Film edukacyjny „AIDS – epidemia wciąż niepokonana”, autor Karol Federczyk

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

Wersja elektroniczna

Film edukacyjny "AIDS - epidemia wciąż niepokonana", autor Karol Federczyk

Autor

 

Data wydania

2015

Tematyka

 

Wydanie

 

Wiedza na temat epidemii HIV/AIDS jest niezbędna każdemu. Film edukacyjny przedstawia najważniejsze informacje na temat HIV i AIDS, zawiera odpowiedzi na wiele pytań m.in. dotyczących tego, jak przenosi się zakażenie, jak temu zapobiegać i kiedy należy rozważyć wykonanie testu w kierunku HIV.

 

do pobrania z YOU TUBE

 

 

Projekt graficzny i wykonanie: Karol Federczyk

 

 

wprowadzono: 06.11.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport UNAIDS podsumowujący Milenijne Cele Rozwoju 2000 – 2015

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS podsumowujący Milenijne Cele Rozwoju 2000 - 2015

W dniach 25 – 27 września 2015 roku, na szczycie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, przyjęto siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030. Tym samym zakończył się okres Milenijnych Celów Rozwoju, które zapoczątkowały pozytywne zmiany w krajach rozwijających się.
 

 

Cele są nową odsłoną globalnej agendy rozwojowej zapoczątkowanej w 2000 r., w postaci Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals). MCR przyczyniły się do bezprecedensowego przyśpieszenia działań na rzecz poprawy jakości życia na świecie. W ujęciu globalnym liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła z poziomu 1,75 miliarda w 1999 r. do 836 milionów w 2015 r., liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły zmniejszyła się ze 100 milionów w 2000 r. do 57 milionów w 2015 r., a liczba dzieci umierających przed ukończeniem piątego roku życia spadła z 12,7 miliona w roku 1990 do niecałych 6 milionów w roku 2015. To jedynie kilka przykładów wymiernych efektów, które przyniosły globalne ustalenia co do dalszego kierunku rozwoju świata.

Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030 są kontynuacją i rozwinięciem MCR. Podwaliny przyszłych celów zostały ustanowione na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w 2012 r. Ustalenia z brazylijskiego szczytu zawarto w dokumencie „Rio+20 The Future We Want” – Przyszłość jaką chcemy mieć, a tytuł ten stał się jednocześnie hasłem ruchu na rzecz „zwięzłych, inspirujących do działania i zrozumiałych dla wszystkich” nowych celów rozwojowych. Cele Zrównoważonego Rozwoju opierają się na trzech filarach: efektywności ekonomicznej, trosce o środowisko oraz równowadze społecznej.   (fot. UN)

 


 

Podsumowanie 6 Celu Milenijnego

 

Cel 6 | Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

 

Walka z epidemią HIV/AIDS ma swoje miejsce w globalnej agendzie rozwojowej. Za 6. Cel MCR obrano powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie ilości nowych zakażeń HIV, zapewnienie uniwersalnego dostępu do leczenia antyretrowirusowego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych poważnych chorób zakaźnych i ograniczenie liczby zachorowań.
UNAIDS, jako agenda ONZ odpowiedzialna za walkę z HIV/AIDS na świecie, opublikowała niedawno podsumowanie działań zmierzających do osiągnięcia Celu 6. i ograniczenia zasięgu epidemii w latach 2000-2015.
 

 

Cel 6 A | Do 2015 r. powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć ilość nowych zakażeń

 

W ujęciu globalnym notuje się niespotykany postęp w walce z epidemią. Tylko w ciągu ostatnich piętnastu lat liczba nowych zakażeń HIV spadła o 40%, z ok. 3,5 mln infekcji w 2000 r. do 2,1 mln w 2013 r. Wciąż największy ciężar liczby nowych zakażeń spoczywa na kontynencie afrykańskim (1,5 mln zakażeń, z czego prawie połowa w trzech krajach: Nigerii, RPA i Ugandzie), co tłumaczy duże zaangażowanie UNAIDS w tym regionie świata. Aktualne informacje nt. światowej epidemiologii

 

Jednym z głównych założeń Celu 6 A było zmniejszenie prewalencji HIV wśród osób w wieku 15-24 o 25%. Obecnie UNAIDS informuje o 37-procentowym spadku liczby nowych zakażeń wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej. Programy skierowane do młodych ludzi spowodowały zmiany w podejściu do ryzykownych zachowań seksualnych – choć wciąż nieświadomość zagrożeń jest istotnym czynnikiem napędzającym epidemię, to coraz więcej osób świadomych zagrożenia decyduje o opóźnieniu swojej inicjacji seksualnej, rzadziej zmienia partnerów i używa prezerwatyw.

 

 

Cel 6 B | Do 2010 r. zapewnić uniwersalny dostęp do leczenia antyretrowirusowego

 

W 2006 r. Milenijne Cele uzupełniono o cztery nowe cele szczegółowe, w tym Cel 6 B mówiący o działaniach zmierzających do zwiększenia dostępności do leczenia osobom chorym na AIDS.
Zaledwie 2% (2-3%) osób żyjących z HIV w 2000 r. otrzymywało leczenie antyretrowirusowe. Obecnie prawie co druga osoba na świecie (37-45%) jest objęta taką terapią.

W marcu 2015 r. udało się zrealizować cel objęcia leczeniem 15 mln osób żyjących z HIV. Założenie to przyjęto w połowie 2011 r., w deklaracji podpisanej podczas sesji wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat HIV/AIDS. Zapewnienie tak szerokiego dostępu do leczenia w latach 1995-2013 było możliwe dzięki synchronizacji wielu działań zmierzających do poprawy jakości życia chorych na HIV, takich jak nadzwyczajna mobilizacja środków finansowych, zaangażowanie środowisk prospołecznych, naukowych i farmaceutycznych czy umożliwienie Indiom i Brazylii produkcji leków generycznych (porozumienie TRIPS).

wprowadzono: 30.10.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

Na początku września 2015 roku, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało zestaw raportów, dotyczących odpowiedzi państw europejskich na epidemię HIV, począwszy od 2004 roku. Zebrane informacje obejmują zagadnienia określone w zobowiązaniach Deklaracji Dublińskiej „Partnerstwo na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Centralnej. Informacje zamieszczone w raportach, pochodzą z 55 państw europejskich oraz Azji centralnej i dotyczą postępów w kluczowych obszarach zapobiegania HIV. Ponadto, identyfikują te obszary i działania, które wymagają poprawy, zwłaszcza w kontekście zapobiegania HIV w populacjach kluczowych: mężczyźni mający seks z mężczyznami, populacje migrantów, osoby wstrzykujące narkotyki, osoby osadzone w zakładach penitencjarnych, osoby sprzedające usługi seksualne.

W celu pobrania pełnej wersji raportów, proszę kliknąć w link zamieszczony poniżej:

 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1281&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc.europa.eu%2Fen%2FPages%2Fhome.aspx

 

 

wprowadzono: 16.09.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Monitoring działań w zakresie przeciwdziałania HIV – nowe wytyczne WHO

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Monitoring działań w zakresie przeciwdziałania HIV - nowe wytyczne WHO

Nowe wytyczne WHO dotyczące monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania HIV przez sektor ochrony zdrowia: Consolidated strategic information guidelines for HIV in the health sector. HIV strategic information for impact.

Niniejsza publikacja w sposób systematyczny konsoliduje, szereguje pod względem ważności, a także opisuje kluczowe wskaźniki służące do monitorowania działań w zakresie przeciwdziałania HIV przez sektor ochrony zdrowia – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Publikacja ma pomóc krajom w wyborze kluczowych informacji, a także w zbieraniu i systematycznym analizowaniu danych służących pomiarowi efektywności działań i skuteczności reagowania na problem HIV w kontekście strategii 90-90-90.*

 

* Strategia UNAIDS 90-90-90 zakłada, że do 2020 roku, 90% osób zakażonych HIV będzie znało swój status serologiczny, 90% wszystkich zdiagnozowanych otrzyma leczenie ARV, u 90% leczonych nastąpi zahamowanie rozwoju wirusa.

 

W celu pobrania pełnej wersji raportu proszę kliknąć w link zamieszczony poniżej:

 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/

 

 

wprowadzono: 16.07.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2009 – 2013 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2009 - 2013 r.

Krajowe Centrum ds. AIDS przedstawia analizę sytuacji epidemiologicznej na świecie w latach 2009-2013. Dane pochodzą z raportów UNAIDS i WHO.

Istotne informacje:

  • Od początku epidemii do końca 2013 r. ok. 78 mln (71-87 mln) osób zostało zakażonych HIV. 
  • 39 mln (35-43 mln) zmarło z powodu powikłań wywołanych przez AIDS.
  • Od roku 2005, w którym zmarła rekordowa liczba osób – 2,4 mln (2,2-2,6 mln), maleje liczba zgonów spowodowanych powikłaniami wywołanymi przez AIDS.
  • Na świecie notuje się ciągły spadek liczby nowych zakażeń wirusem HIV. W porównaniu z rokiem 2001 liczba nowych zakażeń wśród dorosłych spadła o 38%, wśród dzieci o 58%.
  • W 2013 r. co trzecia dorosła osoba (36%-40%) i co czwarte dziecko (22%-26%) żyjące z HIV na świecie były objęte leczeniem antyretrowirusowym.

 

Poniżej przygotowana przez UNAIDS tabela „AIDS by numbers”, prezentująca w liczbach postępy w walce z epidemią.

W celu pobrania opracowania oraz pełnej wersji dokumentu UNAIDS proszę kliknąć poniżej.

 

wprowadzono: 27.04.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Europie — 2013 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Europie — 2013 r.

Dane na podstawie raportu „HIV/AIDS surveillance in Europe 2013” Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób /ECDC/ oraz Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ w Kopenhadze.

Do pobrania prezentacja w formie slajdów.

 

wprowadzono: 30.03.2015

 

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Walentynki – elektroniczna kartka Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

Wersja elektroniczna

Walentynki - elektroniczna kartka Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test

Autor

 

Data wydania

2015

Tematyka

testowanie, Walentynki

Wydanie

I

Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. Z myślą o tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Wystarczy jedynie wpisać życzenia i adresata w edytowalną wersję kartki, a następnie dołączyć ją do wiadomości e-mail.

Zachęcamy Państwa do rozsyłania kartki walentynkowej drogą e-mailową. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania zrobić test w kierunku HIV, znajduje się po tym adresem: www.aids.gov.pl/pkd/.

Projekt graficzny i hasło powstały w wyniku konkursu zorganizowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2013 r. Autorką grafiki jest Ida Kwaśnica, a pomysłodawcą hasła zachęcającego do wykonania testu – Kacper Lasota.

wprowadzono: 03.03.2015

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport epidemiologiczny 2014. Zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV oraz zakażenia krwiopochodne.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport epidemiologiczny 2014. Zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV oraz zakażenia krwiopochodne.

Raport roczny dotyczący zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV oraz zakażeń krwiopochodnych: „The Annual Epidemiological Report 2014. Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses” został opublikowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w lutym 2015 roku.  

Raport prezentuje dane z państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EU/EEA) za lata 2008-2012. Dane dotyczą następujących chorób: Chlamydioza przenoszona drogą płciową, rzeżączka, wzw typu B i C, HIV/AIDS, kiła.

 

wprowadzono: 27.02.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport z analiz ankiet wypełnianych w Punktach Konsultacyjno–Diagnostycznych w roku 2013

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Raport z analiz ankiet wypełnianych w Punktach Konsultacyjno–Diagnostycznych w roku 2013

 

 

wprowadzono: 26.02.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania na HIV – wyniki badania fokusowego

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
oraz w weekendy całodobowo
*połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania na HIV - wyniki badania fokusowego

Przedstawione poniżej badanie pt. Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania na HIV koncentrowało się wokół następujących problemów:

  1. Motywatory do wykonania badania w kierunku HIV.
  2. Bariery w wykonywaniu testów w kierunku HIV.
  3. Postawa lekarza prowadzącego ciążę wobec testowania na HIV.
  4. Kampanie społeczne dotyczące tematu HIV.

Badanie zostało wykonane metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

 

 

wprowadzono: 19.01.2015

 

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content