TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Adres siedziby: Ul. Adama Asnyka 32/9, 62-600 KOŁO

Telefon:
794-517-286
e-mail: wielkopolska.medyczni@gmail.com

www.medyczni.manifo.com

Kim jesteśmy:
Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, powstało z inicjatywy Opiekunów Medycznych, których łączy pasja pomagania drugiemu człowiekowi, by poprawić jego komfort pobytu w placówkach ochrony zdrowia, aby ten czas spędził godnie z poszanowaniem wszelkich form godności.

 

W czym możemy pomóc:
Nasze stowarzyszenie realizuje wszelkiego rodzaju projekty społeczne, mające na celu promowanie zawodu opiekun medyczny oraz edukowanie rodzin pod względem opieki, nad członkiem rodziny będącym niesamodzielnym ,wymagającym opieki całodobowej. Podejmujemy również współpracę z organizacjami działającymi na podobnym polu.

 

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
Jako stowarzyszenie organizujemy projekt „ Zatrudnienie Opiekunów Medycznych. Prezentacja zawodu Opiekuna Medycznego” , poprzez który pragniemy wywołać społeczną dyskusję o zawodzie w ten sposób zwiększyć zatrudnienie opiekunów medycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Co się nam udało:
W ostatnim półroczu zorganizowaliśmy wiele spotkań promocyjno-plenerowych, podczas których wykonane zostały bezpłatne pomiary glukozy we krwi u dzieci i dorosłych. Wdrożyliśmy również projekt „ Zatrudnianie Opiekunów Medycznych . Prezentacja zawodu Opiekun Medyczny ”.

 

 


 

wprowadzono: 17.06.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast