Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny organizuje multimedialną, ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/AIDS.

Kampania realizowana w latach 2008-2009 jest skierowana do osób podróżujących w kraju i za granicę – zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło kampanii – „Wróć bez HIV” – przekonało jej odbiorców, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Tak jak każdy gdzieś kiedyś podróżował lub zamierza podróżować. Jesteśmy przekonani, że kampania skłoni do refleksji i zachęci do podejmowania bezpieczniejszych zachowań, a także do poznania swojego statusu serologicznego poprzez zrobienie testu w kierunku HIV.

W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadających stałego partnera.

Osoby młode są też najbardziej mobilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane także do osób przemieszczających się na terenie kraju.

Polacy mają wiedzę na temat „HIV/AIDS”, nie stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie.


Co chcemy powiedzieć poprzez kampanię „Wróć bez HIV”?
Kampania „Wróć bez HIV” zakończy się 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Światowego Dnia AIDS.

Elementy kampanii:

Podobnie jak w poprzednich latach, kampania ma charakter multimedialny. Wykorzystana jest reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejonymi prezerwatywami i szereg innych materiałów promocyjnych.

W ramach kampanii powstały na razie trzy kreacje – jedna z myślą o osobach podróżujących w celach turystycznych, druga dla osób wyjeżdżających do pracy, trzecia dla klientów osób sprzedających usługi seksualne.

Na wszystkich materiałach widnieje proste, uniwersalne logo - walizka.
Nieważne gdzie ktoś jedzie i w jakim celu. Każdemu mówimy „Wróć bez HIV”: Celem tej kampanii, jak poprzednich, jest zachęcenie do wykonania testu w kierunku HIV.
Stąd na materiałach obecność znanego już znaku:

Billboard Billboard Metro Plakaty
Prasa
Ulotki
Pakiet z prezerwatywą
Mamy nadzieję, że ta kampania, tak jak poprzednie, spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym. Nie sposób przecenić wagi zaangażowania mediów. Przecież właśnie ono decyduje w dużej mierze o dotarciu do coraz większej liczby osób i rok po roku, pomaga osiągnąć coraz lepsze, wymierne efekty edukacyjne.