Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – International AIDS Candlelight Memorial 19 maja 2024

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

19-go maja 2024 (niedziela) w 1200 miastach w 110 krajach świata po raz 41 obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Mimo, że w różnych krajach dzień ten wygląda inaczej, jedno jest wspólne: wszędzie płonie światło świec i lampek oliwnych, zapalonych z myślą o tych, którzy stracili życie z powodu AIDS.

Osoby seropozytywne przypominają nam o sobie w tym dniu – że są równie ważne, że HIV ich nie definiuje, że mogą kochać i być kochane, podążać za marzeniami, zakładać rodziny i normalnie pracować, a także budować silną społeczność, która troszczy się o siebie nawzajem.

 

Świat, w którym chcą żyć wszyscy, również osoby zakażone, to świat wolny od uprzedzeń i tolerancyjny, wszyscy powinni być w nim doceniani, szanowani i akceptowani pod każdym względem, ponieważ są częścią społeczeństwa.

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS jest organizowany od roku 1983 w każdą trzecią niedzielę maja. Koordynowany przez Global Network of People Living with HIV (GNP+), jest jedną z najstarszych i największych na świecie oddolnych kampanii poświęconych pracy na rzecz budowania świadomości o HIV na świecie. W wielu krajach jego obchody prowadzone są przez koalicję organizacji społecznych. Dla 38 milionów osób żyjących dziś z HIV na całym świecie Memoriał jest ważnym wydarzeniem pokazującym solidarność, przełamującym bariery stygmatyzacji i dyskryminacji oraz dającym nadzieję nowym pokoleniom na życie bez HIV.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gnpplus.net

 

W naszym kraju także organizowane są wydarzenia związane z Memoriałem. Z inicjatywy Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, od kilku lat tradycją stało się szycie patchworku pamięci, który następnie jest prezentowany w przestrzeni publicznej. Happening ten jednocześnie zachęca do aktywnej profilaktyki i edukacji związanej z HIV/AIDS, opieki nad osobami żyjącymi z HIV, przeciwdziałania stygmatyzacji.

 

Prezentacja efektu wspólnej pracy organizacji pozarządowych i innych instytucji z całej Polski odbędzie się w Warszawie, na Placu Zamkowym, w niedzielę, 19 maja o godz. 14.00.

Zapraszamy!

 

Wprowadzono: maj 2024

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

N=N – Niewykrywalny = Niezakażający

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

N=N - Niewykrywalny = Niezakażający

Leczenie antyretrowirusowe (ARV) traktowane jest obecnie jako forma profilaktyki farmakologicznej nowych zakażeń HIV (ang. treatment as prevention – TASP). Jedną z kluczowych korzyści skutecznego leczenia jest redukcja ryzyka transmisji zakażenia ponieważ leczenie pozwala na przerwanie łańcucha epidemiologicznego. Właściwie prowadzona terapia ARV powoduje zmniejszenie zapadalności na zakażenie HIV i śmiertelności z powodu AIDS oraz zmniejszenie zakaźności osób zakażonych HIV dla populacji osób zdrowych, a tym samym ograniczenie transmisji wirusa (w tym szczepów lekoopornych).

 

Celem terapii antyretrowirusowej jest zahamowanie namnażania się HIV w organizmie pacjenta, spowolnienie postępu choroby, zapobieganie rozwojowi chorób oportunistycznych, poprawa jakości życia i jego wydłużenie oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia.

 

Pacjenci, którzy przyjmują regularnie leki antyretrowirusowe i mają udokumentowaną niewykrywalną wiremię przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, nie są zakaźni dla innych osób drogą kontaktów seksualnych, zgodnie z zasadą N=N – Niewykrywalny = Niezakażający (ang. U=U – Undetectable = Untransmittable).

 

Należy pamiętać, że od momentu rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego, do uzyskania niewykrywalnej wiremii HIV może minąć nawet pół roku. Okres powyżej 6 miesięcy, który upoważnia do stwierdzenia, że pacjent nie zakaża innych osób drogą kontaktów seksualnych, odnosi się do niewykrywalnej wiremii HIV, a nie długości leczenia antyretrowirusowego. Zatem aby stwierdzić, czy pacjent jest w stanie zakazić inną osobę, należałoby prześledzić jego historię choroby i wiremię HIV do 6 miesięcy wstecz.

 

Niewykrywalna wiremia nie oznacza, że wirusa nie ma w organizmie, ale że jego ilość jest bardzo niewielka. Przerwanie leczenia powoduje, że poziom wirusa znowu wzrasta.

 

!Pacjent z niewykrywalną wiremią nie może być dawcą krwi.

 

Leczenie antyretrowirusowe w naszym kraju systemowo prowadzone jest od 2001 roku, w ramach strategii zwalczania epidemii HIV/AIDS, określonej w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Zadanie to ujęte jest w trzecim obszarze ww. Programu i realizowane poprzez Rządowy Program Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Celem tego programu jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie skutecznego leczenia antyretrowirusowego.

 

Rządowym Programem Polityki Zdrowotnej Leczenia Antyretrowirusowego (RPLA) objęte są, zgodnie z zapisem art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS przebywające na terytorium RP, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, w tym kobiety w ciąży zakażone HIV oraz noworodki urodzone z matek zakażonych HIV, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami zawartymi w aktualnych Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, które są TUTAJ

 

Leczenie (ARV) jest również prowadzone w zakładach penitencjarnych (umowa z Centralnym Zarządem Służby Więziennej), jako kontynuacja leczenia pacjentów przed pobytem w zakładzie penitencjarnym lub nowych pacjentów wymagających włączenia do terapii HAART w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Programem objęte są także osoby, które wymagają zastosowania leków antyretrowirusowych w ramach postępowania poekspozycyjnego (PEP) po pozazawodowym wypadkowym narażeniu na zakażenie HIV.

 

 

 

 

Wprowadzono: marzec 2024

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nie bój się pytać

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Nie bój się pytać

Skorzystaj z Telefonu Zaufania HIV/AIDS – 800 888 448 (połączenie bezpłatne)

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00

 

Napisz e-mail do Poradni Internetowej HIV/AIDS  – http://aids.gov.pl/poradnia_internetowa

 

 

 

Wprowadzono: 23.05.2022 r.

Aktualizacja: 01.02.2024 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Poradnie i Kliniki prowadzące leczenie ARV w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Poradnie i Kliniki prowadzące leczenie ARV w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce.

Przed wizytą w przychodni pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny i upewnienie się odnośnie terminu wizyty oraz odbioru leków antyretrowirusowych.

 

 

Poradnie prowadzące leczenie antyretrowirusowe HIV/AIDS

Lp.

Nazwa placówki

Telefon Poradni

Uwagi

1.

Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa

223-358-101 lub 102

 

poniedziałek, czwartek: 9.00 – 16.30
wtorek, środa, piątek: 7.30 – 15.30

2.

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa

Tylko dzieci!

223-355-250

223-355-258

 

całodobowo

3.

Punkt Konsultacyjny dla Dorosłych Zakażonych Wirusem HIV i Chorych na AIDS

ul. Żurawia 14

15–540 Białystok

858-316-446

858-316-439

od poniedziałku do piątku:

8.00 – 18.00

4.

Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych,

ul. Kurpińskiego 5a, 85-096 Bydgoszcz

Również dzieci

523-045-640

wtorek:  7.00 – 18.00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

7.00 – 15.00

5.

Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS

ul. Zjednoczenia 10

41–500 Chorzów

323-463-619

323-463-620

poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.35 wtorek, środa: 8.00 – 18.00

6.

Poradnia Leczenia Nabytych Niedoborów Odporności

Centrum Medyczne Smoluchowskiego – Gdańsk

ul. Smoluchowskiego 18

80–214 Gdańsk

 

583-414-041 wew. 330

od poniedziałku do piątku: 7.00 – 14:00

7.

Poradnia Profilaktyczno-lecznicza
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Ul. Powstania Styczniowego 9b

81-519 Gdynia

586-998-682

piątek: 13.00 – 15.00

8.

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

Śniadeckich 10 (II p.)

31-531 Kraków

124-248-911

124-248-913

poniedziałek –  piątek: 8.00 – 14.00

9.

