Kampania „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” 2010

Kampania informacyjna z zakresu HIV/AIDS skierowana do MSM, miała na celu uświadomienie odbiorcom, że problem HIV istnieje, dostarczenie rzetelnych informacji na temat HIV i AIDS, sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia oraz w konsekwencji zakażenia siebie i innych. Kampania zachęcała do podejmowania bezpieczniejszych zachowań oraz do podejmowania kontaktów ze świadomością odpowiedzialności za zdrowie własne i partnera. Dostarczała informacji, jak poznać swój status serologiczny, czyli gdzie wykonać test w kierunku HIV.

Kanały komunikacji wybrano, uwzględniając media skierowane tylko do MSM oraz kluby, sauny i inne miejsca spotkań, w tym internet. Kampania była realizowana poprzez takie nośniki informacji jak: spot TV, strona www kampanii, bannery internetowe, reklama prasowa (w prasie skierowanej do MSM), plakat (format A3, nakład 1 500 egz.), naklejka (10 000 egz.), broszura edukacyjna (10 000 egz.).

Na stronie kampanii zamieszczono ankietę badającą efektywność kampanii. Do końca 2010 roku wypełniło ją 116 osób. Wyniki wskazują na dobre przyjęcie tego przekazu oraz na potrzebę przeprowadzania takich kampanii. Na pytanie „czy kampania dostarczyła Ci przydatnych informacji?” 82% internautów odpowiedziało „tak”, a 75% zadeklarowało, że pod wpływem informacji, których dostarczyła kampania, zamierza zachowywać się w seksie bezpieczniej. 83% kampania się spodobała, a 61% powie o kampanii znajomym (dane z 3 stycznia 2011 roku).