TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

* od poniedziałku do piątku
w godz. 09.00-21.00

*Połączenie bezpłatne

Szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum ds. AIDS informuje o zaplanowanych cyklach szkoleniowych:

1. szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników oświaty zdrowotnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, członków Zespołów ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz innych osób, które prowadzą działania edukacyjne w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS. Szkolenia zaplanowane są w Centrum Animacji Misyjnej, w Konstancinie–Jeziornej w terminach: 17-19.09.2018,  1-3.10.2018 oraz  22-24.10.2018.

 

2. szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp. Szkolenia zaplanowane są w Centrum Animacji Misyjnej, w Konstancinie–Jeziornej w terminach: 24-26.09.2018,  1-3.10.2018 oraz  08-10.10.2018

 

3. szkolenie dla pracowników laboratoriów, punktów krwiodawstwa oraz innych placówek. Szkolenia zaplanowane są w Centrum Animacji Misyjnej, w Konstancinie–Jeziornej w terminach: 17-19.09.2018,  15-17.10.2018.

Szczegółowe wiadomości znajdują się na stronie http://reshumanae.org.pl/szkolenia/

 

Więcej informacji udziela organizator szkoleń:

Polska Fundacja  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22)  626 86 60

e-mail:  reshumanae@reshumanae.org.pl

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w sesjach szkoleniowych.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast