Wykaz szpitali w których prowadzone jest leczenie antyretrowirusowe (ARV)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla środowisk medycznych

Wykaz realizatorów Programu leczenia antyretrowirusowego (ARV)

Lp.

Realizatorzy Programu leczenia ARV

1.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

2.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

3.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

4.

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

5.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

6.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

7.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

8.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

9.

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

10.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

11.

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

12.

Szpital w Ostródzie SA

13.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

14.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

16.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu

17.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

18.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu

19.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp.z o.o. 

20.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Tylko ciężarne + ekspozycje dziecięce

21.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Tylko ekspozycje

22.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Tylko ciężarne

23.

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Tylko osadzeni

 

 

 

Wprowadzono: 29.12.2017

Aktualizacja na bieżąco: 26.02.2024

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Leczenie antyretrowirusowe jest także profilaktyką nowych zakażeń HIV (Treatment as Prevention – TasP)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Leczenie antyretrowirusowe jest także profilaktyką nowych zakażeń HIV (Treatment as Prevention – TasP)

Ilość wirusa (wiremia) w organizmach osób żyjących z HIV, skutecznie leczonych lekami antyretrowirusowymi,  obniża się do bardzo niskich wartości, niższych niż granica wykrywalności czułych metod diagnostycznych. Dzięki temu ludzie żyjący z HIV nie chorują na AIDS i żyją tak samo długo, jak ludzie z populacji ogólnej.

Kolejną korzyścią jaką daje skuteczna terapia antyretrowirusowa i bardzo niski poziom wiremii jest to, że pomaga to zapobiegać przenoszeniu zakażenia na innych poprzez seks, a także z matki na dziecko.

Ludzie żyjący z HIV, którzy przyjmują leki antyretrowirusowe zgodnie z zaleceniami lekarza i utrzymują niski („niewykrywalny”) poziom wiremii we krwi praktycznie nie mają ryzyka przeniesienia zakażenia na niezakażonych HIV partnerów seksualnych.

Jeśli kobiety zakażone HIV przyjmują leki antyretrowirusowe zgodnie z zaleceniami lekarza w czasie ciąży i porodu, a po urodzeniu podają je dziecku przez 4 – 6 tygodni od przyjściu na świat to ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko wynosi 1% lub nawet mniej.

na podstawie m. in. informacji ze strony https://wcdc.gov/hiv/risk/art./index.html


wprowadzono: 01.12.2017

 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto stosowanie profilaktyki przedekspozycyjnej HIV w ramach programu badawczego PrEP Trial Impact

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto stosowanie profilaktyki przedekspozycyjnej HIV w ramach programu badawczego PrEP Trial Impact

Oprócz prezerwatywy skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu HIV jest profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP). Polega na ona na przyjmowaniu dwóch leków antyretrowirusowych (tenofowiru i emtrycytabiny w jednej tabletce 1x dziennie), zanim dojdzie do narażenia na zakażenie (np. przed seksem z osobą, której statusu serologicznego nie znamy). PrEP znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia HIV, nie wpływa jednak na ryzyko transmisji innych chorób przenoszonych drogą płciową, dlatego podczas stosowania PrEP, zalecane jest również stosowanie prezerwatyw. Obecnie w Polsce PrEP nie jest refundowany, dlatego koszty leku, badań oraz wizyt pokrywa pacjent.


wprowadzono: styczeń 2024

 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowy dzień Pamięci o zmarłych na aids

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja.

 

Jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie.Obchody odbywają się w 115 krajach, a wolontariusze docierają do dziesiątków tysięcy ludzi.

 

Krajowe Centrum ds. AIDS zaprasza do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w Polsce, przygotowywane przez organizacje pozarządowe.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Światowy Dzień AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

 Od 1988 roku dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS.

 

O potrzebie ustanowienia Światowego Dnia AIDS po raz pierwszy mówili w sierpniu 1987 James W. Bunn i Thomas Netter, pracownicy Globalnego Programu ds. AIDS w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Swoją ideę przedstawili dr. Jonathanowi Mann, ówczesnemu dyrektorowi Globalnego Programu ds. AIDS (obecnie UNAIDS). Pierwszy raz Światowy Dzień AIDS obchodzony był 1 grudnia 1988.  

Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. Aby ten wyjątkowy dzień co roku był sukcesem, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi.

Od 12 lat z okazji 1 grudnia na całym świecie przeprowadzana jest kampania, mająca za zadanie zwrócenie oczu całego świata na problem HIV/AIDS. Kampania odbywa się zawsze pod parasolowym hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale dodatkowo co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii (np. „Jeden Świat. Jedna Nadzieja”, „Czy słyszałeś mnie dzisiaj?’ – Kobiety, dziewczęta, HIV i AIDS” albo „Żyj i daj żyć – stygmatyzacja i dyskryminacja”).
Przesłanie kampanii z okazji Światowego Dnia AIDS na lata 2009/2010 to Powszechny dostęp i prawa człowieka.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kalendarium HIV-AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Kalendarium HIV-AIDS

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Szpitale i kliniki, w których prowadzone jest leczenie osób żyjących z HIV i chorych na AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla środowisk medycznych

Szpitale i kliniki, w których prowadzone jest leczenie osób żyjących z HIV i chorych na AIDS

Aktualizacja 21.06.2016 r.

wprowadzono: 20.02.2017

 
 
 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Informacje dla środowisk medycznych

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla środowisk medycznych

Epidemia HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS. Ma ono również znaczenie prewencyjne, gdyż u osób objętych skuteczną terapią antyretrowirusową (ARV) dochodzi do zmniejszenia liczby kopii wirusa krążącego we krwi do niewykrywalnej, co powoduje, że osoby te nie są w stanie przekazać zakażenia innym drogą kontaktów seksualnych, a także zmniejsza ryzyko transmisji zakażenia pozostałymi drogami. Ponadto, jak wykazują prowadzone badania, leczenie antyretrowirusowe jest ekonomicznie efektywne, gdyż zmniejsza całkowite koszty wydatkowane na leczenie osób żyjących z HIV.


Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski jest prowadzone od 2001 roku. Obecnie leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Rządowego programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022 – 2026”.

Program ten jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym, w tym Deklaracją Milenijną, Deklaracją Zobowiązań, zaleceniami Rady Europy, prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, zasadą „Trzech Jedności”.

Każdego roku w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aktualizowane są schematy leczenia antyretrowirusowego, uwzględniające nowe leki ARV, które są na bieżąco rejestrowane w Unii Europejskiej (EMEA – Europejska Agencja Leków).


W Polsce zasady opieki medycznej nad pacjentami zakażonymi HIV, w tym leczenia antyretrowirusowego, opracowane zostały w formie Rekomendacji (corocznie aktualizowanych) przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS – PTN AIDS. Rekomendacje są opracowywane przez grupę ekspertów z różnych ośrodków referencyjnych – realizatorów Programu leczenia ARV w Polsce, w oparciu o rekomendacje europejskie (European AIDS Clinical Society – EACS). Również przedstawiciel Krajowego Centrum ds. AIDS bierze czynny udział w pracach grupy eksperckiej, która opracowuje polskie Rekomendacje.


Celem głównym Programu jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS przez zapewnienie leczenia antyretrowirusowego (ARV). Właściwie prowadzone leczenie ARV powoduje zmniejszenie zapadalności na HIV i śmiertelności z powodu AIDS oraz zmniejszenie zakaźności osób zakażonych HIV dla populacji w Polsce.


Generalnie Program leczenia ARV jest programem terapii ambulatoryjnej, o ile nie zaistnieją inne wskazania medyczne do hospitalizacji, które nie zawsze są związane bezpośrednio z zakażeniem HIV. Wszystkie aktualnie zarejestrowane leki antyretrowirusowe dają możliwości prowadzenia terapii ARV w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Informacje dla osób HIV+

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla osób HIV+

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Informacje

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2017-2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content