-355-222; 223-355-294

4.

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM, ul. Żurawia 14, 15–540 Białystok

Oddział: 24godz/7 dni – całodobowo

858-316-557 i  858-316-481- lekarz dyżurny

858-316-477 – dyżurka pielęgniarek

5.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM im.  Ludwika Rydygiera,
ul. Św. Floriana 12, 85–030 Bydgoszcz

Oddział: 24 godz/7 dni – całodobowo

523-255-603 

6.

Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS

ul. Zjednoczenia 10,

41–500 Chorzów

Szpital Specjalistyczny

ul. Zjednoczenia 10, 41–500 Chorzów

323-463-642 i 645, oddział zakaźny, lekarz dyżurny

323-463-619 poradnia 

poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.35

wtorek, środa: 8.00 – 18.00

7.

Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci

 

ul. Smoluchowskiego 18

80-214 Gdańsk

 

 

 

całodobowo

583-414-041 wew. 253

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 

ul. Powstania Styczniowego 9b

81-519 Gdynia

24 godz./7 dni – całodobowo

 

 

 

Izba przyjęć: 586-998-575

 

 

 

9.

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

 

ul. Śniadeckich 10

31-531 Kraków

 

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

 

ul. M. Jakubowskiego 2 (budynek J),

30–688 Kraków 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

 

 

Od poniedziałku do piątku po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy – całodobowo

124-248-911

124-248-913

 

 

 

124-002-045 

10.

Klinika Chorób Zakaźnych UM,

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

24 godz./7 dni – całodobowo 

815-349-766; 815-322-029

11.

Oddział Chorób Zakaźnych i Hepatologii dla Dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM

 

ul. Kniaziewicza 1/5, 91–347 Łódź

24 godz./7 dni – całodobowo  

422-516-236; 422-516-080

12.

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

24 godz./7 dni – całodobowo 

774-433-044

13.

Oddział Chorób Zakaźnych Szpital w Ostródzie SA, ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda

24 godz./7 dni – całodobowo 

896-460-622; 896-460-647

14.

Klinika Chorób Zakaźnych  UM

im. Karola Marcinkowskiego

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Izba przyjęć: 618-739-295

24 godz./7 dni – całodobowo  

618-739-315; 

Przychodnia: Pon. – piątek 8.00-15.00

15.

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego 

 

ul. Szpitalna 27/33

60–572 Poznań

24 godz./7 dni – całodobowo 

Oddział:

618-491-318 (lekarz)

618-491-319 (lekarz)

618-491-616 (punkt pielęgniarski)

16.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Zakaźnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Budynek G

 

SOR Choroby Zakaźne Budynek G

 

 

Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Budynek G

 

ul. Arkońska 4

71 – 455 Szczecin

 

poniedziałek – piątek po godz. 14.00

sobota, niedziela, święta – całodobowo

 

 

 

poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00

918-139-453

 

 

918-139-440

 

 

918-139-442

17.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego

Izba Przyjęć Zakaźna  – budynek A2 

 

ul. Koszarowa 5

51- 149 Wrocław

24 godz./7 dni – całodobowo  

713-957-520

18.

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM

ul. Chałubińskiego 2-2a, 50–368 Wrocław

Oddział: 24 godz./7 dni – całodobowo tylko leki dla noworodka 

717-332-900; 717-332-940

19.

? Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza,

ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław

W dni pracy poradni  8.00-20.00

713-560-780; 713-266-730

20.

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Lek. dyżurny: 24 godz./7 dni – całodobowo  

683-296-478  7.00-14.35

603-573-588 lekarz dyżurny

21.

Instytut Matki i Dziecka

Klinika Położnictwa i Ginekologii

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 

24 godz./7 dni – całodobowo   

223-277-024; 223-277-046 

 

Aktualizowane na podstawie informacji z ośrodków ARV: 02.03.2023;

Gdynia od początku października 2023

 

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport z analiz ankiet wypełnianych w roku 2018 w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) – 2019 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Raport z analiz ankiet wypełnianych w roku 2018 w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) - 2019 r.

 

wprowadzono: 22.04.2021

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Analiza porównawcza danych za lata 2015-2017 z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) – 2018 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Analiza porównawcza danych za lata 2015-2017 z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) - 2018 r.

 

wprowadzono: 22.04.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Ocena efektywności działań edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS wśród młodzieży – 2017 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Ocena efektywności działań edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS wśród młodzieży - 2017 r.

 

wprowadzono: 22.04.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport z badania osób świadczących usługi seksualne – 2016 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Raport z badania osób świadczących usługi seksualne - 2016 r.

 

wprowadzono: 22.04.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content