TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00–21.00 oraz w dni wolne od pracy (w tym weekendy i święta) całodobowo tzn. od piątku od 21.00 do niedzieli do 21.00
*Połączenie bezpłatne

O nas

MIsja

Print Friendly, PDF & Email
 
 

Polska bez nowych zakażeń HIV. Świadomi. Zaangażowani. Zjednoczeni w walce z AIDS.

Krajowe Centrum ds. AIDS jest agendą działającą w imieniu Ministra Zdrowia od 1993 r.

Misją Krajowego Centrum ds. AIDS jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych 
w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych. Centrum w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

Dokumentem nadrzędnym określającym politykę państwa w odniesieniu do epidemii HIV/AIDS jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
 

Z przedmiotowego rozporządzenia wynikają szczegółowe cele działalności Centrum:
1) realizacja zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV;
3) poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS 
oraz ich bliskich poprzez:
a) profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji,
edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
b) poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, 
ich rodzin i bliskich,
c) zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV,
d) poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi 
z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV,
e) ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.

 

Wizja
Krajowe Centrum ds. AIDS pragnie być instytucją godną zaufania i otwartą na potrzeby społeczeństwa, w tym w szczególności osób dotkniętych HIV i chorych na AIDS. 
 

Poprzez realizację swojej misji, przy zachowaniu najwyższych standardów i wykorzystaniu najnowszej wiedzy, dążeniem Centrum jest:
̶ znaczne ograniczenie liczby nowych zakażeń,
̶ zapewnienie najwyższej jakości świadczeń mających na celu zapobieganie HIV, 
̶ wyedukowane, świadome i tolerancyjne społeczeństwo,
̶ powszechne poszanowanie praw człowieka,
̶ zapewnienie wysokiej jakości życia osobom zakażonych HIV i chorym na AIDS 
oraz ich bliskim poprzez pełną dostępność opieki, leczenia i wsparcia, 
̶ integracja i zaangażowanie w działania w zakresie HIV/AIDS jak największej liczby środowisk i organizacji, w tym podmiotów spoza obszaru zdrowia (m.in. sektor prywatny, przedsiębiorców, instytucje publiczne o zasięgu centralnym i lokalnym),
̶ osiągniecie wiodącej pozycji wśród krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej 
w kwestii rozwiązań systemowych i skutecznego zwalczania epidemii AIDS,
̶ skuteczna realizacja zadań publicznych w zakresie HIV/AIDS w sposób sprawny, kompetentny w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

wprowadzono: 14.03.2012

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast