Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) – Warszawa

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA)

Adres: ul. Chmielna 4 lok.11, 00-020 Warszawa

Telefon: 22 629 15 89

Mail: daduwol@poczta.onet.pl
Strona internetowa:  skaids.org
FB:https://m.facebook.com/PKDChmielnahttps://m.facebook.com/spolecznykomitet

 

Kim jesteśmy…

Społeczny Komitet ds. AIDS istnieje od 1993 roku. Jesteśmy grupą osób związanych z problematyką HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Nasze Stowarzyszenie wspiera osoby żyjące z HIV/ AIDS. Prowadzimy także działalność edukacyjną.

 

W czym możemy pomóc…

Jako organizacja pożytku publicznego (OPP) działamy na rzecz społeczeństwa. Pomagamy zrozumieć problematykę HIV/AIDS osobom, które nie zetknęły się wcześniej z tym tematem lub ich wiedza jest dla nich niewystarczająca. Udzielamy wsparcia również tym, których problem dotyczy osobiście.

Prowadzony przez nas Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny jest najpopularniejszą tego placówką w Polsce. Bezpłatnie i anonimowo wykonujemy tersty w kierunku HIV i HCV oraz udzielamy porad i wsparcia w zakresie HIV, STI oraz powiązanych zagadnień (zdrowia psychicznego oraz uzależnień).

 

Co proponujemy…

Udzielamy informacji o tym jak podejmować bezpieczniejsze kontakty seksualne, jak uniknąć zakażenia HIV, kiedy wykonać test na HIV i jak wygląda jego przebieg, jak wyglądają objawy HIV, jak opiekować się i wspierać osoby żyjące z AIDS.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży i studentów, a także dla pracowników oświaty.

Zapewniamy również poradnictwo i wspieramy prewencję w środowiskach osób podejmujących zachowania ryzykowne, mogące skutkować zakażeniem.

Prowadzimy działania terapeutyczne, wsparciowe i edukacyjne.

Oferujemy również anonimowe i bezpłatne konsultacje psychologiczne z zakresu zdrowia seksualnego.

Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi największy w Polsce Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV oraz HCV.

 

 

wprowadzono: 07.04.2021 r.

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” – Szczecin

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”

Adres: Ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin

Mail: daduwol@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.dadu.org.pl
FB: www.facebook.com/Stowarzyszenie wolontariuszy DA DU

 

Kim jesteśmy…


Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w Szczecinie powstało w maju 1999 roku. Zostało ono powołane do życia jako odpowiedź na potrzeby serc ludzi pracujących na rzecz osób zakażonych wirusem HIV i ich najbliższych. W swoich szeregach skupia ludzi pracujących w różnych dziedzinach życia społecznego: lekarzy, pielęgniarki, socjologów, psychologów, terapeutów, studenci i ludzi wolnego zawodu. Pomoc skierowana jest do wszystkich potrzebujących seropozytywnych ludzi i ich najbliższych, oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania w kontekście zdrowia publicznego i osób podejmujących ryzykowne zachowania w kontekście środków psychoaktywnych. Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą non profit, Organizacją Pożytku Publicznego.

 

Oferujemy…


• informacje z zakresu ogólnej problematyki HIV/AIDS i innych STI
• informacje dotyczące profilaktyki, uzależnień od środków psychoaktywnych i behawioralnych, przemocy, szeroko pojętego kryzysu, PREP-u.
• informacje przydatne dla osób żyjących z HIV oraz ich najbliższych
• pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z faktem zakażenia
• konsultacje specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty, specjalisty ds. przemocy
• linię wsparcia dla młodzieży- NR telefonu 880-815-801 w każdy poniedziałek, środę i piątek od 20.0 do 22.00
• bezpłatnie materiały edukacyjne na temat HIV/AIDS, profilaktyki uzależnień
• bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, HCV, kiły
• profilaktykę II rzędową dla osób pracujących w seks biznesie oraz dla MSM.

 

Co proponujemy…


• Konsultacje indywidualne dla osób zakażonych HIV i ich rodzin, w razie pomagamy w dostępnie do terapii
• Coroczne wyjazdy rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych,
• Szkolenia na temat HIV/AIDS, uzależnień, przemocy, edukacji seksualnej- dla różnych odbiorców,
• Bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, Kiły, HCV dla osób zainteresowanych,
• Profilaktykę I rzędową na temat uzależnień, przemocy HIV/AIDS podczas akcji profilaktycznych na ulicach Szczecina,
• Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządu, wojewody,
• Wsparcie telefoniczne dla młodzieży,
• Pracę wolontrystyczną dla młodych ludzi.

 

wprowadzono: 24.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” – Kraków

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej "Jeden Świat"

www: http://stowarzyszeniejedenswiat.org/

Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieJedenSwiat

e-mail: jedenswiat.krakow@gmail.com

 

Kim jesteśmy…..

 

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym głównie w regionie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną, prowadzimy działalność rzeczniczą, szkoleniową i badawczą, wspieramy osoby żyjące z HIV i ich bliskich.

 

Wśród najważniejszych obszarów działań można wymienić:

• Wsparcie osób zakażonych HIV i ich bliskich poprzez poradnictwo indywidualne, mediacje w kontaktach z opieką zdrowotną, specjalistyczną pomoc dedykowaną seropozytywnym obcokrajowcom oraz interwencję kryzysową.

• Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje, przeznaczone dla osób z zawodów pomocowych z zakresu zakażeń HIV, używania substancji psychoaktywnych, chemseksu, a także seksualności.

• Działania profilaktyczne kierowane do różnych grup społecznych wykorzystujące różnorodne techniki – akcje profilaktyczne, warsztaty, kampanie. Stowarzyszenie organizuje też wydarzenia związane z obchodami World AIDS Day i CandleLight Memorial (w tym szkolenia, konferencje, wystawy, konkursy itp.) oraz happeningi uliczne i stoiska profilaktyczne.

• Badania naukowe: Stowarzyszenie szczególnie zainteresowane jest sposobem w jaki przekaz medialny i profilaktyczny dotyczący HIV kreuje rzeczywistość. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi badania celem opracowania programów profilaktycznych w zakresie zakażeń HIV, a także badania nad językiem dotyczącym zakażeń HIV, używanym w przestrzeni publicznej i wpływem tego języka na profilaktykę i jakość życia osób żyjących z HIV.

• Diagnostyka zakażeń HIV i innych STI: Stowarzyszenie prowadzi Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w Krakowie i Rzeszowie, w których bezpłatnie i anonimowo można wykonać w kierunku HIV i uzyskać profesjonalne poradnictwo okołotestowe, jak również organizuje akcje testowania na HIV, HCV i kiłę w innych lokalizacjach.

· Wspieranie działań na rzecz zdrowia a jego aspekcie somatycznym, psychicznym, jak i społecznym.

• Współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie działań.

 

Wśród kadry Stowarzyszenia znajdują się osoby seropozytywne i ich bliscy, lekarze/lekarki, pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki, studenci/studentki kierunków medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i prawnych oraz osoby z różnych społeczności (niezwiązane z zawodami pomocowymi), prowadzące działania profilaktyczne jako liderzy/liderki środowiskowi/e.

 

 

W czym możemy pomóc……

 

Oferujemy:

• Wsparcie indywidualne dla osób żyjących z HIV i ich bliskich (także obywateli innych krajów przebywających na terenie Polski) – w zależności od aktualnych potrzeb: wsparcie informacyjne, prawne, psychologiczne, a także pomoc w rejestracji do poradni.

• Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakażeń HIV, używania substancji psychoaktywnych, chemseksu, a także seksualności.

• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji profilaktycznych.

• Pomoc indywidualna w zakresie dotarcia do punktu testowania czy skorzystania z oferty PKD w przypadku utrudnień związanych z barierą językową czy niepełnosprawnością.

• Wsparcie i pomoc w przypadku obaw o ryzyko zakażenia HIV oraz wsparcie w wykonaniu testu na HIV.

