TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Elektroniczna baza monitoringowa

Informacja o Elektronicznej Bazie Monitoringowej

Elektroniczna Baza Monitoringowa służy do katalogowania i przeglądania zadań, które są planowane i realizowane w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

W systemie gromadzone są dane dotyczące podmiotów sprawozdających, podmiotów realizujących zadania, podejmowanych działaniach, grup do których te działania są skierowane, liczbie odbiorców, zakresie finansowania, zasięgu terytorialnego, spójności tematycznej z innymi krajowymi programami/strategiami, itd.

Za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Monitoringowej podmioty zobowiązane do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazują Sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni, jak również Harmonogramy na kolejny rok.

Wejście do systemu jest możliwe po wpisaniu w przeglądarce łącza:
http://kp.aids/gov.pl/kp/
lub bezpośrednio ze strony Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl


Dostęp do danego konta ma tylko jeden użytkownik reprezentujący dany podmiot sprawozdający (po uzyskaniu od administratora loginu i hasła) oraz administrator systemu.

Sprawozdanie (wydruk z Elektronicznej Bazy Monitoringowej z działalności wszystkich podmiotów ) jest udostępniane na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Koordynatorem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nr telefonu (22) 331-77-94.

 

wprowadzono: 02.01.2013

 
 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content