Nowy raport roczny COBATEST network dotyczący testowania

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowy roczny raport COBATEST network dotyczący testowania

COBATEST network opublikował nowy roczny raport dotyczący  testowania.

 

 

wprowadzono: 24.05.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

Nową deklarację przyjęto podczas spotkania wysokiego szczebla Narodów Zjednoczonych w sprawie AIDS (8-10 czerwca 2021).

 

 

Deklaracja wskazuje główne kierunki działań w nadchodzących latach. Spotkanie wysokiego szczebla otworzyło dziesięcioletni okres, w którym do 2030 roku ma nastąpić eliminacja AIDS, jako jednego czynników zagrażających zdrowiu publicznemu (zgodnie z globalną strategią WHO i UNAIDS) oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. Spotkanie odbyło się w historycznym momencie tj. 40 lat po zdiagnozowaniu i opisaniu pierwszych przypadków HIV na świecie oraz w 25 rocznicę powstania Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS). Nowa Deklaracja jest kontynuacją poprzedniej Political Declaration On the Fast-Track to End AIDS in the age of Sustainable Development z 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 – Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 - Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

Nowa strategia została przyjęta podczas sesji specjalnej Rady Koordynacyjnej Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych zwalczania HIV/AIDS (UNAIDS) w marcu 2021.

 

Celem nadrzędnym strategii na lata 2021-2026 jest wyeliminowanie HIV/AIDS, jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Nowa strategia kładzie nacisk na walkę z HIV/AIDS w populacjach marginalizowanych, w których ma miejsce największy przyrost nowych zakażeń. Ponadto na wzmocnienie profilaktyki, edukację oraz przeciwdziałanie barierom prawnym, społecznym i strukturalnym, które hamują postępy w eliminowaniu HIV/AIDS na świecie. Nowa strategia promuje silne przywództwo w walce z HIV/AIDS, solidarność i odpowiedzialność państw i społeczeństw, wzmacnia rolę organizacji pozarządowych, koncentruje się wokół tematyki praw człowieka (w tym prawa do zdrowia) i likwidowania nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ECDC – kontynuacja opieki nad osobami żyjącym z HIV, realizacja założeń Deklaracji Dublińskiej – Continuum of HIV care – monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2021 progress report

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

ECDC – kontynuacja opieki nad osobami żyjącym z HIV, realizacja założeń Deklaracji Dublińskiej - Continuum of HIV care - monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2021 progress report

W kontekście celów 90-90-90 do końca 2021 r. ogólny wynik regionu Europy i Azji Środkowej wyniósł odpowiednio: 82% spośród wszystkich osób żyjących z HIV w regionie znało swój status serologiczny, 85% spośród zakażonych było w trakcie leczenia ARV, u 92% leczonych nastąpiła supresja wirusa. Z kolei Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy do 2020 roku osiągnęły jako całość dwa spośród trzech celów 90-90-90 tzn. 88% osób żyjących z HIV znało swój status serologiczny, 93% zdiagnozowanych rozpoczęło leczenie ARV, u 91% osób leczonych nastąpiła supresja wirusa.


 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ECDC/WHO – raport nt. sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Europie (dane za 2021 rok) – HIV/AIDS surveillance in Europe 2022 (2021 data)

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

ECDC/WHO – raport nt. sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Europie (dane za 2021 rok) - HIV/AIDS surveillance in Europe 2022 (2021 data).

Wspólny raport ECDC i WHO obejmuje dane z 2021 roku na temat HIV/AIDS w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozostałych państwach należących do europejskiego regionu WHO.


 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

WHO – raport roczny na temat pomocy Ukrainie – WHO’s response to the Ukraine crisis. Annual report 2022

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

WHO – raport roczny na temat pomocy Ukrainie - WHO’s response to the Ukraine crisis. Annual report 2022.

WHO’s response to the Ukraine crisis: annual report, 2022Raport nawiązuje do działań WHO mających na celu utrzymanie podstawowych świadczeń  zdrowotnych w obszarach dotkniętych wojną na Ukrainie, w tym świadczeń związanych z HIV/AIDS i STI. Ponadto do kwestii koordynacji działań pomocowych na terenie Ukrainy i poza jej granicami, wzmacniania narodowego systemu opieki zdrowotnej, wsparcia dla uchodźców wojennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

UNDP – raport roczny HIV and Health Annual Report 2021-2022: HIV and Health in Times of Crisis

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

UNDP – raport roczny HIV and Health Annual Report 2021-2022: HIV and Health in Times of Crisis

 

Raport roczny dotyczący HIV i zdrowia opowiada o działaniach na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS w czasach występowania wielu kryzysów naraz. W latach 2021-2022, pomimo kryzysów, zagrażających  realizacji Agendy 2030, zaangażowanie UNDP we wspieranie państw i społeczności lokalnych w walkę z HIV/AIDS pozostawało na wysokim poziomie. W raporcie zaprezentowano działania UNDP w trzech kluczowych obszarach: zmniejszanie nierówności i wykluczenia, które napędzają HIV i zły stan zdrowia; promowanie skutecznych i inkluzywnych sposobów zarządzania ochroną zdrowia oraz tworzenie odpornych i zrównoważonych systemów działających na rzecz ochrony zdrowia ludności.