 

Pomoc udzielana przez Stowarzyszenie możliwa jest do uzyskania w języku polskim i angielskim.

 

 

wprowadzono: 16.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Fundacja Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro – Łódź

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro

Adres: 90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 42/22

Telefon: +48 737 443 873

 

Kim jesteśmy…..

Jesteśmy „młodą” organizacją pozarządową, która skupia grupę osób zaangażowanych w problematykę edukacji i zdrowia.

 

Fundacja została powołana w celach:

– Pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. :

• zakażeń HIV, HCV, HBV a także innych chorób przenoszonych drogą płciową,

• uzależnień takich jak: narkomania, alkoholizm,

• przemocy i dyskryminacji, ze względu na: płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek i inne,

• innych zjawisk patologicznych.

 

– Kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób borykających się z problemami zdrowotnymi i społecznymi, w tym ze szczególnym naciskiem na osoby młode i wykluczone społecznie.

 

– Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi.

 

Wierzymy że nasze działania w strefie publicznej powiązane z edukacją zdrowotną pomogą zmienić otaczającą nas rzeczywistość na Lepsze Jutro – zarówno osób korzystających z naszej pomocy, jak również w życiu – wierzymy w Lepszych Nas – ludzi fundacji .

 

W czym możemy pomóc……

 

Od 2021 roku prowadzimy Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny w Łodzi w którym doradzamy w zakresie HIV/AIDS jak również wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV 

więcej o PKD na stronie : https://www.facebook.com/PKD.Lodz

 

Pragniemy wspomóc osoby żyjące z HIV przez stworzenie grupy wsparcia. Jeśli chcesz zaangażować się w takie działanie na terenie województwa łódzkiego, skontaktuj się z nami.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z problemami w Twoim życiu osobistym – możemy Ci pomóc. Współpracujemy z psychologiem i seksuologiem.

 

 

wprowadzono: 15.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” – Warszawa

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS "BĄDŹ Z NAMI"

Adres: ul. Tamka 37 m. 56, 00-355 Warszawa

Strona internetowa: http://www.swwaids.org/

Telefon/Fax:  48 22/ 826 42 47, 

Telefon Zaufania AIDS 801 888 448 lub 22 692 82 26

Facebook: Stowarzyszenie Bądź z Nami https://www.facebook.com/stowarzyszeniebzn

Wolontariat – „Bądź z Nami” https://www.facebook.com/wo.hiv.aids

     

Kim jesteśmy…..

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” powstało w roku 1994 z inicjatywy osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich. Koncentrujemy się na bezpośrednim wsparciu osób żyjących z HIV i ich bliskich. Jesteśmy grupą osób o wysokich kompetencjach osobistych i zawodowych, które wierzą, że pomoc i dawanie swojej obecności ma sens. Wielu z nas żyje z HIV, więc pracujemy również swoim doświadczeniem. Naszą misją jest tworzenie społeczności osób życzliwych i otwartych, wzajemna pomoc i wymiana. Walczymy z osamotnieniem, bezradnością, krzywdą i dyskryminacją. Możesz u na liczyć na spotkanie osób, które mają podobne doświadczenia oraz na profesjonalną pomoc wysokiej klasy specjalistów.   

    

W czym możemy pomóc……

W naszej pracy koncentrujemy się na bezpośrednim wsparciu osób żyjących z HIV i ich bliskich, a szczególnie kobiet.

 

Oferujemy:       

• informacje z zakresu ogólnej problematyki HIV/AIDS     

• informacje dotyczące profilaktyki HIV      

• informacje przydatne dla osób żyjących z HIV (np. adresy placówek leczniczych)     

•pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z faktem zakażenia     

• konsultacje specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty, pedagoga       

• towarzyszenie w trudnych chwilach

 

Co proponujemy:      

konsultacje indywidualne dla osób zakażonych HIV a w razie potrzeby terapię i wsparcie krótko i długoterminowe – również online      

• grupę wsparcia dla kobiet (online)

• grupę psychoedukacyjną dla osób zakażonych (stacjonarnie/online)

• grupę samopomocową (stacjonarnie/online)

• towarzyszymy w pierwszych krokach po odebraniu wyniku HIV pozytywnego

• przygotowujemy na rozmowę z rodziną, partnerem, lekarzem

• towarzyszymy w kryzysach związanych nie tylko z samym HIV, ale w różnych sytuacjach życiowych w tym związanych z covid

• jesteśmy pod telefonem – Telefon Zaufania AIDS (801 888 448 lub 22 692 82 26) – telefon jest ofertą skierowaną do osób mających pytania dotyczące HIV i AIDS. Udzielamy również wsparcia osobom zakażonym i ich bliskim, zapewniamy dyskrecję i anonimowość

 

 

wprowadzono: 15.03.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Adres siedziby: Ul. Adama Asnyka 32/9, 62-600 KOŁO

Telefon:
794-517-286
e-mail: wielkopolska.medyczni@gmail.com

www.medyczni.manifo.com

Kim jesteśmy:
Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, powstało z inicjatywy Opiekunów Medycznych, których łączy pasja pomagania drugiemu człowiekowi, by poprawić jego komfort pobytu w placówkach ochrony zdrowia, aby ten czas spędził godnie z poszanowaniem wszelkich form godności.

 

W czym możemy pomóc:
Nasze stowarzyszenie realizuje wszelkiego rodzaju projekty społeczne, mające na celu promowanie zawodu opiekun medyczny oraz edukowanie rodzin pod względem opieki, nad członkiem rodziny będącym niesamodzielnym ,wymagającym opieki całodobowej. Podejmujemy również współpracę z organizacjami działającymi na podobnym polu.

 

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
Jako stowarzyszenie organizujemy projekt „ Zatrudnienie Opiekunów Medycznych. Prezentacja zawodu Opiekuna Medycznego” , poprzez który pragniemy wywołać społeczną dyskusję o zawodzie w ten sposób zwiększyć zatrudnienie opiekunów medycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Co się nam udało:
W ostatnim półroczu zorganizowaliśmy wiele spotkań promocyjno-plenerowych, podczas których wykonane zostały bezpłatne pomiary glukozy we krwi u dzieci i dorosłych. Wdrożyliśmy również projekt „ Zatrudnianie Opiekunów Medycznych . Prezentacja zawodu Opiekun Medyczny ”.

 

 


 

wprowadzono: 17.06.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – Warszawa

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”


Siedziba Zarządu:
ul. Majowa 5 lok. 57
03-395 Warszawa

Siedziba Zjednoczenia:
ul. Złota 7 lok. 21, V piętro
00-019 Warszawa


biuro@pozytywniwteczy.pl

https://www.pozytywniwteczy.pl/

https://www.facebook.com/pozytywniwteczy

tel./fax: +48 22 464 85 58
tel.: +48 602 328 088

https://www.pozytywniwteczy.pl/

KRS: 0000319790
NIP: 5242666811
REGON: 141681893​

Kim jesteśmy i co robimy:
Zjednoczenie aktywnie działa od 12 lat, w sposób ciągły, w zasięgu ogólnokrajowym, w obszarze profilaktyki HIV/AIDS, w tym edukacji seksualnej i prozdrowotnej oraz wsparcia dla osób HIV+. Realizujemy programy edukacyjne i pomocowe dla młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Działamy w szkołach, na uczelniach, w przestrzeni miejskiej (na ulicach, w parkach) oraz na imprezach masowych. Prowadzimy działania edukacyjne metodą streetworkingu i partyworkingu w Domach Studenta i klubach studenckich w Warszawie. Od początku działalności aktywnie działamy w grupie MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami), prowadząc różnorodne działania w klubach gejowskich i seks klubach. Stworzyliśmy w centrum Warszawy Ośrodek Bezpiecznik, miejsce przyjazne dla osób świadczących usługi seksualne i osób LGBT. Razem z 6-ścioma organizacjami tworzymy na zlecenie m. st. Warszawy integralny system pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, na którym się koncentrujemy. Organizujemy grupy wsparcia i interwencyjne dożywianie dla osób HIV+. Od 8 lat prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym wykonujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Prowadzimy kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób HIV+. Wspieramy rzecznictwo na rzecz osób żyjących z HIV w Polsce. Działamy w Internecie. Prowadzimy szkolenia dla różnych grup. Posiadamy odpowiednie przygotowanie, bazę kontaktów i mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów pomocowych dla osób HIV+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy program doraźnego wsparcia socjalnego dla osób HIV+ borykających się z problemem bezdomności lub ubóstwa (posiłki, korzystanie z łazienki i pralko-suszarki). Realizujemy w naszym lokalu również projekty dla Seniorów (kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, DKF i joga). Prowadzimy staże i praktyki studenckie dla studentów w programie wolontariackim. Realizujemy projekty samodzielnie i w konsorcjach z innymi organizacjami.
Posiadamy stały zespół pracowników/czek (16 osób). Zrzeszamy obecnie 42 aktywnych członków/członkiń. Nie zatrudniamy pracowników/czek na etat, zatrudniani są na umowę zlecenie w ramach projektów. Część pracowników/czek pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami – ok. 11 osób. Księgowość prowadzona jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, realizując działania dla osób HIV+. Bierzemy udział w BKDS w M. St. Warszawa, Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. AIDS. Stale dbamy o rozwój Zespołu, nasi członkowie/inie biorą udział w licznych szkoleniach kursach i konferencjach zewnętrznych. Prowadzimy również wewnętrzną superwizje naszych działań. W naszym Zespole działają osoby z grup naszych beneficjentów, co daje nam możliwość szkolenia i wsparcia peeredukatorów w ich macierzystych środowiskach. Prowadzimy program stażowy, m. in. mamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji „Polska Plus” oraz członkiem Koalicji „1 grudnia”, zrzeszającej czołowe organizacje zajmujące się HIV w Polsce. Posiadamy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, kuchnia i WC. Lokal wyposażony jest w urządzenia biurowe, meble i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności pomocowej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna. Aktywnie współpracujemy z wieloma organizacjami polskimi i zagranicznymi. Działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy, Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora prywatnego – darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Aktualne działania:
• Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich bliskich – każdy czwartek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 w Warszawie.
• Poradnictwo indywidualne psychologiczne, wsparcie terapeutyczne dla osób żyjących z HIV, osób problemowo pijących alkohol – każdy wtorek, w godzinach 17:00 – 19:00 – stacjonarnie w lokalu Zjednoczenia przy ul. Złotej 7 lok. 21 lub tel. pod numerem: 602 3280088.
• Poradnictwo okołotestowe i bezpłatne oraz anonimowe testy w kierunku HIV, HCV i kiły w lokalu PKD Jagiellońska 34 w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 – 19:00.
Poradnictwo i wsparcie online w kanałach społecznościowych Zjednoczenia lub przez telefon i e-mail.
• Szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

 

 

wprowadzono: 16.03.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Fundacja Edukacji Społecznej

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacji Społecznej

 

Adres siedziby: ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa

Telefon: 22 646 48 86
e-mail: fes@op.pl 

www.fes.edu.pl

Kim jesteśmy:
Organizacją pozarządową (non-profit) działającą od 2002 roku, realizującą zadania mające na celu pogłębianie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problemów społecznych i zdrowotnych. Główne obszary naszych działań:
– profilaktyka HIV/AIDS
– edukacja seksualna
– profilaktyka uzależnień
– edukacja zdrowotna
W maju 2012 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

W czym możemy pomóc:
– w zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń oraz konferencji
 

Wieloletnie doświadczenie, dbałość o profesjonalne przygotowanie spotkań, zaangażowanie oraz pozyskiwanie najlepszych specjalistów w danej dziedzinie są podstawą naszego sukcesu. Realizowane przez nas dotychczas szkolenia i konferencje obejmowały następujące zagadnienia: profilaktyka HIV/AIDS, profilaktyka uzależnień, profilaktyka raka szyjki macicy, problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz młodzieży, aktywizujące metody nauczania w programach profilaktycznych, profilaktyka tytoniowa. Współpracujemy ze szkołami na terenie całego kraju organizując zajęcia dla uczniów oraz konsultacje i spotkania ze specjalistami w czasie zebrań z rodzicami i rad pedagogicznych.
 

– w przeprowadzeniu bezpłatnego i anonimowego badania w kierunku HIV w jednym z dwóch koordynowanych przez nas Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
 

– we współpracy przy działaniach w ramach kampanii społecznych
– w tworzeniu programów i materiałów edukacyjnych oraz przy nadzorze merytorycznym nad projektami edukacyjnymi
 

– od 2012 r. Prezes Fundacji Magdalena Ankiersztejn-Bartczak jest koordynatorem Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim. Zachęcamy organizacje do włączenia się w działania Forum.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:


• Bezpieczne soboty, Spotkania dla osób seropozytywnych i ich bliskich moderowane przez psychologa. Możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych osób i próba zmierzenia się z trudnościami życia z HIV. Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji w każdą II sobotę miesiąca. Pierwsze spotkanie 10 maja, spotkania trwają od 12.00 do 15.00
 

• SHE – europejski program edukacji i wsparcia kobiet zakażonych HIV, Dzwoniąc pod numer 800 14 14 23 kobiety żyjące z HIV mogą wyjaśnić wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania związane m.in. z zachowaniem dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, relacjami partnerskimi, seksualnością, życiem w rodzinie i planowaniem potomstwa, ujawnieniem zakażenia, radzeniem sobie z lękiem i depresją czy ochroną swoich praw. Infolinia jest dostępna również dla rodzin, partnerów i przyjaciół kobiet zakażonych HIV, którzy chcą dowiedzieć się, jak udzielać im potrzebnego wsparcia. Infolinia prowadzona jest przez kobiety seropozytywne. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Telefon jest czynny:
• • poniedziałki od 16.00 do 19.00
• • środy od 16.00 do 19.00
• • piątki od 16.00 do 20.00
 

• Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV w Warszawie ul. Nowogrodzka 82 wejście B (pon-pt 16.00-20.00), ul. Żelazna 79 (pon-pt 16.00-19.00). Każde badanie połączone jest z poradnictwem przed i po teście z wykfalifikowanym doradcą HIV/AIDS


Co się nam udało:


– prowadzenie dwóch Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
– edukacja w szkołach
– szkolenia dla różnych grup społecznych i zawodowych
– kampanie społeczne
– koordynacja projektu SHE
– warsztaty dla osób seropozytywnych i ich bliskich
– współpraca z jednostkami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym

 

wprowadzono: 29.04.2014

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Fundacja ZROBIMY

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Fundacja ZROBIMY

Adres siedziby: Ul. Grenadierów 21/6, 04-052 Warszawa

Telefon: + 48 600 942 757, +48 605 131 984
e-mail: fundacjazrobimy@gmail.com
 www.fundacjazrobimy.pl

Kim jesteśmy:
Fundacja została powołana w celu:
– Wspierania przedsięwzięć społecznych, naukowych, kulturalnych;
– Współpracy i wspierania w ramach szkoleń, kursów i wykładów mających na celu upowszechnienie wiedzy o problemach i uzależnieniach;
– Wspierania programów naukowych i badawczych mających na celu opracowanie istniejącej lub dostarczenie nowej wiedzy o społeczeństwie, jego zagrożeniach, kulturze, nauce;
– Wspierania szkoleń dla osób i instytucji oraz specjalistów z różnych dziedzin;
– Współpracy w trakcie konferencji, odczytów, szkoleń, koncertów, wystaw, projekcji, zjazdów i przedstawień teatralnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o problemach i uzależnieniach;
– Współpracy z krajowym i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach działania;
– Współpracy z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
– Współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi i edukacyjnymi;
– Współpracy w działalności wydawniczej, w tym drukowanie i kolportaż materiałów szkoleniowych, biuletynu informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym;
– Współpracy z zespołami do prowadzenia rehabilitacji, terapii i akcji edukacyjnych;
– Wspierania i współpracy w trakcie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zdrowych;
– Współpracy w trakcie szkoleń, akcji informacyjnych, wykładów i pokazów.

 W czym możemy pomóc:
Fundacja może podjąć każdą działalność zgodną ze statutowymi celami.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
Fundacja jest w posiadaniu projektu edukacyjnej gry planszowej “W szpitalu”, która stanowi narzędzie pracy dla psychologów i pedagogów pracujących na oddziałach dziecięcych oraz dla rodziców mających przewlekle chore dzieci. Gra zawiera informacje dotyczące HIV, AIDS, zdrowego stylu życia, organizmu ludzkiego, różnych chorób, przebiegu niektórych badań lekarskich oraz w trosce o zainteresowanie najmłodszych – ciekawostki ze świata nauki i przyrody.

Fundacja jest w trakcie zbierania środków finansowych na produkcję kolejnych egzemplarzy gry, która może być dystrybuowana na dziecięcych oddziałach w szpitalach lub może być przeznaczona do użytku prywatnego dla osób zainteresowanych.

Fundacja koordynuje portal internetowy „Odkrywcy” skierowany do dzieci i młodzieży zakażonych HIV oraz ich rodziców. Zachęcamy do pisania artykułów dotyczących zagadnień związanych z edukacją i aktywizacją w obszarze HIV/AIDS i wysyłanie na adres fundacji. Każdy artykuł spełniający walory edukacyjne będzie publikowany na stronie www.odkrywcy.info

  Co się nam udało:

Fundacja ZROBIMY jest laureatem konkursu grantowego „Pozytywnie Otwarci 2012” i „Pozytywnie Otwarci 2013”.
Naszym celem jest edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Fundacja otrzymała grant na opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu edukacyjnego polegającego na tworzeniu:

1. edukacyjnej gry planszowej “W szpitalu”. Gra została rozdystrybuowana w miejscach, gdzie dzieci zakażone HIV są hospitalizowane. Gry trafiły do szpitali na terenie całego kraju. Więcej na:
http://wyborcza.pl/1,75478,14696129,Gra_planszowa_o_HIV__czyli_jak_opowiedziec_o_tym_zakazonemu.html

2. portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.odkrywcy.info. Portal jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży zakażonej HIV. Portal stanowi przestrzeń dla dzieci i młodzieży zakażonej HIV w której znajdują się ciekawe i rzetelne informacje, jest możliwość porozmawiania ze specjalistą online, skorzystania z forum oraz skomentowania i zadawania pytań bezpośrednio pod artykułami.

 
01.04.2014r. ruszył portal interentowy www.odkrywcy.info !

 

„Odkrywcy” to portal internetowy, będący przestrzenią dla dzieci i młodzieży w której mogą się swobodnie wypowiadać, wymieniać informacjami, doświadczeniami, pomagać sobie wzajemnie, wspierać się. Wierzymy, że obecność, nawet wirtualna, drugiej osoby o podobnych problemach ma znaczące działanie terapeutyczne.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy kolorowanki, a dla ich rodziców, opiekunów artykuły dotyczące treści przedstawionej na kolorowance. Wszystkie materiały są zapisane w wersji gotowej do druku. W myśl idei „bawiąc uczyć” mogą stanowić ciekawą formę przekazywania wiedzy i punkt wyjścia do rozmowy na trudne tematy.
Zachęcamy do skorzystania z kontaktu z psychologiem online w formie czatu oraz do zadawania pytań.
Regularnie zamieszczane artykuły są pisane przez osoby doświadczone i stanowią rzetelną wiedzę i/lub punkt wyjścia do rozmowy np. na forum.
Jeżeli jesteś kompetentny/a w danej dziedzinie, możesz przesłać artykuł, który zostanie sprawdzony i opublikowany. Ważne, aby poruszał istotne kwestie dla dzieci i młodzieży i/lub kwestie związane z chorobami zakaźnymi, przewlekłymi w tym HIV /AIDS.
Projekt „Odkrywcy” ma na celu promować odpowiedzialny styl życia wśród osób żyjących z HIV, a realizowany jest dzięki grantowi konkursu Pozytywnie Otwarci 2013.
 

 

 

 

wprowadzono: 08.10.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Serwis internetowy Pastylka.pl

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

Serwis internetowy Pastylka.pl

 

Adres siedziby:
Pastylka.pl sp. z o.o.
Stefana Okrzei 24/32
03-710 Warszawa

Telefon: 600 169 698
e-mail: a.pawlowska@pastylka.pl
www: http://pastylka.pl, adres działu poświęconego HIV/AIDS w serwisie: http://pastylka.pl/choroby/hiv

Kim jesteśmy:
Serwis Pastylka.pl jest miejscem, w którym gromadzimy rzetelną oraz obszerną wiedzę z zakresu zdrowia i medycyny – wiedzę tworzoną zarówno przez specjalistów, jak i przez internautów, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Internauci znajdą tu m.in. artykuły, wywiady, testy i filmy o zdrowiu, forum medyczne, a także informacje o lekach i placówkach medycznych. Użytkownicy serwisu mogą bezpłatnie zapytać naszego eksperta o swoje wątpliwości z zakresu zdrowia.

W czym możemy pomóc:
Możemy pomóc dotrzeć do szerokiego grona internautów z informacjami na temat HIV/AIDS. Nasz serwis odwiedzają zarówno te osoby, które są już zainteresowane tematyką HIV/AIDS, jak i również te, które poszukują informacji o innych problemach zdrowotnych i nie myślą o zagrożeniu zakażeniem HIV/AIDS. Dotarcie do obu tych grup z informacjami o HIV/AIDS jest bardzo ważne.
 

Możemy pomóc w:
• promowaniu, rozpowszechnianiu informacji na temat profilaktyki HIV, na temat testów, tego, gdzie można zrobić test, kiedy powinniśmy go wykonać, a także informacji dla osób, które już są świadome swojego zakażenia,
• promowaniu informacji nt. organizowanych akcji, happeningów – patronaty nad akcjami, wspieranie akcji,
• jesteśmy także otwarci na inne Państwa propozycje.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:
• Organizowanie okresowego „Dnia z ekspertem”, czyli możliwości anonimowego zapytania Państwa eksperta o HIV/AIDS na naszym forum (w ramach Światowego dnia Walki z AIDS organizowaliśmy już z Państwem taką akcję) http://pastylka.pl/forum/aids/10162,anonimowo-zapytaj-lekarza-o-hiv-i-aids.
• Rozbudowywanie wiedzy o HIV/AIDS – chętnie zamieścimy nowe, udostępnione nam informacje nt. HIV/AIDS.
• Historie osób żyjących z HIV – być może osoby żyjące z HIV anonimowo podzieliliby się swoją historią – mogłoby to być pomocne dla innych osób, które poszukują wsparcia, które obawiają się zakażenia, a także dla tych, które uważają, że ich problem nie dotyczy.

Co się nam udało:
Udało nam się stworzyć bardzo szeroką i rzetelną bazę wiedzy na temat chorób, w tym na temat HIV/AIDS. O samej tematyce HIV/AIDS posiadamy:
• ponad 30 artykułów,
• 8 filmików,
• 1 test („Czy powinieneś zrobić test na HIV?”),
• 86 wątków na forum (w tym wiele pytań, na które odpowiadał ekspert).
W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS zorganizowaliśmy wspomnianą już wyżej akcję „Dzień z ekspertem”, w której wiele osób mogło poszerzyć swoją wiedzę nt. HIV/AIDS, a także w ramach obchodów, zrobiliśmy także obszerny wywiad z Panią Anną Marzec-Bogusławską – http://pastylka.pl/choroby/aids/artykuly/279,idac-z-kims-do-lozka-idziemy-do-lozka-ze-wszystkimi-jego-wczesniejszymi-kochankami.

 

wprowadzono: 02.04.2012

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast