TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Kampanie

Print Friendly, PDF & Email

2021 "Czy wiesz, że..."

Kampania –„Czy wiesz, że…” 2021

 

Kontynuacja kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.

 

Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z Poradni Internetowej HIV/AIDS oraz z Telefonu Zaufania HIV/ AIDS.

 

Działania zaplanowane w roku 2021:

 

ETAP I: Podniesienie poziomu wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV, choroby AIDS oraz innych STIs.

 

Termin: 16-30 czerwca 2021 r.

 

Działania:

 

 • Ekspozycja 5 plakatów kampanijnych na zewnętrznych tablicach informacyjnych tzw. Citylightach, o rozmiarach 1,2×1,8 m, umieszczonych gł. na przystankach komunikacji miejskiej, ale też w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe: 500 nośników w 12 województwach.
 • Ogólnopolska kampania w mediach społecznościowych (Facebook/Instagram) pn. „Czy wiesz, że…”, dotycząca problematyki HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) przy wykorzystaniu 5 projektów plakatów kampanijnych.

Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup wiekowych:

 • 18-34 lata
 • 35-49 lat

Nie ograniczamy naszej grupy docelowej pod względem płci, wykształcenia, dochodu ani miejsca zamieszkania.

 

Tło społeczne:

 

 • Stała potrzeba podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy Polaków nt. HIV/AIDS oraz STIs, niezależnie od wieku.
  Pracownicy Telefonu Zaufania oraz Poradni Internetowej HIV/AIDS wielokrotnie sygnalizowali, że świadomość zagrożenia zakażeniem HIV wśród rozmówców jest bardzo niska, a pytania kierowane do obu poradni są podobne do tych stawianych na początku lat 90., np. czy można się zakazić przez dotyk, przez podanie ręki i czy komary lub zwierzęta przenoszą HIV.
  Bardzo duży odsetek społeczeństwa nie potrafi prawidłowo wymienić podstawowych sytuacji, w których nie istnieje realne narażenie na zakażenie HIV[1],[2].
 • Małe zainteresowanie problematyką HIV/AIDS wynikające m.in. ze stereotypizacji przypisującej możliwość zakażenia wirusem HIV wyłącznie wybranym grupom społecznym, takim jak: osoby sprzedające usługi seksualne, osoby stosujące środki psychoaktywne czy osoby o orientacji homoseksualnej[3].

 • Brak odnoszenia ryzyka zakażenia HIV/STIs do własnej osoby. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2020 r. (próba badawcza 1000 osób) 70% respondentów stwierdziło, że ryzyko zakażenia się HIV nie było w ich przypadku prawdopodobne, a 55% wskazało, że w ich życiu nie było sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia. Jednocześnie co czwarta osoba deklarowała kontakty fizyczne z osobą inną niż obecny stały partner, a 29% miało kontakty seksualne bez  użycia prezerwatywy z osobą, o której zdrowiu seksualnym nic nie wiedziały[4].

 

Brak świadomości dotyczącej możliwości wykonania badań w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z kilkudziesięciu punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)https://aids.gov.pl/pkd. Tylko około 5-9% dorosłych osób wykonało choć raz w swoim życiu test w kierunku HIV. Między rokiem 2016 a 2019 roczny wskaźnik testowania spadł z 3 do 1 na 100 000 mieszkańców, co odpowiada tylko około 1% populacji Polski badanej w kierunku HIV[5].

 

[1] Badanie dr M. Łukaszek, Instytut Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS „Postawy studentów uczelni podkarpackich wobec HIV/AIDS”, listopad 2019 r. https://aids.gov.pl/badania_spoleczne/postawystudpodk/.

[2] Artykuł: „Mam HIV, nie mam męża, dzieci, to mój wybór. Samotność nie jest karą” https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/mam-hiv-nie-mam-meza-dzieci-to-moj-wybor-samotnosc-nie-jest-kara/6fhgm1n,2b83378a.

[3]Badanie Ipsos Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS :  „Diagnoza stanu wiedzy Polaków na temat  HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) oraz zachowania seksualne.”, grudzień 2014 r. https://aids.gov.pl/badania_spoleczne/805/. 

[4] Badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS : „Diagnoza stanu wiedzy Polaków na temat HIV/ AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs). Zachowania seksualne, 2020 r.”

[5] Raport NIZP-PZH: „Sytuacja epidemiologiczna HIV i chorób STI w latach 2016-2020 (dane wstępne)”. Stan na dzień 31.10.2020 r.

 

Wymienione powyżej zagadnienia zostały przełożone na prostą formę graficzną z krótkim tekstem odnoszącym się do różnych aspektów profilaktyki HIV/AIDS
i umieszczone na cyklu kolorowych plakatów, które łączy hasło kampanii:
„Czy wiesz, że…”.

Grafika czerwiec 2021:

Cele kampanii:

 

Wzmocnienie wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV, choroby AIDS oraz innych STIs:

 

 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV podczas pływania w basenie.
 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV drogą kropelkową, np. przez kaszel lub kichanie.
 • NIE ma ryzyka zakażenia HIV ani przez ukąszenie, ani przez rozgniecenie na sobie, ani nawet przez połknięcie komara😊
 • HIV przenosi się głównie podczas niezabezpieczonych kontaktów seksualnych.
 • Do zakażenia kiłą, rzeżączką, HPV i innymi STIs dochodzi w podobny sposób jak do zakażenia HIV.

 

 • Zwiększenie wśród grupy docelowej świadomości, że istnieje możliwość szybkiej diagnostyki:
 • Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV i innych STIs.
 • Test na HIV – bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo – można zrobić w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) https://aids.gov.pl/pkd/

 

Rozpropagowanie informacji o:

 

ETAP II: Przybliżenie zagadnień związanych z profilaktyką farmakologiczną HIV/AIDS.

 

Termin: przełom listopada i grudnia 2021 r., nieprzerwanie przez minimum 14 dni (w tym w szczególności w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Testowania (ETT): 19  – 26.11.2021 r. i w Światowym Dniu AIDS: 1 grudnia).

 

Działania: zintegrowane działania informacyjno-edukacyjnych w internecie.

 

Więcej informacji w listopadzie 2021 r.:)

 

wprowadzono: 16.06.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content