TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 - Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

Nowa strategia została przyjęta podczas sesji specjalnej Rady Koordynacyjnej Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych zwalczania HIV/AIDS (UNAIDS) w marcu 2021.

 

Celem nadrzędnym strategii na lata 2021-2026 jest wyeliminowanie HIV/AIDS, jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Nowa strategia kładzie nacisk na walkę z HIV/AIDS w populacjach marginalizowanych, w których ma miejsce największy przyrost nowych zakażeń. Ponadto na wzmocnienie profilaktyki, edukację oraz przeciwdziałanie barierom prawnym, społecznym i strukturalnym, które hamują postępy w eliminowaniu HIV/AIDS na świecie. Nowa strategia promuje silne przywództwo w walce z HIV/AIDS, solidarność i odpowiedzialność państw i społeczeństw, wzmacnia rolę organizacji pozarządowych, koncentruje się wokół tematyki praw człowieka (w tym prawa do zdrowia) i likwidowania nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content