TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Правила роботи Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу

Print Friendly, PDF & Email

Правила роботи Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa_ukr/

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Власником і контролером Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу є директор Національного центру з питань СНІДу з місцезнаходженням у Варшаві, адреса:
  ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/.
 2. Ці Правила передбачають тип, обсяг та умови надання послуг в електронній формі Онлайн-консультацією Національного центру з питань СНІДу.
 3. Кожна особа без жодних зобов’язань може скористатися послугами Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу, але з моменту відправлення запитання до Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу така особа стає його користувачем і заявляє, що ознайомилася з цими Правилами та Політикою конфіденційності, повністю приймає умови, які в них містяться, а також зобов’язується безумовно їх дотримуватися – в іншому разі кожен, хто з цим не погоджується, повинен утриматися від користування послугами Онлайн-консультації Національного центру з питань СНІДу, а контролер має право відмовити такій особі в наданні консультацій.

 

 • II. ВИЗНАЧЕННЯ ВЖИТИХ У ПРАВИЛАХ ТЕРМІНІВ
 1. Слова, вжиті в цьому документі, мають таке саме значення, як у повсякденній польській мові, за винятком наведених нижче, які мають таке значення:
 2. a) адреса електронної пошти – означає адресу електронної пошти, вказану користувачем при заповненні форми,
 3. b) форма – означає реєстраційну форму, заповнення якої необхідне для отримання консультації,
 4. c) користувач – означає фізичну особу, яка користується консультацією,
 5. d) спеціаліст – означає особу з широкими знаннями, що охоплюють проблематику ВІЛ/СНІД, яка має вищу освіту у галузі: медицини, громадського здоров’я, соціальних наук, права або психології; з досвідом у психотерапії, терапії залежності, кризовому втручанні або із сертифікатом консультанта з питань ВІЛ/СНІД,
 6. e) Онлайн-консультація – означає Онлайн-консультацію Національного центру з питань СНІДу, яка працює за посередництвом сайту за адресою домену https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/,
 7. f) консультація – означає надання відповіді на адресу електронної пошти спеціалістами Онлайн-консультації на запитання, поставлені користувачами.

 

 • III. КОНСУЛЬТАЦІЇ
 1. Консультації надаються Онлайн-консультацією безкоштовно.
 2. У рамках безкоштовних консультацій користувач може отримати на вказану ним адресу електронної пошти відповідь на поставлене запитання виключно на тему запобігання і боротьби з ВІЛ/СНІДом.
 3. Для того, щоб почати користуватися Онлайн-консультацією, необхідно:
 4. a) увійти на сайт Онлайн-консультації;
 5. b) ознайомитися з Правилами роботи Онлайн-консультації та Політикою конфіденційності, а також прийняти їхні умови, клікаючи на відповідний квадратик для позначення;
 6. c)  правильно заповнити форму шляхом вказання таких даних: нік, стать, вік, адреса електронної пошти, зміст запитання.
 7. Особам, які переживають серйозну кризу, у ситуаціях загрози для життя або здоров’я рекомендується якнайшвидше звернутися до найближчого медичного закладу.
 8. Спеціаліст може відмовити в наданні консультації користувачу, який передає образливу чи агресивну інформацію.
 9. Відповіді кожноразово надаються спеціалістом. Листування закінчується після надання однієї відповіді на запитання.
 10. Консультація не має характеру медичної консультації. Будь-яка інформація, що міститься у відповіді на запитання, не має на меті заміну індивідуальної медичної консультації, яка надається лікарем або іншим постачальником медичних послуг, і не є рекомендацією якогось конкретного способу лікування. Інформація, що передається за посередництвом Онлайн-консультації, не означає появи відносин лікар-пацієнт між користувачем і спеціалістом, який надає консультації. Жодна з консультацій не має на меті встановлення діагнозу, лікування користувача і не може використовуватися або вважатися медичною консультацією, медичним висновком чи медичною практикою.
 11. Консультацією можуть скористатися особи, які мають повну дієздатність. Якщо користувач не має повної дієздатності, для користування консультаціями необхідна згода його законного представника. Заяву про надання такої згоди слід надіслати електронною поштою на адресу: poradnia@aids.gov.pl.
 12. У разі технічних проблем з надсиланням повідомлення електронною поштою, слід зв’язатися з Онлайн-консультацією за адресою: poradnia@aids.gov.pl.

 

 • IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

 1. Онлайн-консультація, в тому числі спеціалісти, які надають консультацію:
 2. a) зобов’язуються надавати користувачу послуги у відповідності до Правил роботи Онлайн-консультації;
 3. b) зобов’язуються зберігати в таємниці інформацію, пов’язану з користувачем та отриману
  в рамках консультації, крім випадків, коли нормами законодавства передбачено інше;
 4. c) керуються Політикою конфіденційності з дотриманням норм Загального регламенту ЄС про захист даних (пол. RODO), тобто Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних i про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС,
 5. d) не несуть відповідальності за те, яким чином користувач використовує отриману інформацію під час консультації у своєму приватному і професійному житті.
 6. Користувач:
 7. a) зобов’язується дотримуватися Правил роботи Онлайн-консультації;
 8. b) зобов’язується не надсилати інформацію незаконного чи образливого характеру, а також інформацію, що не відповідає дійсності і може пошкодити сайт Онлайн-консультації або комп’ютерну систему. У разі надсилання таких даних Онлайн-консультація матиме право на пред’явлення претензій щодо відшкодування шкоди в повному розмірі.

 

 • V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Правила діють з дня їх розміщення на сайті Онлайн-консультації.
 2. Онлайн-консультація має право внести зміни до Правил, в такому випадку ці зміни почнуть діяти через 3 дні після їх розміщення на сайті https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/.
 3. У справах, не врегульованих цими Правилами, застосовуються норми польського законодавства, зокрема, Цивільного кодексу та Закону про надання послуг в електронній формі.

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content