Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

Na początku września 2015 roku, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało zestaw raportów, dotyczących odpowiedzi państw europejskich na epidemię HIV, począwszy od 2004 roku. Zebrane informacje obejmują zagadnienia określone w zobowiązaniach Deklaracji Dublińskiej „Partnerstwo na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Centralnej. Informacje zamieszczone w raportach, pochodzą z 55 państw europejskich oraz Azji centralnej i dotyczą postępów w kluczowych obszarach zapobiegania HIV. Ponadto, identyfikują te obszary i działania, które wymagają poprawy, zwłaszcza w kontekście zapobiegania HIV w populacjach kluczowych: mężczyźni mający seks z mężczyznami, populacje migrantów, osoby wstrzykujące narkotyki, osoby osadzone w zakładach penitencjarnych, osoby sprzedające usługi seksualne.

W celu pobrania pełnej wersji raportów, proszę kliknąć w link zamieszczony poniżej:

 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1281&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc.europa.eu%2Fen%2FPages%2Fhome.aspx

 

 

wprowadzono: 16.09.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Monitoring działań w zakresie przeciwdziałania HIV – nowe wytyczne WHO

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Monitoring działań w zakresie przeciwdziałania HIV - nowe wytyczne WHO

Nowe wytyczne WHO dotyczące monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania HIV przez sektor ochrony zdrowia: Consolidated strategic information guidelines for HIV in the health sector. HIV strategic information for impact.

Niniejsza publikacja w sposób systematyczny konsoliduje, szereguje pod względem ważności, a także opisuje kluczowe wskaźniki służące do monitorowania działań w zakresie przeciwdziałania HIV przez sektor ochrony zdrowia – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Publikacja ma pomóc krajom w wyborze kluczowych informacji, a także w zbieraniu i systematycznym analizowaniu danych służących pomiarowi efektywności działań i skuteczności reagowania na problem HIV w kontekście strategii 90-90-90.*

 

* Strategia UNAIDS 90-90-90 zakłada, że do 2020 roku, 90% osób zakażonych HIV będzie znało swój status serologiczny, 90% wszystkich zdiagnozowanych otrzyma leczenie ARV, u 90% leczonych nastąpi zahamowanie rozwoju wirusa.

 

W celu pobrania pełnej wersji raportu proszę kliknąć w link zamieszczony poniżej:

 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/

 

 

wprowadzono: 16.07.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport epidemiologiczny 2014. Zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV oraz zakażenia krwiopochodne.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport epidemiologiczny 2014. Zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV oraz zakażenia krwiopochodne.

Raport roczny dotyczący zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV oraz zakażeń krwiopochodnych: „The Annual Epidemiological Report 2014. Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses” został opublikowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w lutym 2015 roku.  

Raport prezentuje dane z państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EU/EEA) za lata 2008-2012. Dane dotyczą następujących chorób: Chlamydioza przenoszona drogą płciową, rzeżączka, wzw typu B i C, HIV/AIDS, kiła.

 

wprowadzono: 27.02.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport ECDC „Od Dublina do Rzymu: 10 lat walki z HIV w Europie i Azji Centralnej”.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC „Od Dublina do Rzymu: 10 lat walki z HIV w Europie i Azji Centralnej”.

W grudniu 2014 roku, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raport pt. „Od Dublina do Rzymu: 10 lat walki z HIV w Europie i Azji Centralnej”.

W 2004 r., w Dublinie odbyła się konferencja wysokiego szczebla pod hasłem „Przełamywanie barier – Partnerstwo w walce z HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej”. Przedstawiciele państw regionu podpisali wtedy Deklarację Dublińską, której zadaniem było ułatwienie podejmowania decyzji/działań politycznych dotyczących walki z HIV/AIDS. Raport przygotowany przez ECDC stanowi zwięzłe podsumowanie aktywności podejmowanych w minionej dekadzie. Opisuje to, co udało się osiągnąć, kwestie, które nadal pozostają nierozwiązane, a także priorytety działań na przyszłość. Raport sporządzono na podstawie danych przekazywanych przez państwa monitorujące wdrażanie Deklaracji Dublińskiej, sprawozdań UNAIDS prowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014, a także informacji ECDC i Regionalnego Biura WHO dla Europy.

 

 

W celu pobrania pełnej wersji Raportu należy kliknąć na miniaturę okładki.

 

 

wprowadzono: 29.12.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport epidemiologiczny HIV/AIDS surveillance in Europe 2013

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport epidemiologiczny HIV/AIDS surveillance in Europe 2013

Raport pt. HIV/AIDS surveillance in Europe 2013, został opublikowany wspólnie przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w listopadzie 2014 roku.

 

Trzy dekady od rozpoczęcia w Europie nadzoru epidemiologicznego nad HIV, zakażenia wirusem pozostają jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego na naszym kontynencie. W 2013 roku, w 51 z 53 państw wchodzących w skład Regionu Europejskiego WHO, zanotowano łącznie 136235 nowych zakażeń HIV. W Europie występuje zróżnicowanie geograficzne jeśli chodzi o główne drogi zakażenia HIV. Główną drogą zakażenia HIV w Regionie Europejskim WHO są kontakty heteroseksualne, w przypadku Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EEA) do zakażeń dochodzi najczęściej wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami, zaś w przypadku Europy Wschodniej w populacji osób stosujących narkotyki w iniekcjach. Jednocześnie w 2013 roku w 49 państwach Regionu Europejskiego WHO, zdiagnozowano 15789 przypadków AIDS.

 

Infografika: ilość nowych zakażeń HIV w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w trzech strefach regionu europejskiego (region pod kontrolą WHO Europe obejmuje państwa Europy i kilka państw Azji).

 

 

 

 

W celu pobrania Raportu HIV/AIDS surveillance in Europe 2013 proszę kliknąć na miniaturę okładki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 05.12.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport epidemiologiczny 2014 dla państw regionu Morza Bałtyckiego.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport epidemiologiczny 2014 dla państw regionu Morza Bałtyckiego.

Przedstawiamy raport epidemiologiczny przygotowany przez ekspertów z jedenastu krajów. Oprócz sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS, gruźlicy oraz trzech infekcji powiązanych: kiły, rzeżączki oraz chlamydiozy, raport prezentuje także diagnozę wybranych problemów zdrowia publicznego w krajach należących do regionu Morza Bałtyckiego.

 

W celu pobrania pełnej wersji raportu proszę kliknąć w miniaturkę okładki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport powstał w ramach projektu HATBAI, częściowo finansowanego z funduszy UE.

 

 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 28.11.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport UNAIDS wydany z okazji Światowego Dnia AIDS 2014

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS wydany z okazji Światowego Dnia AIDS 2014

Raport pt. Fast-Track: ending the AIDS epidemic by 2030, opublikowany został przez UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2014. Raport nawiązuje do planu zakończenia globalnej epidemii AIDS do roku 2030 m.in. poprzez przyśpieszenie w najbliższych pięciu latach działań na poziomie poszczególnych krajów. Autorzy raportu podkreślają, iż dzięki takim działaniom można zapobiec 28 milionom nowych zakażeń HIV oraz 21 milionom zgonów z powodu AIDS. Po raz pierwszy raport został zaprezentowany przez Dyrektora Wykonawczego UNAIDS Michela Sidibé w dniu 18 listopada br.

 

W celu pobrania Raportu UNAIDS proszę kliknąć na miniaturę okładki. 

 

 

wprowadzono: 28.11.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

HIV/AIDS w regionie europejskim – nowy raport WHO

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

HIV/AIDS w regionie europejskim - nowy raport WHO

Zapraszamy do zapoznania sie z raportem, który znajduje się pod adresem:

 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids

 

wprowadzono: 27.11.2013

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast