Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa Deklaracja Polityczna w sprawie HIV i AIDS – Ending inequalities and getting on track to end AIDS by 2030

Nową deklarację przyjęto podczas spotkania wysokiego szczebla Narodów Zjednoczonych w sprawie AIDS (8-10 czerwca 2021).

 

 

Deklaracja wskazuje główne kierunki działań w nadchodzących latach. Spotkanie wysokiego szczebla otworzyło dziesięcioletni okres, w którym do 2030 roku ma nastąpić eliminacja AIDS, jako jednego czynników zagrażających zdrowiu publicznemu (zgodnie z globalną strategią WHO i UNAIDS) oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. Spotkanie odbyło się w historycznym momencie tj. 40 lat po zdiagnozowaniu i opisaniu pierwszych przypadków HIV na świecie oraz w 25 rocznicę powstania Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS). Nowa Deklaracja jest kontynuacją poprzedniej Political Declaration On the Fast-Track to End AIDS in the age of Sustainable Development z 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 – Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowa globalna strategia walki z AIDS na lata 2021-2026 - Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS

Nowa strategia została przyjęta podczas sesji specjalnej Rady Koordynacyjnej Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych zwalczania HIV/AIDS (UNAIDS) w marcu 2021.

 

Celem nadrzędnym strategii na lata 2021-2026 jest wyeliminowanie HIV/AIDS, jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Nowa strategia kładzie nacisk na walkę z HIV/AIDS w populacjach marginalizowanych, w których ma miejsce największy przyrost nowych zakażeń. Ponadto na wzmocnienie profilaktyki, edukację oraz przeciwdziałanie barierom prawnym, społecznym i strukturalnym, które hamują postępy w eliminowaniu HIV/AIDS na świecie. Nowa strategia promuje silne przywództwo w walce z HIV/AIDS, solidarność i odpowiedzialność państw i społeczeństw, wzmacnia rolę organizacji pozarządowych, koncentruje się wokół tematyki praw człowieka (w tym prawa do zdrowia) i likwidowania nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentu jest TUTAJ

 
Dodano: 27.04.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content