Poradnia Diagnostyczno – Lecznicza

ul. Staszica 11

20-081 Lublin

815-342-288

poniedziałek: 10.00 – 14.00
środa: 10.00 – 18.00
piątek: 10.00 – 14.00

10.

Poradnia Chorób Zakaźnych – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 5

37-100 Łańcut

REJESTRACJA telefoniczna
tel. 172-240-244,

centrala 172-240-100

poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.00

11.

Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności

ul. Kniaziewicza 1/5

91–347 Łódź

Również dzieci

422-516-124

poniedziałek, wtorek: 7.30 – 18.00

środa, piątek: 7.30 – 15.00

czwartek: 7.30 – 16.00

12.

Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Kośnego 53

45-372 Opole

774-433-698

744-433-064

poniedziałek –  piątek: 7.00 – 14.30

13.

Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Wł. Jagiełły 1

14-100 Ostróda

895-444-545

od poniedziałku do piątku: 11.00 – 15.00

14.

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

618-739-315

poniedziałek: 8.00 – 14.30
wtorek: 7.00 – 18.30
środa: 8.00 – 18.30
czwartek: 7.00 – 8.30

15.

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

ul. Szpitalna 27/33

60–572 Poznań

Tylko dzieci!

618-491-362

618-491-318

618-491-319

całodobowo

16.

Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych

ul. Arkońska 4

Budynek G

71–455 Szczecin

918-139-342

poniedziałek –  piątek: 8.00 – 14.00

17.

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Niedoborów Odporności, bud. C

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław

 

717-003-000

poniedziałek: 11.00 – 16.00
wtorek: 8.30 – 13.30

środa: 9.30 – 14.00

czwartek: 8.00 – 11.00

piątek: 10.00 – 12.00

 

18.

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

Tylko dzieci!

ul. Chałubińskiego 2-2a, 50–368 Wrocław

717-703-155 i 156

całodobowo

19.

Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

ul. Wszystkich Świętych 2

50-136 Wrocław

713-560-780, 713-266-730

od poniedziałku do piątku: 7.30 – 20.00

20.

Poradnia Niedoborów Immunologicznych

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra

 683-296-200

poniedziałek: 8.00 – 14.00
środa: 8.00 – 14.00

 

 

Opublikowano: 18.03.2020

Ostatnia aktualizacja 23.02.2024

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 a przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby zakażone HIV

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Szczepienia przeciwko COVID-19 a przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby zakażone HIV

Osoby żyjące z HIV powinny być szczepione przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 tak jak wszyscy inni obywatele. Szczepionki zapobiegają ciężkiemu zachorowaniu spowodowanemu wirusem SARS-CoV-2 i potencjalnie zmniejszają jego transmisję na innych.

 

Zakażenie HIV stanowi czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, dlatego szczepienie osób żyjących z HIV jest szczególnie istotne. Osoby, które mają zaawansowany niedobór odporności w przebiegu zakażenia HIV, mogą wymagać dodatkowych dawek szczepionki – najlepiej skonsultować to ze swoim lekarzem prowadzącym leczenie ARV.

 

Szczepienie nie wchodzi w interakcje z leczeniem antyretrowirusowym i niezależnie od stosowanego schematu leczenia, można bezpiecznie przyjąć szczepionkę. Szczepienie nie może być powodem do przerwania leczenia ARV, bo odstawienie leków powoduje przyspieszenie namnażania się wirusa HIV w organizmie, co może prowadzić do obniżenia odporności i innych niekorzystnych dla zdrowia konsekwencji.

 

Aktualizacja styczeń 2024

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Co dalej? Dodatni wynik testu w kierunku HIV.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

Wersja elektroniczna

Co dalej? Dodatni wynik testu w kierunku HIV.

Autor

Łukasz Łapiński

Data wydania

2015

Tematyka

test w kierunku HIV

Wydanie

I

Ulotka informuje na temat pilnych kroków, które należy podjąć po rozpoznaniu zakażenia HIV i przekazuje odpowiedzi na często zadawane pytania, między innymi:

Czy należy informować kogoś o wykrytym zakażeniu?

Jak życie z HIV różni się od życia bez wirusa?

Jak wygląda leczenie osób zakażonych HIV?

 

 

 

 

Broszura jest pakowana po 25 egz.

 

 

wprowadzono: 17.12.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content