Raporty za rok 2012

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

RAPORTY Z WYCINKÓW

RAPORTY ZA ROK 2012

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2013

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

RAPORTY Z WYCINKÓW

RAPORTY ZA ROK 2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2014

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

RAPORTY Z WYCINKÓW

RAPORTY ZA ROK 2014

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2015

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

RAPORTY Z WYCINKÓW

RAPORTY ZA ROK 2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2016

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raporty z wycinków

Raporty za rok 2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty z wycinków

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raporty z wycinków

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2017

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raporty z wycinków

Raporty za rok 2017

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Zakażenia przenoszone drogą płciową – nowy rozdział w działalności Krajowego Centrum ds. AIDS

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Zakażenia przenoszone drogą płciową – nowy rozdział w działalności Krajowego Centrum ds. AIDS

Zakażenia przenoszone drogą płciową (ZPDP) stanowią poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Co więcej, jest to problem, który od kilku lat szybko narasta. Ponadto zakażenia przenoszone drogą płciową kilkakrotnie zwiększają ryzyko zakażenia HIV (nawet do 10 razy). Wiele z nich względnie często współwystępuje z zakażeniem HIV.

Choroby przenoszone drogą płciową, dawniej zwane chorobami wenerycznymi, należą do jednych z najczęściej występujących chorób zakaźnych. Obecnie znamy około 40 różnych rodzajów drobnoustrojów, które mogą się przenosić drogą płciową. Do zakażenia niektórymi z nich dochodzi wyłącznie w czasie stosunków płciowych, podczas gdy dla innych kontakty seksualne są tylko jedną z form transmisji.

Należy pamiętać, że bardzo ważne w epidemiologii zakażeń przenoszonych drogą płciową są zachowania i zwyczaje seksualne. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą partnerów, większą częstotliwością zmiany partnerów i większą liczbą przygodnych kontaktów seksualnych; zależy także od preferencji seksualnych (kontakty heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne) oraz od rodzaju stosunków płciowych (urogenitalne, oroanalne, analne).

Znaczącą rolę odgrywa też wiek pacjentów. Najczęściej chorują osoby młode (w wieku 15–30 lat) i aktywne seksualnie; częściej mężczyźni niż kobiety. Także negatywne postawy pacjentów, np. niestosowanie się do zaleceń lekarskich, przerwanie leczenia, mają duży wpływ na rozprzestrzenianie się zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Aby dbać o zdrowie i uniknąć dolegliwości związanych z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową należy wiedzieć więcej o drogach zakażenia, profilaktyce i objawach towarzyszących najważniejszym z nich. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia powierzyło Krajowemu Centrum ds. AIDS realizację działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących zakażeń przenoszonych drogą płciową innych niż HIV. Działania te będą integralną częścią inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez Centrum.

 

 

wprowadzono: 03.10.2014 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Hasło Światowego Dnia AIDS 2011 – 2015

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Hasło Światowego Dnia AIDS 2011 - 2015

Hasło Światowego Dnia AIDS obowiązujące na całym świecie w latach 2011-2015 brzmi Geting to zero, czyli Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie UNAIDS: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/november/20111101wadtheme /

 

 

wprowadzono: 12.11.2014

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Działania Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 2014

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Działania Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 2014

1. Inauguracja kampanii edukacyjnej Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

2. Włączenie się w obchody Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV, odbywającego się w dniach 21 – 28 listopada 2014 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV. Ważne jest także połączenie działań ekspertów z całej Europy zajmujących się na co dzień tematyką HIV i AIDS, aby wspólnie, jednym głosem zachęcali ludzi do wykonania testu w kierunku HIV i propagowali wczesną diagnostykę zakażeń.

W ubiegłym roku ponad 470 organizacji z całej Europy – także z Polski – wzięło udział
w Europejskim Tygodniu Testowania na HIV, dzięki czemu tysiące osób poznało swój status serologiczny.

Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV wspiera wiele międzynarodowych i europejskich organizacji i instytucji, w tym UNAIDS i Komisja Europejska. Krajowe Centrum ds. AIDS również włączyło się w tę akcję, m.in. wspierając w działaniach punkty konsultacyjno-diagnostyczne.

3. Organizacja konferencji prasowej

W związku z wyżej opisanymi aktywnościami Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało 20 listopada o godz. 11:00 w Polskiej Agencji Prasowej konferencję prasową. Jej głównym celem było uświadomienie Polakom, że HIV może dotyczyć każdego, dlatego tak ważne jest testowanie w kierunku HIV i poznanie swojego statusu serologicznego.

4. Działania mające na celu promowanie testowania w kierunku HIV, skierowane do populacji ogólnej przebiegające pod hasłem: Coś was łączy? Zrób test na HIV.

  • kampania billboardowa w całej Polsce (72 billboardy i scrolle),
  • spoty w Metrze Warszawskim – infoscreeny (emisja przez10 dni).

XXI Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”

Krajowe Centrum ds. AIDS, wraz z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” współorganizuje XXI Konferencję „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, która odbędzie się z okazji Światowego Dnia AIDS w dniach 1 – 2 grudnia 2014 r. w Warszawie. W corocznych konferencjach biorą udział osoby zainteresowane problematyką HIV/AIDS, reprezentujące różne dziedziny, praktycy i teoretycy, osoby żyjące z HIV, lekarze, przedstawiciele instytucji centralnych i samorządowych, reprezentanci organizacji pozarządowych, dziennikarze. Forum konferencyjne stwarza możliwości wymiany doświadczeń, uzyskania aktualnych informacji i inspirowania do nowych inicjatyw w zakresie programów HIV/AIDS oraz umożliwia bezpośrednią dyskusję nad najbardziej aktualnymi tematami.

5. Centrum przekazało bezpłatne materiały dotyczące profilaktyki HIV/AIDS do instytucji, organizacji, placówek oświatowych, gdzie będa się odbywały lokalne wydarzenia z okazji Światowego Dnia AIDS

 

 

wprowadzono: 28.11.2014

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast