TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS - 2000 r.

Badanie, które przeprowadzono w 2000 roku, miało na celu opisanie stanu wiedzy i postaw psychologicznych studentów pierwszego i ostatniego roku akademii medycznych wobec problematyki HIV i AIDS. 

Osoby ankietowane odpowiadały na pytania pozwalające na analizę postaw etycznych wobec HIV, AIDS oraz poglądów na temat form finansowania działań prowadzących do ograniczenia epidemii i sposobów opieki nad ludźmi żyjącymi z HIV, AIDS. W ramach realizacji projektu otrzymano dane określające miejsce i rolę zagadnień związanych z HIV, AIDS w świadomości studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, a także informacje o znajomości prawnych i ekonomicznych uwarunkowań problemu i źródłach posiadanej wiedzy. 

Badanie zostało wykonane metodą ilościową w formie wywiadów kwestionariuszowych. W celu pogłębienia informacji dotyczących postaw i motywacji, przeprowadzono badanie jakościowe w jednym z ośrodków akademickich. 

Raport został opracowany przez R.U.N. Badania Rynkowe i Społeczne na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 06.05.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content