Kontra 2023

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2023

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(95)/2023

W numerze:

Raport UNAIDS z okazji
Światowego Dnia AIDS 2022
Wybrane działania z profilaktyki
HIV/AIDS – PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Aspekty:

Czy niewykrywalny patogen
jest zawsze niezakaźny?
Krwiodawstwo: nie zawsze!

Kontra nr 2(96)/2023

W numerze:

Wykorzystanie wirtualnej przestrzeni do skutecznej edukacji zdrowotnej;

Europejski Raport Narkotykowy EMCDDA 2023 – „Wszędzie, wszystko, wszyscy”;

Poradnia Internetowa HIV/AIDS w 2022 roku w liczbach;

 

Aspekty:

Profilaktyka HIV/AIDS poprzez sztukę  w WSSE Gdańsk

Kontra nr 3(97)/2023

W numerze:

Farmakologiczna profilaktyka poekspozycyjna (PEP) – KC ds. AIDS.
Najważniejsze obowiązki pracowników ochrony zdrowia w stosunku do pacjentów w kontekście HIV/AIDS – KC ds. AIDS,
Programy wymiany igieł i strzykawek w Polsce – A. Malczewski,

 

Aspekty:

30-lecie Ośrodka EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie – D. Skwierawski.
Zniesienie stosowania skali Barthel przy kwalifikowaniu pacjenta chorego na AIDS do leczenia w oddziale opiekuńczo-leczniczym – KC ds. AIDS.

Kontra nr 4(98)/2023

W numerze:

Raport UNAIDS 2023 – M. Wawer

Konkurs dla młodzieży na krótki film dot. HIV/AIDS pt. „Podróż w nieznane…” – A. Jaworska

 

Aspekty:

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2023 r. w perspektywie konferencji IAS 2023 – I. Wysocka

 

więcej

Kontra 2022

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2022

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(91)/2022

W numerze:

Świadczenia zdrowotne związane z profilaktyką HIV i leczeniem ARV dla uchodźców wojennych z Ukrainy
Kampania „czy wiesz, ze…” 2021
Stacjonarnie czy on-line: szkolenia w czasie COVID-19
Prawo: Adopcje przez osoby HIV+

 

Aspekty:

PrEP na świecie

Kontra nr 2(92)/2022

W numerze:

 

Sytuacja epidemiologiczna nowych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w latach 2017 – 2021;

Dzieci a HIV – najważniejsze kwestie;

Epidemia HIV w Ukrainie przed i po agresji Rosji – raport UNAIDS;

Informacje na temat pojawienia się w Europie przypadków małpiej ospy.

 

Aspekty:

Pięć pokoleń osób żyjących z HIV/AIDS.

Kontra nr 3(93)/2022

W numerze:

 

Zakażenia przenoszone drogą płciową (STIs) cd.;

Pomoc osobom uzależnionym z Ukrainy w naszym kraju – osiągnięcia i wyzwania;

Testy na HIV w ramach badań profilaktycznych pracowników oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Aspekty:

Upowszechnianie testowania w kierunku HIV oraz innych STIs w Europie w dobie kryzysu pandemicznego oraz wojennego.

 

Kontra nr 4(94)/2022

W numerze:

 

Kampania społeczna 2022 #jedynytakitest

Przekaz edukacyjny dla różnych pokoleń – kampanie edukacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS podjęte w latach 2017-2021

Zgoda na wykonanie testu w kierunku HIV

 

Aspekty:

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy zakażonym HIV – osiągnięcia i wyzwania

Organizacja systemu leczenia i opieki nad osobami żyjącym z HIV w Obwodzie Odeskim przed agresją Rosji.

więcej

Kontra 2021

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2021

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(87)/2021

W numerze:

Raport UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2020

„Czy wiesz, że…” – kampania profilaktyczna HIV/AIDS

Narażenie na zakażenie HIV – zmiana prawa i jej skutki

 

Aspekty:
Pandemia COVID-19 a pomoc osobom uzależnionym cz. I.

