Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) – Warszawa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA)

Adres: ul. Chmielna 4 lok.11, 00-020 Warszawa

Telefon: 22 629 15 89

Mail: office@skaids.org
Strona internetowa:  skaids.org
FB:https://m.facebook.com/PKDChmielnahttps://m.facebook.com/spolecznykomitet

 

Kim jesteśmy…

Społeczny Komitet ds. AIDS istnieje od 1993 roku. Jesteśmy grupą osób związanych z problematyką HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Nasze Stowarzyszenie wspiera osoby żyjące z HIV/ AIDS. Prowadzimy także działalność edukacyjną.

 

W czym możemy pomóc…

Jako organizacja pożytku publicznego (OPP) działamy na rzecz społeczeństwa. Pomagamy zrozumieć problematykę HIV/AIDS osobom, które nie zetknęły się wcześniej z tym tematem lub ich wiedza jest dla nich niewystarczająca. Udzielamy wsparcia również tym, których problem dotyczy osobiście.

Prowadzony przez nas Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny jest najpopularniejszą tego placówką w Polsce. Bezpłatnie i anonimowo wykonujemy tersty w kierunku HIV i HCV oraz udzielamy porad i wsparcia w zakresie HIV, STI oraz powiązanych zagadnień (zdrowia psychicznego oraz uzależnień).

 

Co proponujemy…

Udzielamy informacji o tym jak podejmować bezpieczniejsze kontakty seksualne, jak uniknąć zakażenia HIV, kiedy wykonać test na HIV i jak wygląda jego przebieg, jak wyglądają objawy HIV, jak opiekować się i wspierać osoby żyjące z AIDS.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży i studentów, a także dla pracowników oświaty.

Zapewniamy również poradnictwo i wspieramy prewencję w środowiskach osób podejmujących zachowania ryzykowne, mogące skutkować zakażeniem.

Prowadzimy działania terapeutyczne, wsparciowe i edukacyjne.

Oferujemy również anonimowe i bezpłatne konsultacje psychologiczne z zakresu zdrowia seksualnego.

Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi największy w Polsce Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV oraz HCV.

 

 

wprowadzono: 07.04.2021 r.

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” – Szczecin

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”

Adres: Ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin

Mail: daduwol@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.dadu.org.pl
FB: www.facebook.com/Stowarzyszenie wolontariuszy DA DU

 

Kim jesteśmy…


Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w Szczecinie powstało w maju 1999 roku. Zostało ono powołane do życia jako odpowiedź na potrzeby serc ludzi pracujących na rzecz osób zakażonych wirusem HIV i ich najbliższych. W swoich szeregach skupia ludzi pracujących w różnych dziedzinach życia społecznego: lekarzy, pielęgniarki, socjologów, psychologów, terapeutów, studenci i ludzi wolnego zawodu. Pomoc skierowana jest do wszystkich potrzebujących seropozytywnych ludzi i ich najbliższych, oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania w kontekście zdrowia publicznego i osób podejmujących ryzykowne zachowania w kontekście środków psychoaktywnych. Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą non profit, Organizacją Pożytku Publicznego.

 

Oferujemy…


• informacje z zakresu ogólnej problematyki HIV/AIDS i innych STI
• informacje dotyczące profilaktyki, uzależnień od środków psychoaktywnych i behawioralnych, przemocy, szeroko pojętego kryzysu, PREP-u.
• informacje przydatne dla osób żyjących z HIV oraz ich najbliższych
• pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z faktem zakażenia
• konsultacje specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty, specjalisty ds. przemocy
• linię wsparcia dla młodzieży- NR telefonu 880-815-801 w każdy poniedziałek, środę i piątek od 20.0 do 22.00
• bezpłatnie materiały edukacyjne na temat HIV/AIDS, profilaktyki uzależnień
• bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, HCV, kiły
• profilaktykę II rzędową dla osób pracujących w seks biznesie oraz dla MSM.

 

Co proponujemy…


• Konsultacje indywidualne dla osób zakażonych HIV i ich rodzin, w razie pomagamy w dostępnie do terapii
• Coroczne wyjazdy rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych,
• Szkolenia na temat HIV/AIDS, uzależnień, przemocy, edukacji seksualnej- dla różnych odbiorców,
• Bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, Kiły, HCV dla osób zainteresowanych,
• Profilaktykę I rzędową na temat uzależnień, przemocy HIV/AIDS podczas akcji profilaktycznych na ulicach Szczecina,
• Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządu, wojewody,
• Wsparcie telefoniczne dla młodzieży,
• Pracę wolontrystyczną dla młodych ludzi.

 

wprowadzono: 24.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” – Kraków

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej "Jeden Świat"

www: http://stowarzyszeniejedenswiat.org/

Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieJedenSwiat

e-mail: jedenswiat.krakow@gmail.com

 

Kim jesteśmy…..

 

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym głównie w regionie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną, prowadzimy działalność rzeczniczą, szkoleniową i badawczą, wspieramy osoby żyjące z HIV i ich bliskich.

 

Wśród najważniejszych obszarów działań można wymienić:

• Wsparcie osób zakażonych HIV i ich bliskich poprzez poradnictwo indywidualne, mediacje w kontaktach z opieką zdrowotną, specjalistyczną pomoc dedykowaną seropozytywnym obcokrajowcom oraz interwencję kryzysową.

• Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje, przeznaczone dla osób z zawodów pomocowych z zakresu zakażeń HIV, używania substancji psychoaktywnych, chemseksu, a także seksualności.

• Działania profilaktyczne kierowane do różnych grup społecznych wykorzystujące różnorodne techniki – akcje profilaktyczne, warsztaty, kampanie. Stowarzyszenie organizuje też wydarzenia związane z obchodami World AIDS Day i CandleLight Memorial (w tym szkolenia, konferencje, wystawy, konkursy itp.) oraz happeningi uliczne i stoiska profilaktyczne.

• Badania naukowe: Stowarzyszenie szczególnie zainteresowane jest sposobem w jaki przekaz medialny i profilaktyczny dotyczący HIV kreuje rzeczywistość. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi badania celem opracowania programów profilaktycznych w zakresie zakażeń HIV, a także badania nad językiem dotyczącym zakażeń HIV, używanym w przestrzeni publicznej i wpływem tego języka na profilaktykę i jakość życia osób żyjących z HIV.

• Diagnostyka zakażeń HIV i innych STI: Stowarzyszenie prowadzi Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w Krakowie i Rzeszowie, w których bezpłatnie i anonimowo można wykonać w kierunku HIV i uzyskać profesjonalne poradnictwo okołotestowe, jak również organizuje akcje testowania na HIV, HCV i kiłę w innych lokalizacjach.

· Wspieranie działań na rzecz zdrowia a jego aspekcie somatycznym, psychicznym, jak i społecznym.

• Współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie działań.

 

Wśród kadry Stowarzyszenia znajdują się osoby seropozytywne i ich bliscy, lekarze/lekarki, pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki, studenci/studentki kierunków medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i prawnych oraz osoby z różnych społeczności (niezwiązane z zawodami pomocowymi), prowadzące działania profilaktyczne jako liderzy/liderki środowiskowi/e.

 

 

W czym możemy pomóc……

 

Oferujemy:

• Wsparcie indywidualne dla osób żyjących z HIV i ich bliskich (także obywateli innych krajów przebywających na terenie Polski) – w zależności od aktualnych potrzeb: wsparcie informacyjne, prawne, psychologiczne, a także pomoc w rejestracji do poradni.

• Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakażeń HIV, używania substancji psychoaktywnych, chemseksu, a także seksualności.

• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji profilaktycznych.

• Pomoc indywidualna w zakresie dotarcia do punktu testowania czy skorzystania z oferty PKD w przypadku utrudnień związanych z barierą językową czy niepełnosprawnością.

• Wsparcie i pomoc w przypadku obaw o ryzyko zakażenia HIV oraz wsparcie w wykonaniu testu na HIV.

 

Pomoc udzielana przez Stowarzyszenie możliwa jest do uzyskania w języku polskim i angielskim.

 

 

wprowadzono: 16.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Fundacja Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro – Łódź

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro

Adres: 90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 42/22

Telefon: +48 737 443 873

 

Kim jesteśmy…..

Jesteśmy „młodą” organizacją pozarządową, która skupia grupę osób zaangażowanych w problematykę edukacji i zdrowia.

 

Fundacja została powołana w celach:

– Pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. :

• zakażeń HIV, HCV, HBV a także innych chorób przenoszonych drogą płciową,

• uzależnień takich jak: narkomania, alkoholizm,

• przemocy i dyskryminacji, ze względu na: płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek i inne,

• innych zjawisk patologicznych.

 

– Kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób borykających się z problemami zdrowotnymi i społecznymi, w tym ze szczególnym naciskiem na osoby młode i wykluczone społecznie.

 

– Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi.

 

Wierzymy że nasze działania w strefie publicznej powiązane z edukacją zdrowotną pomogą zmienić otaczającą nas rzeczywistość na Lepsze Jutro – zarówno osób korzystających z naszej pomocy, jak również w życiu – wierzymy w Lepszych Nas – ludzi fundacji .

 

W czym możemy pomóc……

 

Od 2021 roku prowadzimy Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny w Łodzi w którym doradzamy w zakresie HIV/AIDS jak również wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV 

więcej o PKD na stronie : https://www.facebook.com/PKD.Lodz

 

Pragniemy wspomóc osoby żyjące z HIV przez stworzenie grupy wsparcia. Jeśli chcesz zaangażować się w takie działanie na terenie województwa łódzkiego, skontaktuj się z nami.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z problemami w Twoim życiu osobistym – możemy Ci pomóc. Współpracujemy z psychologiem i seksuologiem.

 

 

wprowadzono: 15.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” – Warszawa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS "BĄDŹ Z NAMI"

Adres: ul. Tamka 37 m. 56, 00-355 Warszawa

Telefon/Fax:  48 22/ 826 42 47, 

Telefon Zaufania AIDS 801 888 448

Facebook: Stowarzyszenie Bądź z Nami https://www.facebook.com/stowarzyszeniebzn

Wolontariat – „Bądź z Nami” https://www.facebook.com/wo.hiv.aids

     

Kim jesteśmy…..

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” powstało w roku 1994 z inicjatywy osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich. Koncentrujemy się na bezpośrednim wsparciu osób żyjących z HIV i ich bliskich. Jesteśmy grupą osób o wysokich kompetencjach osobistych i zawodowych, które wierzą, że pomoc i dawanie swojej obecności ma sens. Wielu z nas żyje z HIV, więc pracujemy również swoim doświadczeniem. Naszą misją jest tworzenie społeczności osób życzliwych i otwartych, wzajemna pomoc i wymiana. Walczymy z osamotnieniem, bezradnością, krzywdą i dyskryminacją. Możesz u na liczyć na spotkanie osób, które mają podobne doświadczenia oraz na profesjonalną pomoc wysokiej klasy specjalistów.   

    

W czym możemy pomóc……

W naszej pracy koncentrujemy się na bezpośrednim wsparciu osób żyjących z HIV i ich bliskich, a szczególnie kobiet.

 

Oferujemy:       

• informacje z zakresu ogólnej problematyki HIV/AIDS     

• informacje dotyczące profilaktyki HIV      

• informacje przydatne dla osób żyjących z HIV (np. adresy placówek leczniczych)     

•pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z faktem zakażenia     

• konsultacje specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty, pedagoga       

• towarzyszenie w trudnych chwilach

 

Co proponujemy:      

konsultacje indywidualne dla osób zakażonych HIV a w razie potrzeby terapię i wsparcie krótko i długoterminowe – również online      

• grupę wsparcia dla kobiet (online)

• grupę psychoedukacyjną dla osób zakażonych (stacjonarnie/online)

• grupę samopomocową (stacjonarnie/online)

• towarzyszymy w pierwszych krokach po odebraniu wyniku HIV pozytywnego

• przygotowujemy na rozmowę z rodziną, partnerem, lekarzem

• towarzyszymy w kryzysach związanych nie tylko z samym HIV, ale w różnych sytuacjach życiowych w tym związanych z covid

• jesteśmy pod telefonem – Telefon Zaufania AIDS (801 888 448 lub 22 692 82 26) – telefon jest ofertą skierowaną do osób mających pytania dotyczące HIV i AIDS. Udzielamy również wsparcia osobom zakażonym i ich bliskim, zapewniamy dyskrecję i anonimowość

 

 

wprowadzono: 15.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – Warszawa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”


Siedziba Zarządu:
ul. Majowa 5 lok. 57
03-395 Warszawa

Siedziba Zjednoczenia:
ul. Złota 7 lok. 21, V piętro
00-019 Warszawa


biuro@pozytywniwteczy.pl

https://www.facebook.com/pozytywniwteczy

https://pozytywniwteczy.pl/
tel./fax: +48 22 464 85 58
tel.: +48 602 328 088

https://www.pozytywniwteczy.pl/

KRS: 0000319790
NIP: 5242666811
REGON: 141681893​

Kim jesteśmy i co robimy:
Zjednoczenie aktywnie działa od 12 lat, w sposób ciągły, w zasięgu ogólnokrajowym, w obszarze profilaktyki HIV/AIDS, w tym edukacji seksualnej i prozdrowotnej oraz wsparcia dla osób HIV+. Realizujemy programy edukacyjne i pomocowe dla młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Działamy w szkołach, na uczelniach, w przestrzeni miejskiej (na ulicach, w parkach) oraz na imprezach masowych. Prowadzimy działania edukacyjne metodą streetworkingu i partyworkingu w Domach Studenta i klubach studenckich w Warszawie. Od początku działalności aktywnie działamy w grupie MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami), prowadząc różnorodne działania w klubach gejowskich i seks klubach. Stworzyliśmy w centrum Warszawy Ośrodek Bezpiecznik, miejsce przyjazne dla osób świadczących usługi seksualne i osób LGBT. Razem z 6-ścioma organizacjami tworzymy na zlecenie m. st. Warszawy integralny system pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, na którym się koncentrujemy. Organizujemy grupy wsparcia i interwencyjne dożywianie dla osób HIV+. Od 8 lat prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Prowadzimy kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób HIV+. Wspieramy rzecznictwo na rzecz osób żyjących z HIV w Polsce. Działamy w Internecie. Prowadzimy szkolenia dla różnych grup. Posiadamy odpowiednie przygotowanie, bazę kontaktów i mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów pomocowych dla osób HIV+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy program doraźnego wsparcia socjalnego dla osób HIV+ borykających się z problemem bezdomności lub ubóstwa (posiłki, korzystanie z łazienki i pralko-suszarki). Realizujemy w naszym lokalu również projekty dla Seniorów (kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, DKF i joga). Prowadzimy staże i praktyki studenckie dla studentów w programie wolontariackim. Realizujemy projekty samodzielnie i w konsorcjach z innymi organizacjami.
Posiadamy stały zespół pracowników/czek (16 osób). Zrzeszamy obecnie 42 aktywnych członków/członkiń. Nie zatrudniamy pracowników/czek na etat, zatrudniani są na umowę zlecenie w ramach projektów. Część pracowników/czek pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami – ok. 11 osób. Księgowość prowadzona jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, realizując działania dla osób HIV+. Bierzemy udział w BKDS w M. St. Warszawa, Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. AIDS. Stale dbamy o rozwój Zespołu, nasi członkowie/inie biorą udział w licznych szkoleniach kursach i konferencjach zewnętrznych. Prowadzimy również wewnętrzną superwizje naszych działań. W naszym Zespole działają osoby z grup naszych beneficjentów, co daje nam możliwość szkolenia i wsparcia peeredukatorów w ich macierzystych środowiskach. Prowadzimy program stażowy, m. in. mamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji „Polska Plus” oraz członkiem Koalicji „1 grudnia”, zrzeszającej czołowe organizacje zajmujące się HIV w Polsce. Posiadamy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, kuchnia i WC. Lokal wyposażony jest w urządzenia biurowe, meble i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności pomocowej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna. Aktywnie współpracujemy z wieloma organizacjami polskimi i zagranicznymi. Działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy, Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora prywatnego – darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Aktualne działania:
• Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich bliskich – każdy czwartek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 w Warszawie.
• Poradnictwo indywidualne psychologiczne, wsparcie terapeutyczne dla osób żyjących z HIV, osób problemowo pijących alkohol – każdy wtorek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 lub tel. pod numerem: 602 3280088.
• Poradnictwo okołotestowe i bezpłatne oraz anonimowe testy w kierunku HIV, HCV i kiły w lokalu PKD Jagiellońska 34 w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 – 19:00.
Poradnictwo i wsparcie online w kanałach społecznościowych Zjednoczenia lub przez telefon i e-mail.
• Szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

 

 

wprowadzono: 16.03.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Fundacja Edukacji Społecznej

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacji Społecznej

 

Adres siedziby: ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa

Telefon: 22 646 48 86
e-mail: fes@op.pl 

www.fes.edu.pl

Kim jesteśmy:
Organizacją pozarządową (non-profit) działającą od 2002 roku, realizującą zadania mające na celu pogłębianie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problemów społecznych i zdrowotnych. Główne obszary naszych działań:
– profilaktyka HIV/AIDS
– edukacja seksualna
– profilaktyka uzależnień
– edukacja zdrowotna
W maju 2012 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

W czym możemy pomóc:
– w zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń oraz konferencji
 

Wieloletnie doświadczenie, dbałość o profesjonalne przygotowanie spotkań, zaangażowanie oraz pozyskiwanie najlepszych specjalistów w danej dziedzinie są podstawą naszego sukcesu. Realizowane przez nas dotychczas szkolenia i konferencje obejmowały następujące zagadnienia: profilaktyka HIV/AIDS, profilaktyka uzależnień, profilaktyka raka szyjki macicy, problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz młodzieży, aktywizujące metody nauczania w programach profilaktycznych, profilaktyka tytoniowa. Współpracujemy ze szkołami na terenie całego kraju organizując zajęcia dla uczniów oraz konsultacje i spotkania ze specjalistami w czasie zebrań z rodzicami i rad pedagogicznych.
 

– w przeprowadzeniu bezpłatnego i anonimowego badania w kierunku HIV w jednym z dwóch koordynowanych przez nas Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
 

– we współpracy przy działaniach w ramach kampanii społecznych
– w tworzeniu programów i materiałów edukacyjnych oraz przy nadzorze merytorycznym nad projektami edukacyjnymi
 

– od 2012 r. Prezes Fundacji Magdalena Ankiersztejn-Bartczak jest koordynatorem Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim. Zachęcamy organizacje do włączenia się w działania Forum.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:


• Bezpieczne soboty, Spotkania dla osób seropozytywnych i ich bliskich moderowane przez psychologa. Możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych osób i próba zmierzenia się z trudnościami życia z HIV. Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji w każdą II sobotę miesiąca. Pierwsze spotkanie 10 maja, spotkania trwają od 12.00 do 15.00
 

• SHE – europejski program edukacji i wsparcia kobiet zakażonych HIV, Dzwoniąc pod numer 800 14 14 23 kobiety żyjące z HIV mogą wyjaśnić wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania związane m.in. z zachowaniem dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, relacjami partnerskimi, seksualnością, życiem w rodzinie i planowaniem potomstwa, ujawnieniem zakażenia, radzeniem sobie z lękiem i depresją czy ochroną swoich praw. Infolinia jest dostępna również dla rodzin, partnerów i przyjaciół kobiet zakażonych HIV, którzy chcą dowiedzieć się, jak udzielać im potrzebnego wsparcia. Infolinia prowadzona jest przez kobiety seropozytywne. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Telefon jest czynny:
• • poniedziałki od 16.00 do 19.00
• • środy od 16.00 do 19.00
• • piątki od 16.00 do 20.00
 

• Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV w Warszawie ul. Nowogrodzka 82 wejście B (pon-pt 16.00-20.00), ul. Żelazna 79 (pon-pt 16.00-19.00). Każde badanie połączone jest z poradnictwem przed i po teście z wykfalifikowanym doradcą HIV/AIDS


Co się nam udało:


– prowadzenie dwóch Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
– edukacja w szkołach
– szkolenia dla różnych grup społecznych i zawodowych
– kampanie społeczne
– koordynacja projektu SHE
– warsztaty dla osób seropozytywnych i ich bliskich
– współpraca z jednostkami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym

 

wprowadzono: 29.04.2014

 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Nazwa organizacji i logo: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”

Adres korespondencyjny:
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

Telefon: +48 71 356 07 80
e-mail: podwale.siedem@onet.eu
www.podwale-siedem.pl

Kim jesteśmy:
Jesteśmy młodą organizacją pozarządową – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w styczniu 2010 roku, jednak skupia ono ludzi, którzy już od dawna, jako osoby prywatne, ale również w ramach swojej pracy zawodowej, zajmują się pomocą wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia są m.in.: prof. Andrzej Gładysz, dr Jacek Gąsiorowski, dr hab. Brygida Knysz. Swoje działania koncentrujemy wokół promocji zdrowia, profilaktyki, terapii i redukcji szkód zdrowotnych oraz społecznych w populacji narażonej na zakażenie HIV oraz inne choroby przenoszone drogą płciową i krwiopochodną, głównie osób uzależnionych od narkotyków oraz aktywnych seksualnie podejmujących ryzykowne zachowania. Ponadto celem naszego Stowarzyszenia jest m.in.: pomoc osobom o odmiennej orientacji seksualnej w równoprawnym uczestniczeniu w życiu społecznym, podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, religię, orientację seksualną. Ważną naszą aktywnością jest podejmowanie działań na rzecz poznania przyczyn oraz konsekwencji uzależnienia i zakażenia HIV, HCV, HBV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą krwiopochodną i płciową.

W czym możemy pomóc:
1. Nieodpłatna i anonimowa diagnostyka zakażenia HIV, kiły, rzeżączki, rzęsistkowicy, chlamydiozy.
2. Bezpłatne rozdawnictwo w PKD i Programie Metadonowym Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz podczas imprez masowych prezerwatyw męskich, damskich, lubrykanów oraz chusteczek do seksu oralnego połączone z działalnością informacyjno-edukacyjną.
3. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów edukacyjnych poświęconych redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i przyjmujących dożylnie narkotyki.
4. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu redukcji szkód, HIV/AIDS, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową i krwiopochodną, terapii substytucyjnej uzależnienia od opiatów skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Osoby prowadzące szkolenia są wieloletnimi doświadczonymi nauczycielami akademickimi oraz praktykami.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
1. Wykonanie badania w kierunku zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Edukacja seksualna prowadzona w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
3. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich.
4. Praca w klubach (edukacja, rozdawnictwo ulotek, prezerwatyw) – party-working.

Co się nam udało:
Stworzenie punktu edukacyjno-informacyjnego na temat środków psychoaktywnych oraz chorób przenoszonych droga płciową oraz centrum diagnostycznego (badania przesiewowe w kierunku HIV i innych STD). Ponadto osoby zakażone HIV mają możliwość rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego oraz uzyskania wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, a uzależnione od heroiny – terapii substytucyjnej – wszystkie te działania prowadzone są w tej samej placówce, w sposób holistyczny.
Ponadto opracowaliśmy i wydrukowaliśmy we współpracy z Open Society Institute materiały edukacyjne, zorganizowaliśmy szkolenia i warsztaty dla lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli policji oraz organizacji pozarządowych na temat zakażenia HIV oraz redukcji szkód zdrowotnych w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, nieodpłatnie przekazaliśmy Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki „RETURN” prezerwatywy i lubrykanty (bezpłatne rozdawnictwo podczas Juwenaliów 2010 w ramach akcji SAFE FUN) oraz współfinansowaliśmy wydanie monografii „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych” pod redakcją Jacka Gąsiorowskiego, Brygidy Knysz i Łukasza Łapińskiego (Medpharm, 2010).
 

wprowadzono: 09.09.2010

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Adres siedziby: ul. Mszczonowska 6; 01-254 Warszawa

Telefon: (22) 836 80 80; 877 79 04; 877 79 06
e-mail: etoh@etoh.edu.pl; profilaktyka@etoh.edu.pl 
www.etoh.edu.pl

 

Kim jesteśmy:
Fundacja ETOH powstała w 1991 roku. Jej celem statutowym jest prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi formami zachowań i postaw problemowych oraz gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek.
Prowadzimy szeroką działalność w obszarze profilaktyki uzależnień i innych problemów społecznych o zasięgu ogólnopolskim, współpracując w tym zakresie z administracją państwową, samorządową, organizacjami pozarządowymi. Podstawowa działalność Fundacji skupiona jest wokół kilku obszarów.

Działalność pomocowa
Prowadzimy dwa ośrodki pomocowe: Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” oraz Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji (OPUR).
Ośrodek „Pępek” realizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne oraz spotkania terapeutyczne z dzieckiem. Wspiera rodziców w procesie wychowawczym, realizuje również zadania edukacyjne w zakresie uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rodziny z problemem alkoholowym. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH (OPUR) realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i rehabilitacji osób dorosłych, w tym finansowany przez Urząd m.st. Warszawy program „Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu” dla mieszkańców Warszawy pod nazwą „Akademia dobrego życia”. Zajęcia w ramach Akademii skierowane są do szerokiego grona osób uzależnionych oraz należących do grup ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych nałogowych zachowań (m.in. osoby znajdujące się w kryzysie lub przewlekłym stresie, bezrobotni, sprawcy i ofiary przemocy, osoby z problemami zdrowotnymi i w podeszłym wieku, homoseksualiści, osoby z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych). Pomoc w ramach zajęć Akademii udzielana jest bezpłatnie.

 

Działalność edukacyjna i szkoleniowa
Prowadzimy największy ogólnopolski program profilaktyczny „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” skierowany do uczniów. Jego zadaniem jest takie wyposażenie młodych ludzi w umiejętności psychospołeczne, aby w „momencie krytycznym” umieli podjąć mądrą decyzję, że nie sięgną po używkę.
Szkolenia nasze kierujemy do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Wiele z przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizujemy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową.
Działalność wydawnicza
Wydajemy miesięczniki „Świat Problemów” (www.swiatproblemow.pl) i „Remedium” (www.remedium-psychologia.pl). Oba periodyki od kilkunastu lat towarzyszą i wspierają lokalne podmioty i indywidualne osoby w działaniach służących profilaktyce uzależnień i innym problemom społecznym. W 2010 roku wydaliśmy m.in. książkę „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów”.


W czym możemy pomóc:
Mieszkańców Warszawy zapraszamy na zajęcia do Ośrodka „Pępek” oraz OPUR.
Nieodpłatnie możemy przekazać nasze czasopisma na organizowane przedsięwzięcia typu konferencje, seminaria (po uprzednich ustaleniach).
W przystępnych cenach oferujemy nasz ośrodek szkoleniowy, w którym można zorganizować konferencję, seminarium, warsztaty, treningi itp.


Projekty, do udziału w których zapraszamy:

 


Co się nam udało:
Od 2004 roku miesięcznik „Remedium” znajduje się na liście najlepszych w Polsce czasopism specjalistycznych indeksowanych w Index Copernicus.

 


 

wprowadzono: 06.07.2010

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content