TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja ZROBIMY

Adres siedziby: Ul. Grenadierów 21/6, 04-052 Warszawa

Telefon: + 48 600 942 757, +48 605 131 984
e-mail: fundacjazrobimy@gmail.com
 www.fundacjazrobimy.pl

Kim jesteśmy:
Fundacja została powołana w celu:
– Wspierania przedsięwzięć społecznych, naukowych, kulturalnych;
– Współpracy i wspierania w ramach szkoleń, kursów i wykładów mających na celu upowszechnienie wiedzy o problemach i uzależnieniach;
– Wspierania programów naukowych i badawczych mających na celu opracowanie istniejącej lub dostarczenie nowej wiedzy o społeczeństwie, jego zagrożeniach, kulturze, nauce;
– Wspierania szkoleń dla osób i instytucji oraz specjalistów z różnych dziedzin;
– Współpracy w trakcie konferencji, odczytów, szkoleń, koncertów, wystaw, projekcji, zjazdów i przedstawień teatralnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o problemach i uzależnieniach;
– Współpracy z krajowym i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach działania;
– Współpracy z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
– Współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi i edukacyjnymi;
– Współpracy w działalności wydawniczej, w tym drukowanie i kolportaż materiałów szkoleniowych, biuletynu informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym;
– Współpracy z zespołami do prowadzenia rehabilitacji, terapii i akcji edukacyjnych;
– Wspierania i współpracy w trakcie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zdrowych;
– Współpracy w trakcie szkoleń, akcji informacyjnych, wykładów i pokazów.

 W czym możemy pomóc:
Fundacja może podjąć każdą działalność zgodną ze statutowymi celami.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
Fundacja jest w posiadaniu projektu edukacyjnej gry planszowej “W szpitalu”, która stanowi narzędzie pracy dla psychologów i pedagogów pracujących na oddziałach dziecięcych oraz dla rodziców mających przewlekle chore dzieci. Gra zawiera informacje dotyczące HIV, AIDS, zdrowego stylu życia, organizmu ludzkiego, różnych chorób, przebiegu niektórych badań lekarskich oraz w trosce o zainteresowanie najmłodszych – ciekawostki ze świata nauki i przyrody.

Fundacja jest w trakcie zbierania środków finansowych na produkcję kolejnych egzemplarzy gry, która może być dystrybuowana na dziecięcych oddziałach w szpitalach lub może być przeznaczona do użytku prywatnego dla osób zainteresowanych.

Fundacja koordynuje portal internetowy „Odkrywcy” skierowany do dzieci i młodzieży zakażonych HIV oraz ich rodziców. Zachęcamy do pisania artykułów dotyczących zagadnień związanych z edukacją i aktywizacją w obszarze HIV/AIDS i wysyłanie na adres fundacji. Każdy artykuł spełniający walory edukacyjne będzie publikowany na stronie www.odkrywcy.info

  Co się nam udało:

Fundacja ZROBIMY jest laureatem konkursu grantowego „Pozytywnie Otwarci 2012” i „Pozytywnie Otwarci 2013”.
Naszym celem jest edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Fundacja otrzymała grant na opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu edukacyjnego polegającego na tworzeniu:

1. edukacyjnej gry planszowej “W szpitalu”. Gra została rozdystrybuowana w miejscach, gdzie dzieci zakażone HIV są hospitalizowane. Gry trafiły do szpitali na terenie całego kraju. Więcej na:
http://wyborcza.pl/1,75478,14696129,Gra_planszowa_o_HIV__czyli_jak_opowiedziec_o_tym_zakazonemu.html

2. portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.odkrywcy.info. Portal jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży zakażonej HIV. Portal stanowi przestrzeń dla dzieci i młodzieży zakażonej HIV w której znajdują się ciekawe i rzetelne informacje, jest możliwość porozmawiania ze specjalistą online, skorzystania z forum oraz skomentowania i zadawania pytań bezpośrednio pod artykułami.

 
01.04.2014r. ruszył portal interentowy www.odkrywcy.info !

 

„Odkrywcy” to portal internetowy, będący przestrzenią dla dzieci i młodzieży w której mogą się swobodnie wypowiadać, wymieniać informacjami, doświadczeniami, pomagać sobie wzajemnie, wspierać się. Wierzymy, że obecność, nawet wirtualna, drugiej osoby o podobnych problemach ma znaczące działanie terapeutyczne.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy kolorowanki, a dla ich rodziców, opiekunów artykuły dotyczące treści przedstawionej na kolorowance. Wszystkie materiały są zapisane w wersji gotowej do druku. W myśl idei „bawiąc uczyć” mogą stanowić ciekawą formę przekazywania wiedzy i punkt wyjścia do rozmowy na trudne tematy.
Zachęcamy do skorzystania z kontaktu z psychologiem online w formie czatu oraz do zadawania pytań.
Regularnie zamieszczane artykuły są pisane przez osoby doświadczone i stanowią rzetelną wiedzę i/lub punkt wyjścia do rozmowy np. na forum.
Jeżeli jesteś kompetentny/a w danej dziedzinie, możesz przesłać artykuł, który zostanie sprawdzony i opublikowany. Ważne, aby poruszał istotne kwestie dla dzieci i młodzieży i/lub kwestie związane z chorobami zakaźnymi, przewlekłymi w tym HIV /AIDS.
Projekt „Odkrywcy” ma na celu promować odpowiedzialny styl życia wśród osób żyjących z HIV, a realizowany jest dzięki grantowi konkursu Pozytywnie Otwarci 2013.
 

 

 

 

wprowadzono: 08.10.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast