TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy i opinie młodzieży 2002 r.

 W opracowaniu pt. Postawy i opinie młodzieży wykorzystano badanie nt. Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne, w którym uczestniczyły osoby w wieku 15-49 lat. Z wypełnionych ankiet wybrano informacje dotyczące młodzieży w wieku 15-19 lat. 

Głównym celem opracowania było: 
-określenie poziomu wiedzy młodych ludzi o HV i AIDS, 
-określenie występowania ryzykownych zachowań seksualnych w tej grupie wiekowej, 
-poznanie stylu życia młodych osób. 

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondenta. Ankieta zawierała ok. 150 pytań, na które respondenci odpowiadali w obecności ankietera. Było to konieczne, ponieważ mógł on w każdej chwili wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 

Przedstawione poniżej opracowane wyniki badań zawierają wytyczne do przeprowadzenia kampanii informacyjnej nt. HIV i AIDS dla młodzieży. 

Raport został opracowany przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 07.05.2002

Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content