TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT 7-9.03.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Polsce, zorganizowały  dwa międzynarodowe spotkania nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi. Seminarium odbyło się w dniach w dniach 7-9 marca 2017 w Warszawie, a warsztaty szkoleniowe w dniach 13-16 listopada w Popowie. Spotkania organizowane są w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód – Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

Ww. osiem państw jest uczestnikami pakietu szóstego programu HA-REACT pt.: Redukcja szkód i kontynuowanie programu leczenia w więzieniach (Harm reduction and continuity of care in prisons).

Celem projektu jest nakreślenie ogólnego obrazu leczenia substytucyjnego oraz działań powiązanych z redukcją szkód w zakładach karnych w państwach uczestniczących w projekcie, w kontekście uregulowań międzynarodowych (WHO, UNODC, UNAIDS, UE) oraz krajowych, a także przygotowanie wkładu merytorycznego do programu szkoleń dla pracowników medycznych i socjalnych europejskich służ więziennych, w tym służby więziennej w Polsce.  Docelowo, szkolenia mają ułatwić świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia substytucyjnego (OST) oraz redukcji szkód w zakładach penitencjarnych oraz pomóc w zapewnieniu ciągłości leczenia skazanych, uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na koinfekcje HIV, w tym: HBV, HCV, gruźlicę i choroby przenoszone drogą płciową.

 

Pełną informację na temat programu HA-REACT można uzyskać pod adresem:

http://www.hareact.eu/en

                     

 

 

 

wprowadzono: 03.03.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content