TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

* od poniedziałku do piątku
w godz. 09.00-21.00

**Połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Informacje dla środowisk medycznych

Szkolenie w zakresie HIV/AIDS dla lekarzy o specjalizacji innej niż choroby zakaźne zorganizowana w dniach 15-16 listopada 2018

 

 Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, we współpracy z Polskim Towarzystwem Naukowym AIDS, w dn. 15 – 16 listopada b.r. zorganizowało w Warszawie konferencję edukacyjną na temat HIV/AIDS dla lekarzy o specjalności innej niż choroby zakaźne.

Zorganizowanie tej Konferencji stało się możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

 

Główne zagadnienia poruszane na Konferencji to: profilaktyka przed-ekspozycyjna zakażenia HIV (PrEP), wczesna wykrywalność HIV i leczenie antyretrowirusowe (ARV), zakażenie HIV w kontekście krwiodawstwa, koinfekcje HIV/HBV/HCV, nowe narkotyki, chemseks a ryzyko transmisji STIs/HIV, HIV/AIDS w pediatrii. Zaprezentowano także najnowsze doniesienia i wyniki badań z CROI 2018 i innych konferencji tematycznych

 

,,Zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej dla 60 lekarzy nieposiadających specjalizacji z chorób zakaźnych w celu upowszechnienia wyników badań naukowych prezentowanych podczas Międzynarodowej konferencji na temat retrowirusów oraz zakażeń oportunistycznych CROI 2018 – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji nr 1/WM-DUN/2018 ze środków, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

wprowadzono: 04.12.2018

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast