ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert (ocena ofert na realizację PKD)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury i dokumenty

ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert (ocena ofert na realizację PKD)

 
 
wprowadzono: 08.12.2014
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury i dokumenty

ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

 
 

wprowadzono: 23.02.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury i dokumenty

ARCHIWALNE Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 
 

wprowadzono: 23.03.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Procedury i zasady organizacji szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych inicjowanych i organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS dla osób ubiegających się o prolongatę certyfikatu uprawniającego do prowadzenia poradnictwa okołotestowego

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury

Procedury i zasady organizacji szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych inicjowanych i organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS dla osób ubiegających się o prolongatę certyfikatu uprawniającego do prowadzenia poradnictwa okołotestowego

 

wprowadzono: 06.07.2011

 

 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kodeks etyczny doradcy

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury

Kodeks etyczny doradcy

 

wprowadzono: 08.09.2016

 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Procedury i dokumenty

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury i dokumenty

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Standardy obowiązujące w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury

Standardy obowiązujące w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2023 r.

 
 
 
aktualizacja 28.03.2023
 
 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Procedury

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Procedury

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

21 maja 2017 r. – Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Incjatywy organizacji pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

21 maja 2017 r. – Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Już po raz 35. na całym świecie obchodzony będzie Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS.

W Polsce, w każdą trzecią niedzielę maja, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia dla upamiętnienia wszystkich osób, które zmarły na AIDS od początku epidemii.

Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS po raz pierwszy obchodzono w 1983 r. Wspólna zaduma i wspomnienie osób, które odeszły z powodu AIDS, miały na celu zwrócenie uwagi całego świata, że zapobieganie HIV/AIDS, pomoc osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS i ich rodzinom nie jest tylko sprawą rządów, ale spoczywa również w rękach społeczności lokalnych. Dlatego tradycją stało się, że wydarzenia związane z tym świętem inicjują organizacje pozarządowe działające w poszczególnych krajach. Niektóre z nich korzystają z materiałów organizacji międzynarodowej International AIDS Candlelight Memorial, ale w odniesieniu do sytuacji w swoim kraju, regionie czy środowisku sąsiedzkim.

Informacje o International AIDS Candlelight Memorial Day znajdują się na stronie internetowej http://www.candlelightmemorial.org/

W imieniu Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami” serdecznie zapraszamy w niedzielę 21 maja o godzinie 17.00 na Plac Zamkowy w Warszawie na event uliczny z okazji Światowego Dnia Pamięci o osobach zmarłych z przyczyn związanych z AIDS.

wprowadzono: 19.05.2017

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – Warszawa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”


Siedziba Zarządu:
ul. Majowa 5 lok. 57
03-395 Warszawa

Siedziba Zjednoczenia:
ul. Złota 7 lok. 21, V piętro
00-019 Warszawa


biuro@pozytywniwteczy.pl

https://www.facebook.com/pozytywniwteczy

https://pozytywniwteczy.pl/
tel./fax: +48 22 464 85 58
tel.: +48 602 328 088

https://www.pozytywniwteczy.pl/

KRS: 0000319790
NIP: 5242666811
REGON: 141681893​

Kim jesteśmy i co robimy:
Zjednoczenie aktywnie działa od 12 lat, w sposób ciągły, w zasięgu ogólnokrajowym, w obszarze profilaktyki HIV/AIDS, w tym edukacji seksualnej i prozdrowotnej oraz wsparcia dla osób HIV+. Realizujemy programy edukacyjne i pomocowe dla młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Działamy w szkołach, na uczelniach, w przestrzeni miejskiej (na ulicach, w parkach) oraz na imprezach masowych. Prowadzimy działania edukacyjne metodą streetworkingu i partyworkingu w Domach Studenta i klubach studenckich w Warszawie. Od początku działalności aktywnie działamy w grupie MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami), prowadząc różnorodne działania w klubach gejowskich i seks klubach. Stworzyliśmy w centrum Warszawy Ośrodek Bezpiecznik, miejsce przyjazne dla osób świadczących usługi seksualne i osób LGBT. Razem z 6-ścioma organizacjami tworzymy na zlecenie m. st. Warszawy integralny system pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, na którym się koncentrujemy. Organizujemy grupy wsparcia i interwencyjne dożywianie dla osób HIV+. Od 8 lat prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Prowadzimy kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób HIV+. Wspieramy rzecznictwo na rzecz osób żyjących z HIV w Polsce. Działamy w Internecie. Prowadzimy szkolenia dla różnych grup. Posiadamy odpowiednie przygotowanie, bazę kontaktów i mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów pomocowych dla osób HIV+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy program doraźnego wsparcia socjalnego dla osób HIV+ borykających się z problemem bezdomności lub ubóstwa (posiłki, korzystanie z łazienki i pralko-suszarki). Realizujemy w naszym lokalu również projekty dla Seniorów (kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, DKF i joga). Prowadzimy staże i praktyki studenckie dla studentów w programie wolontariackim. Realizujemy projekty samodzielnie i w konsorcjach z innymi organizacjami.
Posiadamy stały zespół pracowników/czek (16 osób). Zrzeszamy obecnie 42 aktywnych członków/członkiń. Nie zatrudniamy pracowników/czek na etat, zatrudniani są na umowę zlecenie w ramach projektów. Część pracowników/czek pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami – ok. 11 osób. Księgowość prowadzona jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, realizując działania dla osób HIV+. Bierzemy udział w BKDS w M. St. Warszawa, Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. AIDS. Stale dbamy o rozwój Zespołu, nasi członkowie/inie biorą udział w licznych szkoleniach kursach i konferencjach zewnętrznych. Prowadzimy również wewnętrzną superwizje naszych działań. W naszym Zespole działają osoby z grup naszych beneficjentów, co daje nam możliwość szkolenia i wsparcia peeredukatorów w ich macierzystych środowiskach. Prowadzimy program stażowy, m. in. mamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji „Polska Plus” oraz członkiem Koalicji „1 grudnia”, zrzeszającej czołowe organizacje zajmujące się HIV w Polsce. Posiadamy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, kuchnia i WC. Lokal wyposażony jest w urządzenia biurowe, meble i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności pomocowej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna. Aktywnie współpracujemy z wieloma organizacjami polskimi i zagranicznymi. Działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy, Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora prywatnego – darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Aktualne działania:
• Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich bliskich – każdy czwartek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 w Warszawie.
• Poradnictwo indywidualne psychologiczne, wsparcie terapeutyczne dla osób żyjących z HIV, osób problemowo pijących alkohol – każdy wtorek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 lub tel. pod numerem: 602 3280088.
• Poradnictwo okołotestowe i bezpłatne oraz anonimowe testy w kierunku HIV, HCV i kiły w lokalu PKD Jagiellońska 34 w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 – 19:00.
Poradnictwo i wsparcie online w kanałach społecznościowych Zjednoczenia lub przez telefon i e-mail.
• Szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

 

 

wprowadzono: 16.03.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content