Kontra nr 2(88)/2021

W numerze:

STI w Polsce w 2020 roku

Kampania „Czy wiesz, że…”
Czterdzieści lat AIDS – nowe dane UNIDS na temat HIV
Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV

Aspekty:
UNAIDS o HIV w zakładach penitencjarnych i populacjach kluczowych w dobie COVID-19

Kontra nr 3(89)/2021

W numerze:

HCV i HBV – najważniejsze informacje

Pandemia COVID-19 a pomoc osobom uzależnionym cz. II.

Badania profilaktyczne pracowników – zmiany w przepisach.
 
Aspekty:
UNAIDS: koniec z nierównościami, koniec z AIDS.

Kontra nr 4(90)/2021

W numerze:

  • Zakażenia HIV wśród populacji osób przyjmujących środki psychoaktywne: przyczyny, zapobieganie, działania na przyszłość.
  • 30 lat programów redukcji szkód w Polsce.
  • Zasady finansowania profilaktyki poekspozycyjnej (PEP)
  •  

Aspekty:

  • Raport UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2021.

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2020

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2020

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(83)/2020

W numerze:
Okiem epidemiologa
HIVotetycznie, gdyby chodziło o Ciebie?
Aspekty prawne
HIV i koronawirus

 

Aspekty:
Raport UNAIDS 2019

Kontra nr 2(84)/2020

W numerze:

HIV w dobie epidemii COVID-19
Rozmowa o epidemii z aktywistami z Niemiec, Portugalii i Grecji
Dziecko i HIV a prawo
 
Aspekty
Wiedza i postawy studentów podkarpackich uczelni na temat HIV/AIDS

Kontra nr 3(85)/2020

W numerze:
Międzynarodowe konferencje w cieniu COVID-19;
Zawody medyczne a HIV/AIDS – aspekty prawne (cz. I);
PKD – zalecenia dla klientów i aktualna lista placówek;

 

Aspekty:
Zdrowie seksualne osób osadzonych jako interes społeczny.

 

Kontra nr 4(86)/2020

W numerze:

Jak pacjenci żyjący z HIV radzą sobie w czasach pandemii?

Europejski Tydzień Testowania

Zawody medyczne a HIV/AIDS – aspekty prawne (cz. II)

Aspekty

Światowy Dzień AIDS 2020

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2019

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2019

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(79)/2019

W numerze:

Kobieca siła wobec HIV.

Seropozytywne kobiety w USA.

Endometrioza a HIV.

Kobiety w erze HIV/AIDS.

Kobieta w ciąży. Aspekty prawne w kontekście HIV.

Kontra nr 2(80)/2019

W numerze:

Edukacja o edukacji. Działania IFMSA-Poland z zakresu podnoszenia kwalifikacji edukatorów.

Nowe metody profilaktyki zakażeń HIV (PrEP, PEP, TaSP).

Profilaktyka i edukacja w zakresie HIV w grupie kobiet świadczących komercyjnie usługi seksualne.

Testy na HIV w służbach mundurowych i możliwość służby dla osób żyjących z HIV.

 

Aspekty:

Chemsex w praktyce Punktu Konsultacyjno–Diagnostycznego.

Kontra nr 3(81)/2019

W numerze:

Testuj się!

Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie HIV–prawo

Doniesienia prasowe

Pożegnanie Tadeusza Rosy

 

Aspekty:

Odpowiedzialne testowanie

Kontra nr 4(82)/2019

W numerze:

Wytyczne ECDC z zakresu zdrowia publicznego dot. testowania HIV i WZW B i C w krajach UE/EOG

…podziel się dobrem :)…

Testy na HIV oraz leczenie ARV u osób małoletnich – czyja zgoda jest potrzebna?

 

Aspekty:

Nowe kierunki w leczeniu zakażenia HI

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2010

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2010

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2011

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2011

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2012

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2012

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2013

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2013

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Kontra 2014

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kontra 2014

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content