TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

O nas

Działalność Krajowego Centrum ds. AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Krajowe Centrum ds. AIDS jest agendą działającą w imieniu Ministra Zdrowia od 1993 r.

Dokumentem nadrzędnym określającym politykę państwa w odniesieniu do epidemii HIV/AIDS jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Z przedmiotowego rozporządzenia wynikają szczegółowe cele działalności Centrum:

1) realizacja zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV;

3) poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez:

a) profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,

b) poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,

c) zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV,

d) poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV,

e) ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.

 

Misja i wizja

 

Polska bez nowych zakażeń HIV. Świadomi. Zaangażowani. Zjednoczeni w walce z AIDS.

 

Misją Krajowego Centrum ds. AIDS jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych. Centrum w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

 

Wizja
Krajowe Centrum ds. AIDS pragnie być instytucją godną zaufania i otwartą na potrzeby społeczeństwa, w tym w szczególności osób dotkniętych HIV i chorych na AIDS. 

Poprzez realizację swojej misji, przy zachowaniu najwyższych standardów i wykorzystaniu najnowszej wiedzy, dążeniem Centrum jest:
a) znaczne ograniczenie liczby nowych zakażeń
b) zapewnienie najwyższej jakości świadczeń mających na celu zapobieganie HIV, 
c) wyedukowane, świadome i tolerancyjne społeczeństwo,
d) powszechne poszanowanie praw człowieka,
e) zapewnienie wysokiej jakości życia osobom zakażonych HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim poprzez pełną dostępność opieki, leczenia i wsparcia, 
f) integracja i zaangażowanie w działania w zakresie HIV/AIDS jak największej liczby środowisk i organizacji, w tym podmiotów spoza obszaru zdrowia (m.in. sektor prywatny, przedsiębiorców, instytucje publiczne o zasięgu centralnym i lokalnym),
g) osiągniecie wiodącej pozycji wśród krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej w kwestii rozwiązań systemowych i skutecznego zwalczania epidemii AIDS,
h) skuteczna realizacja zadań publicznych w zakresie HIV/AIDS w sposób sprawny, kompetentny w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

wprowadzono: 14.03.2012

aktualizacja:  27.05.2022

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content