Wspólne działania UE w ramach projektu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

projekt HA-REACT

Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (HA-REACT)

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Wilnie, odbyło się spotkanie rozpoczynające program wspólnych działań Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention and harm reduction). Nadrzędnym celem programu HA-REACT jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (PWID). Trzyletni program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). HA-REACT realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE, których wspomagają partnerzy współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE.

Cele cząstkowe programu HA-REACT:

  • znacząco przyczynić się do eliminacji HIV oraz do ograniczenia przypadków gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród osób stosujących narkotyki w iniekcjach (PWID) w Unii Europejskiej do roku 2020. Cel ten jest zgodny z przedmiotowymi planami działań strategicznych Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, UNAIDS oraz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości;
  • pomóc tym państwom UE, w których występują ograniczenia w prowadzeniu skutecznych i opartych na dowodach naukowych działań zapobiegawczych lub gdy działania te nie są wdrażane na odpowiednio szeroką skalę;
  • zachęcić wszystkie państwa członkowskie UE do realizowania kompleksowych i wysokiej jakości programów redukcji szkód, będących istotnym elementem strategii poprawy profilaktyki i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby.

Działania realizowane w ramach poszczególnych pakietów roboczych HA-REACT, będą skoncentrowane wokół tematu zwiększania dostępności testów w kierunku HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby dla osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, włączenia tychże osób do systemu służby zdrowia, pokonywania barier, uniemożliwiających zwiększanie zasięgu programów redukcji szkód oraz poprawy tychże programów, poprawy świadczeń zdrowotnych w zakładach penitencjarnych, a także promowania opieki zdrowotnej nakierowanej na PWID.

Budżet programu: 3.7 miliona EUR.

HA-REACT, koordynowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej z Finlandii i prowadzony przez Komitet Sterujący, składający się z liderów poszczególnych pakietów roboczych.

Organizacje partnerskie programu, w tym Krajowe Centrum ds. AIDS, reprezentują następujące państwa UE: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania.

Krajowe Centrum ds. AIDS, jako partner wiodący uczestniczy w dwóch pakietach roboczych:

Pakiet 6:  Harm reduction and continuity of care in prisons (WP6).

Pakiet 8:  Sustainability and long-term funding (WP8).

Link do oficjalnej strony projektu: www.hareact.eu

wprowadzono: 18.01.2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

Celem Trzeciego Programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma także wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie. Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych określone w rozporządzeniu UE nr 282/2014 w sprawie Programu.

Krajowe Centrum ds. AIDS jako jedna z 23 instytucji/organizacji z 18 państw UE będzie uczestniczyć w drugim obszarze tematycznym Programu, poświęconym HIV/AIDS, w ramach projektu: Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) (Wspólne działania na rzecz zapobiegania HIV
i koinfekcji oraz redukcji szkód).

  • Działania w ramach projektu zostały zaplanowane na lata 2015-2018 /36 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
  • Koordynatorem projektu jest National Institute for Health and Welfare – THL z Helsinek /Finlandia.
  • Budżet projektu wynosi 3 750 000 EUR.

 

Planowane jest uczestnictwo Krajowego Centrum ds. AIDS w dwóch pakietach roboczych:

  • Wzrost dostępu do programów redukcji szkód i kontynuacji leczenia osób stosujących narkotyki w iniekcjach (w tym: zakażonych HIV) w więzieniach (pakiet 6 projektu);
  • Wzmocnienie i zapewnienie zrównoważonej odpowiedzi na HIV na poziomie krajowym w zakresie dostępności i jakości usług medycznych dla osób stosujących narkotyki
    w iniekcjach (pakiet 8).

 

Spotkanie inaugurujące projekt planowane jest na drugą połowę stycznia 2016 r.

 

wprowadzono: 12.11.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content