TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

* od poniedziałku do piątku i każda 3 sobota miesiąca w godz. 09.00-21.00

* płatne za 1. min. połączenia

MENUMENU

Rada konsultacyjna ds. MSM

Print Friendly, PDF & Email

O radzie

Cele i zadania Rady MSM

Rada Konsultacyjna ds. MSM jest ciałem powołanym przez Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS.
W skład rady wchodzą członkowie zgłaszani przez organizacje pozarządowe i media LGBT.

 
Celem Rady jest:
1. Upowszechnienie świadomości praw dotyczących zdrowia seksualnego, w szczególności tych związanych z profilaktyką HIV w środowiskach LGBT.
2. Propagowanie zasad profilaktyki HIV w środowisku LGBT, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką stanowią mężczyźni mający seks z mężczyznami.
3. Dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji osób ze środowisk LGBT w zakresie dostępu do wiedzy, opieki i pomocy dotyczących HIV/AIDS.
 

Swoje cele Rada realizuje poprzez:
1. Opracowywanie standardów tworzenia programów profilaktyki HIV kierowanych do środowisk LGBT, ze szczególnym uwzględnieniem grup MSM.
2. Organizowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy organizacji i grup nieformalnych LGBT
w zakresie działań na rzecz profilaktyki HIV/AIDS.
3. Inicjowanie działań z zakresu HIV/AIDS kierowanych do środowisk LGBT.
4. Współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym do Rady zakresie działania.
 

wprowadzono: 04.01.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast