TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kampanie

Print Friendly, PDF & Email

Kampanie społeczne

2013/2014 Kampania dla środowisk medycznych

Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do poznania
i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zalecania badań w kierunku HIV
zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV to nowa kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

Kampania, która rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. jest skierowana do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa.

 

Celem działań kampanijnych jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV). Poprzez m.in. popularyzację aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa, kampania przypomina, że zakażenie HIV należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki.

 

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS. Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna, podczas gdy postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami PTN AIDS, może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

 

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

 

Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani kwestią skomplikowanych badań, ani nowoczesnej aparatury, opiera się przede wszystkim na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

 

Istotnymi nośnikami przekazu kampanijnego i informacji na temat HIV/AIDS są broszury i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS umożliwiają także plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:
Iwona Gąsior, i.gasior@aids.gov.pl, 22 331 77 82
Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, 22 331 77 81

 

Informacja o materiałach profilaktycznych dystrybuowanych w ramach kampanii „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV” znajdują się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS w zakładce Publikacje:

– broszura „HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych”

– broszura „HIV/AIDS dla lekarzy ginekologów”

– broszura „HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych”

– ulotka dla lekarzy „Kiedy powinno się proponować test na HIV?”

– plakat zawierający Rekomendacje PTN AIDS

Zapraszamy do korzystania z elektronicznych wersji materiałów wydawniczych. Bezpłatne, drukowane wersje materiałów profilaktycznych dystrybuują Krajowe Centrum ds. AIDS i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

 

 

wprowadzono: 24.10.2013

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content