Tegoroczna kampania społeczna, organizowana pod hasłem "HIV nie wybiera. Ty możesz", skierowana jest do młodzieży w wieku 15 - 19 lat. Grupa ta została wybrana z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że wśród osób zakażonych HIV aż 10% stanowią ludzie poniżej 20 roku życia, a ponad 50% jest w wieku 20 - 29 lat. Z analiz epidemiologicznych wynika, że stale zwiększa się liczba osób zakażonych drogą kontaktów seksualnych. Dlatego też, aby zapobiec zwiększaniu się liczby zakażonych w wieku prokreacyjnym, organizujemy kampanię, w czasie której promowane będzie świadome, przemyślane podejmowanie decyzji, dotyczących zachowań seksualnych. Chcemy zwrócić uwagę młodych ludzi, że czynniki takie jak alkohol i inne środki psychoaktywne, zwiększają prawdopodobieństwo podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia HIV wykryto w 1985 roku, a pierwsze zachorowanie na AIDS rok później. Do końca października 2002 roku odnotowano ogółem 7783 zakażenia HIV, z tego co najmniej 61% w wyniku stosowania narkotyków dożylnych. Jednak szacuje się, że liczba osób żyjących z wirusem HIV w naszym kraju wynosi około 15-20 tysięcy. Utrzymanie sytuacji epidemiologicznej na obecnym poziomie wymaga wielu intensywnych działań prewencyjnych, szczególnie wobec lawinowo rosnącej liczby zakażeń HIV za wschodnią granicą Polski. Mamy nadzieję, że dzięki naszej kampanii skierowanej do młodzieży, mniej osób zakazi się HIV. Głównym organizatorem kampanii "HIV nie wybiera. Ty możesz" jest Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministerstwa Zdrowia o zasięgu ogólnopolskim. Centrum zajmuje się działalnością profilaktyczno-edukacyjną, określa standardy diagnostyki i terapii osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz współpracuje z ośrodkami leczącymi pacjentów z HIV i AIDS. W szerokim zakresie prowadzi również współpracę międzynarodową, zwłaszcza z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Przygotowanie skutecznej kampanii wymaga stworzenia jasnego przekazu i wykorzystania takich nośników informacji, które umożliwią dotarcie do młodych ludzi. Sądzimy, że dzięki odwołaniu się do autentycznych wydarzeń i sytuacji znanych młodzieży z codziennego życia, poszczególne elementy kampanii "HIV nie wybiera. Ty możesz" poruszą odbiorców. Uświadomią im, że "mogą wszystko", ale nie wszystko jest dla nich korzystne. Młodzi ludzie powinni zrozumieć, że wolność wiąże się z koniecznością podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Kampania rozpoczęła się konferencją prasową. Kolejnym etapem jest rozpowszechnianie w prasie, radiu, telewizji i Internecie, na ulotkach oraz plakatach informacji na temat ryzykownych zachowań i sposobów ich unikania. Od 1 do 30 listopada uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 0-801-22-50-01. Umożliwi to młodym ludziom anonimowy kontakt z osobami, które udzielą im pomocy i fachowej porady, skierują do najbliższych punktów testowania, a także odpowiedzą na wiele pytań.

Organizowana kampania jest bardzo ważnym elementem działań profilaktycznych, mającym na celu ograniczenie pandemii HIV/AIDS. Jak do tej pory, w żadnym kraju nie udało się całkowicie wyeliminować problemów związanych z HIV/AIDS. Mimo ogromnego postępu nauk medycznych i znacznych nakładów finansowych nie wynaleziono szczepionki przeciwko HIV. Można jedynie - dzięki terapii antyretrowirusowej - przedłużać życie zakażonych pacjentów i dążyć do poprawy jego jakości.

Kampania "HIV nie wybiera. Ty możesz" zwraca uwagę młodym ludziom, że ich decyzje, niejednokrotnie podejmowane pod wpływem środków psychoaktywnych czy alkoholu, mają wpływ na całe życie.