Fundacja Edukacji Społecznej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacji Społecznej

 

Adres siedziby: ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa

Telefon: 22 646 48 86
e-mail: fes@op.pl 

www.fes.edu.pl

Kim jesteśmy:
Organizacją pozarządową (non-profit) działającą od 2002 roku, realizującą zadania mające na celu pogłębianie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problemów społecznych i zdrowotnych. Główne obszary naszych działań:
– profilaktyka HIV/AIDS
– edukacja seksualna
– profilaktyka uzależnień
– edukacja zdrowotna
W maju 2012 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

W czym możemy pomóc:
– w zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń oraz konferencji
 

Wieloletnie doświadczenie, dbałość o profesjonalne przygotowanie spotkań, zaangażowanie oraz pozyskiwanie najlepszych specjalistów w danej dziedzinie są podstawą naszego sukcesu. Realizowane przez nas dotychczas szkolenia i konferencje obejmowały następujące zagadnienia: profilaktyka HIV/AIDS, profilaktyka uzależnień, profilaktyka raka szyjki macicy, problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz młodzieży, aktywizujące metody nauczania w programach profilaktycznych, profilaktyka tytoniowa. Współpracujemy ze szkołami na terenie całego kraju organizując zajęcia dla uczniów oraz konsultacje i spotkania ze specjalistami w czasie zebrań z rodzicami i rad pedagogicznych.
 

– w przeprowadzeniu bezpłatnego i anonimowego badania w kierunku HIV w jednym z dwóch koordynowanych przez nas Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
 

– we współpracy przy działaniach w ramach kampanii społecznych
– w tworzeniu programów i materiałów edukacyjnych oraz przy nadzorze merytorycznym nad projektami edukacyjnymi
 

– od 2012 r. Prezes Fundacji Magdalena Ankiersztejn-Bartczak jest koordynatorem Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim. Zachęcamy organizacje do włączenia się w działania Forum.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:


• Bezpieczne soboty, Spotkania dla osób seropozytywnych i ich bliskich moderowane przez psychologa. Możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych osób i próba zmierzenia się z trudnościami życia z HIV. Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji w każdą II sobotę miesiąca. Pierwsze spotkanie 10 maja, spotkania trwają od 12.00 do 15.00
 

• SHE – europejski program edukacji i wsparcia kobiet zakażonych HIV, Dzwoniąc pod numer 800 14 14 23 kobiety żyjące z HIV mogą wyjaśnić wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania związane m.in. z zachowaniem dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, relacjami partnerskimi, seksualnością, życiem w rodzinie i planowaniem potomstwa, ujawnieniem zakażenia, radzeniem sobie z lękiem i depresją czy ochroną swoich praw. Infolinia jest dostępna również dla rodzin, partnerów i przyjaciół kobiet zakażonych HIV, którzy chcą dowiedzieć się, jak udzielać im potrzebnego wsparcia. Infolinia prowadzona jest przez kobiety seropozytywne. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Telefon jest czynny:
• • poniedziałki od 16.00 do 19.00
• • środy od 16.00 do 19.00
• • piątki od 16.00 do 20.00
 

• Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV w Warszawie ul. Nowogrodzka 82 wejście B (pon-pt 16.00-20.00), ul. Żelazna 79 (pon-pt 16.00-19.00). Każde badanie połączone jest z poradnictwem przed i po teście z wykfalifikowanym doradcą HIV/AIDS


Co się nam udało:


– prowadzenie dwóch Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
– edukacja w szkołach
– szkolenia dla różnych grup społecznych i zawodowych
– kampanie społeczne
– koordynacja projektu SHE
– warsztaty dla osób seropozytywnych i ich bliskich
– współpraca z jednostkami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym

 

wprowadzono: 29.04.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Nazwa organizacji i logo: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Adres korespondencyjny:
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

Telefon: +48 71 356 07 80
e-mail: podwale.siedem@onet.eu
www.podwale-siedem.pl

Kim jesteśmy:
Jesteśmy młodą organizacją pozarządową – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w styczniu 2010 roku, jednak skupia ono ludzi, którzy już od dawna, jako osoby prywatne, ale również w ramach swojej pracy zawodowej, zajmują się pomocą wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia są m.in.: prof. Andrzej Gładysz, dr Jacek Gąsiorowski, dr hab. Brygida Knysz. Swoje działania koncentrujemy wokół promocji zdrowia, profilaktyki, terapii i redukcji szkód zdrowotnych oraz społecznych w populacji narażonej na zakażenie HIV oraz inne choroby przenoszone drogą płciową i krwiopochodną, głównie osób uzależnionych od narkotyków oraz aktywnych seksualnie podejmujących ryzykowne zachowania. Ponadto celem naszego Stowarzyszenia jest m.in.: pomoc osobom o odmiennej orientacji seksualnej w równoprawnym uczestniczeniu w życiu społecznym, podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, religię, orientację seksualną. Ważną naszą aktywnością jest podejmowanie działań na rzecz poznania przyczyn oraz konsekwencji uzależnienia i zakażenia HIV, HCV, HBV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą krwiopochodną i płciową.

W czym możemy pomóc:
1. Nieodpłatna i anonimowa diagnostyka zakażenia HIV, kiły, rzeżączki, rzęsistkowicy, chlamydiozy.
2. Bezpłatne rozdawnictwo w PKD i Programie Metadonowym Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz podczas imprez masowych prezerwatyw męskich, damskich, lubrykanów oraz chusteczek do seksu oralnego połączone z działalnością informacyjno-edukacyjną.
3. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych poświęconych redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i przyjmujących dożylnie narkotyki.
4. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu redukcji szkód, HIV/AIDS, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową i krwiopochodną, terapii substytucyjnej uzależnienia od opiatów skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Osoby prowadzące szkolenia są wieloletnimi doświadczonymi nauczycielami akademickimi oraz praktykami.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
1. Wykonanie badania w kierunku zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Edukacja seksualna prowadzona w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
3. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich.
4. Praca w klubach (edukacja, rozdawnictwo ulotek, prezerwatyw) – party-working.

Co się nam udało:
Stworzenie punktu edukacyjno-informacyjnego na temat środków psychoaktywnych oraz chorób przenoszonych droga płciową oraz centrum diagnostycznego (badania przesiewowe w kierunku HIV i innych STD). Ponadto osoby zakażone HIV mają możliwość rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego oraz uzyskania wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, a uzależnione od heroiny – terapii substytucyjnej – wszystkie te działania prowadzone są w tej samej placówce, w sposób holistyczny.
Ponadto opracowaliśmy i wydrukowaliśmy we współpracy z Open Society Institute materiały edukacyjne, zorganizowaliśmy szkolenia i warsztaty dla lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli policji oraz organizacji pozarządowych na temat zakażenia HIV oraz redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, nieodpłatnie przekazaliśmy Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki „RETURN” prezerwatywy i lubrykanty (bezpłatne rozdawnictwo podczas Juwenaliów 2010 w ramach akcji SAFE FUN) oraz współfinansowaliśmy wydanie monografii „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych” pod redakcją Jacka Gąsiorowskiego, Brygidy Knysz i Łukasza Łapińskiego (Medpharm, 2010).
 

wprowadzono: 09.09.2010

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Adres siedziby: ul. Mszczonowska 6; 01-254 Warszawa

Telefon: (22) 836 80 80; 877 79 04; 877 79 06
e-mail: etoh@etoh.edu.pl; profilaktyka@etoh.edu.pl 
www.etoh.edu.pl

 

Kim jesteśmy:
Fundacja ETOH powstała w 1991 roku. Jej celem statutowym jest prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi formami zachowań i postaw problemowych oraz gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek.
Prowadzimy szeroką działalność w obszarze profilaktyki uzależnień i innych problemów społecznych o zasięgu ogólnopolskim, współpracując w tym zakresie z administracją państwową, samorządową, organizacjami pozarządowymi. Podstawowa działalność Fundacji skupiona jest wokół kilku obszarów.

Działalność pomocowa
Prowadzimy dwa ośrodki pomocowe: Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” oraz Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji (OPUR).
Ośrodek „Pępek” realizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne oraz spotkania terapeutyczne z dzieckiem. Wspiera rodziców w procesie wychowawczym, realizuje również zadania edukacyjne w zakresie uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rodziny z problemem alkoholowym. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH (OPUR) realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i rehabilitacji osób dorosłych, w tym finansowany przez Urząd m.st. Warszawy program „Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu” dla mieszkańców Warszawy pod nazwą „Akademia dobrego życia”. Zajęcia w ramach Akademii skierowane są do szerokiego grona osób uzależnionych oraz należących do grup ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych nałogowych zachowań (m.in. osoby znajdujące się w kryzysie lub przewlekłym stresie, bezrobotni, sprawcy i ofiary przemocy, osoby z problemami zdrowotnymi i w podeszłym wieku, homoseksualiści, osoby z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych). Pomoc w ramach zajęć Akademii udzielana jest bezpłatnie.

 

Działalność edukacyjna i szkoleniowa
Prowadzimy największy ogólnopolski program profilaktyczny „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” skierowany do uczniów. Jego zadaniem jest takie wyposażenie młodych ludzi w umiejętności psychospołeczne, aby w „momencie krytycznym” umieli podjąć mądrą decyzję, że nie sięgną po używkę.
Szkolenia nasze kierujemy do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Wiele z przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizujemy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową.
Działalność wydawnicza
Wydajemy miesięczniki „Świat Problemów” (www.swiatproblemow.pl) i „Remedium” (www.remedium-psychologia.pl). Oba periodyki od kilkunastu lat towarzyszą i wspierają lokalne podmioty i indywidualne osoby w działaniach służących profilaktyce uzależnień i innym problemom społecznym. W 2010 roku wydaliśmy m.in. książkę „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów”.


W czym możemy pomóc:
Mieszkańców Warszawy zapraszamy na zajęcia do Ośrodka „Pępek” oraz OPUR.
Nieodpłatnie możemy przekazać nasze czasopisma na organizowane przedsięwzięcia typu konferencje, seminaria (po uprzednich ustaleniach).
W przystępnych cenach oferujemy nasz ośrodek szkoleniowy, w którym można zorganizować konferencję, seminarium, warsztaty, treningi itp.


Projekty, do udziału w których zapraszamy:

 


Co się nam udało:
Od 2004 roku miesięcznik „Remedium” znajduje się na liście najlepszych w Polsce czasopism specjalistycznych indeksowanych w Index Copernicus.

 


 

wprowadzono: 06.07.2010

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content