TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

Celem Trzeciego Programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma także wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie. Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych określone w rozporządzeniu UE nr 282/2014 w sprawie Programu.

Krajowe Centrum ds. AIDS jako jedna z 23 instytucji/organizacji z 18 państw UE będzie uczestniczyć w drugim obszarze tematycznym Programu, poświęconym HIV/AIDS, w ramach projektu: Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) (Wspólne działania na rzecz zapobiegania HIV
i koinfekcji oraz redukcji szkód).

  • Działania w ramach projektu zostały zaplanowane na lata 2015-2018 /36 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
  • Koordynatorem projektu jest National Institute for Health and Welfare – THL z Helsinek /Finlandia.
  • Budżet projektu wynosi 3 750 000 EUR.

 

Planowane jest uczestnictwo Krajowego Centrum ds. AIDS w dwóch pakietach roboczych:

  • Wzrost dostępu do programów redukcji szkód i kontynuacji leczenia osób stosujących narkotyki w iniekcjach (w tym: zakażonych HIV) w więzieniach (pakiet 6 projektu);
  • Wzmocnienie i zapewnienie zrównoważonej odpowiedzi na HIV na poziomie krajowym w zakresie dostępności i jakości usług medycznych dla osób stosujących narkotyki
    w iniekcjach (pakiet 8).

 

Spotkanie inaugurujące projekt planowane jest na drugą połowę stycznia 2016 r.

 

wprowadzono: 12.11.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content