TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Nazwa organizacji i logo: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Adres korespondencyjny:
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

Telefon: +48 71 356 07 80
e-mail: podwale.siedem@onet.eu
www.podwale-siedem.pl

Kim jesteśmy:
Jesteśmy młodą organizacją pozarządową – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w styczniu 2010 roku, jednak skupia ono ludzi, którzy już od dawna, jako osoby prywatne, ale również w ramach swojej pracy zawodowej, zajmują się pomocą wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia są m.in.: prof. Andrzej Gładysz, dr Jacek Gąsiorowski, dr hab. Brygida Knysz. Swoje działania koncentrujemy wokół promocji zdrowia, profilaktyki, terapii i redukcji szkód zdrowotnych oraz społecznych w populacji narażonej na zakażenie HIV oraz inne choroby przenoszone drogą płciową i krwiopochodną, głównie osób uzależnionych od narkotyków oraz aktywnych seksualnie podejmujących ryzykowne zachowania. Ponadto celem naszego Stowarzyszenia jest m.in.: pomoc osobom o odmiennej orientacji seksualnej w równoprawnym uczestniczeniu w życiu społecznym, podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, religię, orientację seksualną. Ważną naszą aktywnością jest podejmowanie działań na rzecz poznania przyczyn oraz konsekwencji uzależnienia i zakażenia HIV, HCV, HBV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą krwiopochodną i płciową.

W czym możemy pomóc:
1. Nieodpłatna i anonimowa diagnostyka zakażenia HIV, kiły, rzeżączki, rzęsistkowicy, chlamydiozy.
2. Bezpłatne rozdawnictwo w PKD i Programie Metadonowym Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz podczas imprez masowych prezerwatyw męskich, damskich, lubrykanów oraz chusteczek do seksu oralnego połączone z działalnością informacyjno-edukacyjną.
3. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych poświęconych redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i przyjmujących dożylnie narkotyki.
4. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu redukcji szkód, HIV/AIDS, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową i krwiopochodną, terapii substytucyjnej uzależnienia od opiatów skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Osoby prowadzące szkolenia są wieloletnimi doświadczonymi nauczycielami akademickimi oraz praktykami.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
1. Wykonanie badania w kierunku zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Edukacja seksualna prowadzona w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
3. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich.
4. Praca w klubach (edukacja, rozdawnictwo ulotek, prezerwatyw) – party-working.

Co się nam udało:
Stworzenie punktu edukacyjno-informacyjnego na temat środków psychoaktywnych oraz chorób przenoszonych droga płciową oraz centrum diagnostycznego (badania przesiewowe w kierunku HIV i innych STD). Ponadto osoby zakażone HIV mają możliwość rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego oraz uzyskania wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, a uzależnione od heroiny – terapii substytucyjnej – wszystkie te działania prowadzone są w tej samej placówce, w sposób holistyczny.
Ponadto opracowaliśmy i wydrukowaliśmy we współpracy z Open Society Institute materiały edukacyjne, zorganizowaliśmy szkolenia i warsztaty dla lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli policji oraz organizacji pozarządowych na temat zakażenia HIV oraz redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, nieodpłatnie przekazaliśmy Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki „RETURN” prezerwatywy i lubrykanty (bezpłatne rozdawnictwo podczas Juwenaliów 2010 w ramach akcji SAFE FUN) oraz współfinansowaliśmy wydanie monografii „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych” pod redakcją Jacka Gąsiorowskiego, Brygidy Knysz i Łukasza Łapińskiego (Medpharm, 2010).
 

wprowadzono: 09.09.2010

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content