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

UNAIDS – raport na temat HIV/AIDS na świecie w 2022 roku – In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

UNAIDS – raport na temat HIV/AIDS na świecie w 2022 roku – In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022

 

Globalne postępy w profilaktyce i leczeniu HIV/AIDS wytracają impet, narażając tym samym miliony ludzi na poważne niebezpieczeństwo. Europa Wschodnia i Azja Centralna, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka Północna od kilku lat odnotowują wzrost zakażeń HIV. Według danych UNAIDS na obszarze Azji i Pacyfiku mamy do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń HIV pomimo dotychczasowego trendu spadkowego. Aby w obecnej dekadzie zapobiec milionom nowych zakażeń HIV, pilnie potrzebne są działania na rzecz przeciwdziałania nierównościom w zdrowiu, które sprzyjają rozwojowi pandemii AIDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

wprowadzono: 30.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 r.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2021 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2021 roku wg. danych UNAIDS

 

ŚWIAT

 

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV.
 • Zanotowano ok. 1.5 miliona nowych przypadków HIV.
 • Z powodu AIDS zmarło 650 tysięcy osób.
 • Z terapii antyretrowirusowej (ARV) korzystało 28.7 miliona osób.
 • Od początku epidemii HIV, wirusem zakaziło się około 84.2 miliona osób, z tego z powodu powikłań związanych z AIDS zmarło 40.1 miliona osób.  

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV

 • W 2021 roku na świecie żyło około 38.4 miliona osób zakażonych HIV, z tego:
 • 7 miliona były to osoby dorosłe (>15 r.ż.);
 • 7 miliona to dzieci (0-14 r.ż.);
 • 54% wszystkich osób żyjących z HIV stanowiły kobiety i dziewczęta;
 • 85% spośród wszystkich osób zakażonych HIV, znało swój status serologiczny;
 • Niecałe 6 milionów osób żyjących z HIV nie wiedziało, że jest zakażona.

 

OSOBY ŻYJĄCE Z HIV – objęte terapią antyretrowirusową (ARV)

 • W końcu grudnia 2021 z terapii ARV korzystało 28.7 miliona osób (w 2010 roku było to tylko 7.8 miliona);
 • W 2021 roku z terapii ARV korzystało 75% osób spośród wszystkich zakażonych HIV, z tego 76% były to osoby dorosłe (>=15 r.ż.), a 52% to dzieci (0-14 r.ż.);
 • Z leczenia ARV korzystało 80% kobiet (>= 15 r.ż.) oraz 70% mężczyzn w tej samej grupie wiekowej.

 

NOWE ZAKAŻENIA HIV

 • W latach 1996-2021 liczba nowych zakażeń HIV spadła o 54%.
 • W 2021 roku HIV zakaziło się około 1.5 miliona osób (3.2 miliona w roku 1996).
 • W grupie osób nowo zakażonych HIV, kobiety i dziewczęta stanowiły 49%.
 • Od roku 2010 liczba nowych przypadków zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 52%.

 

 

 

wprowadzono: 23.03.2023

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

W kwietniu 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało Deklarację Paryską i dołączyło do międzynarodowej inicjatywy Fast-Track Cities (FTC). Inicjatywa ta oparta jest na partnerstwie między miastami i gminami na całym świecie oraz organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania HIV i zakażeniom współwystępującym z HIV, w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz opieki nad osobami chorymi na AIDS (IAPAC), Wspólnym Programem Narodów Zjednoczonych ds. walki z AIDS (UNAIDS), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz miastem Paryż. Ma ona na celu zwiększenie skuteczności działań programów prewencji HIV, zmniejszenie negatywnego wpływu stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV oraz utworzenie wspólnej platformy internetowej do współpracy międzynarodowej i prezentacji lokalnych działań. W pracach Zespołu Roboczego ds. wdrażania inicjatywy FTC na terenie Polski bierze udział przedstawiciel Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

Międzynarodowe porozumienie w sprawie inicjatywy FTC podpisano w Paryżu, 1 grudnia 2014 r. Jego sygnatariuszami byli merowie 26 dużych miast świata, którzy zobowiązali się do  działań na rzecz zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Zobowiązali się także do przeciwdziałania chorobom współistniejącym z HIV tj. gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i B (HCV, HBV). Jednocześnie do zapewnienia stałego dostępu mieszkańców do testów, leczenia i profilaktyki oraz do przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych. Władze miast zobowiązały się także do cyklicznego opracowywania planów i raportowania działań oraz do budowania zasobów (ludzkich, finansowych) potrzebnych do skutecznej walki z HIV/AIDS oraz z chorobami współistniejącymi.

 

Duże miasta, odgrywają kluczową rolę w realizacji globalnej strategii UNAIDS 95-95-95 oraz strategii zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Obecnie ponad połowa (zaś do 2050 roku, 60%) światowej populacji mieszka w dużych miastach, w których występuje bardzo wysoki odsetek osób zakażonych HIV i STI. Życie w mieście, zwiększa ryzyko zakażenia HIV i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza w populacjach kluczowych. Około 25% światowej populacji osób HIV+ (38 mln) mieszka w 200 miastach, z tego: 156 miast w 30 państwach, odpowiada za 90% nowych zakażeń HIV. Równocześnie miasta posiadają przewagę komparatywną i oferują duże możliwości skutecznego działania na rzecz walki z AIDS. Istnieje tam możliwość szybkiego dotarcia do dużej liczby osób zakażonych. Miasta dysponują odpowiednią infrastrukturą, kadrą i przepisami; oferują wysokiej jakości  świadczenia w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS; dysponują odpowiednim zapleczem edukacyjnym.

 

 

wprowadzono: 23.03.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content