TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Загальний регламент про захист даних – інформаційне застереження

Print Friendly, PDF & Email

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 13 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних i про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), інформуємо, що:
контролером ваших персональних даних є директор Національного центру з питань СНІДу з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, далі за текстом – «контролер».


Якщо у вас є запитання щодо порядку та обсягу опрацювання ваших персональних даних в рамках дій контролера, а також щодо належних вам прав, ви можете зв’язатися з контролером за адресою: poradnia@aids.gov.pl.
Контролер призначив інспектора із захисту даних, до якого можна звернутися у всіх справах, що стосуються опрацювання персональних даних та користування правами, пов’язаними з опрацюванням даних. Якщо ви хочете зв’язатися з інспектором із захисту даних, скористайтеся такими контактними даними: адреса електронної пошти iod@aids.gov.pl.


Ваші персональні дані опрацьовуватимуться виключно з метою ведення діяльності Онлайн-консультації (https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/), в тому числі надання відповідей на отримані запитання в рамках контактної форми на сайті, за посередництвом електронної пошти.
Персональні дані, що опрацьовуються для користування Онлайн-консультацією: нік, стать, вік та адреса електронної пошти.


Одержувачами ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, які допомагають у реалізації статутних завдань контролера, в тому числі спеціалісти, які відповідають на запитання, що ставляться в рамках Онлайн-консультації.
У зв’язку зі своєю діяльністю контролер збирає та опрацьовує персональні дані згідно з відповідними нормами, зокрема, Загальним регламентом ЄС про захист даних, і передбаченими в них правилами опрацювання даних.


Контролер забезпечує прозорість опрацювання даних, зокрема, завжди інформує про опрацювання даних у момент їх збирання, в тому числі про мету та юридичну підставу опрацювання.
Контролер зобов’язаний дбати про те, щоб збір даних здійснювався лише в обсязі, необхідному для визначеної цілі та опрацьовувалися лише впродовж періоду, коли це є необхідним.
Опрацьовуючи дані, контролер запевняє їх безпеку та конфіденційність, а також доступ до інформації про це опрацювання для безпосередньо зацікавлених осіб.

 

В обсязі, в якому ви надали згоду на опрацювання персональних даних, ви маєте право на відкликання цієї згоди. Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання, яке здійснювалося на підставі згоди перед її відкликанням.
Персональні дані не підлягатимуть автоматизованому прийняттю рішень, тобто профайлінгу.
Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для реалізації цілей опрацювання, для реалізації статутних цілей Контролера та до часу відкликання згоди – якщо опрацювання відбувається на підставі наданої вами згоди.

 

У зв’язку з опрацюванням ваших персональних даних ви маєте право:
– вимагати від контролера доступу до ваших персональних даних,
– вимагати від контролера виправлення ваших персональних даних,
– вимагати від контролера усунення (стирання) ваших персональні дані,
– вимагати від контролера обмеження опрацювання ваших персональних даних,
–  на заперечення проти опрацювання ваших персональних даних,
– на мобільність ваших персональних даних,
– на подання скарги до наглядового органу.


Ви маєте право на подання скарги до наглядового органу – голови Управління із захисту персональних даних, за адресою: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, якщо, на вашу думку, опрацювання ваших персональних даних відбувається з порушенням норм Загального регламенту ЄС про захист персональних даних.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content