Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2017-2021

Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zespoły

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email
 
 
 
 
zaktualizowano: 02.03.2023
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Informacja o Elektronicznej Bazie Monitoringowej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna baza monitoringowa

Informacja o Elektronicznej Bazie Monitoringowej

Elektroniczna Baza Monitoringowa służy do katalogowania i przeglądania zadań, które są planowane i realizowane w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

W systemie gromadzone są dane dotyczące podmiotów sprawozdających, podmiotów realizujących zadania, podejmowanych działaniach, grup do których te działania są skierowane, liczbie odbiorców, zakresie finansowania, zasięgu terytorialnego, spójności tematycznej z innymi krajowymi programami/strategiami, itd.

Za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Monitoringowej podmioty zobowiązane do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazują Sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni, jak również Harmonogramy na kolejny rok.

Wejście do systemu jest możliwe po wpisaniu w przeglądarce łącza:
http://kp.aids/gov.pl/kp/
lub bezpośrednio ze strony Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl


Dostęp do danego konta ma tylko jeden użytkownik reprezentujący dany podmiot sprawozdający (po uzyskaniu od administratora loginu i hasła) oraz administrator systemu.

Sprawozdanie (wydruk z Elektronicznej Bazy Monitoringowej z działalności wszystkich podmiotów ) jest udostępniane na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Koordynatorem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nr telefonu (22) 331-77-94.

 

wprowadzono: 02.01.2013

 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Instrukcja obsługi

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna baza monitoringowa

Instrukcja obsługi

wprowadzono: 16.01.2013
 
 
 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Link do Elektronicznej bazy monitoringowej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna baza monitoringowa

Link do Elektronicznej bazy monitoringowej

wprowadzono: 07.11.2014

 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Elektroniczna baza monitoringowa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna baza monitoringowa

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Formularz sprawozdania

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2017-2021

Formularz sprawozdania

wprowadzono: 16.01.2013
 
 
 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Formularz harmonogramu

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2017-2021

Formularz harmonogramu

wprowadzono: 16.01.2013
 
 
 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2012-2016

Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016

 wprowadzono: 20.09.2013 
 
 
 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sprawozdanie z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 – 2016 w 2012 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

2012-2016

Sprawozdanie z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 - 2016 w 2012 r.

wprowadzono: 04.10.2013
 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content