Drugi Europejski Szczyt PrEP in Europe Summit 2019, Warszawa 10–12.10.2019 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Drugi Europejski Szczyt PrEP in Europe Summit 2019, Warszawa 10–12.10.2019 r.

W dniach 10 – 12 października 2019 r. odbył się w Warszawie drugi Europejski Szczyt PrEP in Europe Summit 2019. Uczestników spotkania powitała m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Organizatorem było partnerstwo ośmiu europejskich organizacji, zajmujących się zapobieganiem HIV PrEP in Europe Initiative: AIDES, AIDS Action Europe, AVAC, the EU Civil Society Forum, the Eurasian Coalition on Male Health (ECOM), European AIDS Treatment Group (EATG), NAM/Aidsmap i National AIDS Trust.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego, eksperci ds. profilaktyki HIV, naukowcy i klinicyści, przedstawiciele organizacji międzynarodowych ds. zdrowia oraz aktywiści działający na rzecz ograniczania zakażeń HIV i chorób przenoszonych drogą płciową.

Debatowano nad możliwością tworzenia zrównoważonego podejścia do zapewnienia PrEP w regionie europejskim, mając na uwadze różnorodne systemy opieki zdrowotnej, populacje i poziom dobrobytu państw. Doświadczenia krajów, które wdrożyły PrEP wskazują, że osiągnięcie wymiernych korzyści stosowania tej procedury wymaga zaangażowania odbiorców na etapie planowania i wdrażania programów.

Wprowadzenie PrEP, czyli profilaktyki przedekspozycyjnej, daje nadzieję na pokonanie epidemii HIV w populacjach kluczowych.

 

wprowadzono: 15.10.2019

 

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Miasteczko Zdrowia w Orlen Arenie w Płocku

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Krajowe Centrum ds AIDS, Miasteczko Zdrowia, Orlen Arena, 5-6.10, Płock

 

wprowadzono: 05.10.2019

 

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Dokumenty potrzebne do złożenia oferty w otwartym konkursie ofert w roku 2019

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty potrzebne do złożenia oferty w otwartym konkursie ofert w roku 2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty za rok 2019

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raporty z wycinków

Raporty za rok 2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 za 2018 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021 za 2018 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Kontra 2019

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Kontra 2019

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(79)/2019

W numerze:

Kobieca siła wobec HIV.

Seropozytywne kobiety w USA.

Endometrioza a HIV.

Kobiety w erze HIV/AIDS.

Kobieta w ciąży. Aspekty prawne w kontekście HIV.

Kontra nr 2(80)/2019

W numerze:

Edukacja o edukacji. Działania IFMSA-Poland z zakresu podnoszenia kwalifikacji edukatorów.

Nowe metody profilaktyki zakażeń HIV (PrEP, PEP, TaSP).

Profilaktyka i edukacja w zakresie HIV w grupie kobiet świadczących komercyjnie usługi seksualne.

Testy na HIV w służbach mundurowych i możliwość służby dla osób żyjących z HIV.

 

Aspekty:

Chemsex w praktyce Punktu Konsultacyjno–Diagnostycznego.

Kontra nr 3(81)/2019

W numerze:

Testuj się!

Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie HIV–prawo

Doniesienia prasowe

Pożegnanie Tadeusza Rosy

 

Aspekty:

Odpowiedzialne testowanie

Kontra nr 4(82)/2019

W numerze:

Wytyczne ECDC z zakresu zdrowia publicznego dot. testowania HIV i WZW B i C w krajach UE/EOG

…podziel się dobrem :)…

Testy na HIV oraz leczenie ARV u osób małoletnich – czyja zgoda jest potrzebna?

 

Aspekty:

Nowe kierunki w leczeniu zakażenia HI

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Ulotka – Zaproszenie PKD

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Publikacje​

Print Friendly, PDF & Email

Wersja papierowa i elektroniczna

Ulotka - Zaproszenie PKD

Autor

 

Data wydania

2018

Tematyka

testowanie

Wydanie

I

 
Zaproszenie do wykonania testu w punkcie PKD.

 

wprowadzono: 27.02.2019

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

National Programme for Preventing

National Programme

Print Friendly, PDF & Email

Schedule for Implementation of the National Programme for Preventing HIV Infections and Combating AIDS for 2017-2021.

 

added: 07.02.2019

National Aids Centre Agenda of the Ministry of Health

All Rights Reserved 2017

więcej

About National AIDS Centre

About National AIDS Centre

Print Friendly, PDF & Email

The National AIDS Centre implements the tasks related to preventing HIV infections and combating AIDS on behalf of the Minister of Health. The activities of the National AIDS Centre are aimed at: limiting the spread of HIV infections and improving the quality of life of people infected with HIV and suffering from AIDS, their families and relatives through:

1) preventing HIV infections and providing adequate access to information,

education and services concerning HIV/AIDS prevention,

2) improving the psychosocial quality of life of people living with HIV/AIDS,

their families and relatives,

3) providing of ample access to diagnostics and ARV treatment,

4) improving the quality and diagnostic/healthcare accessibility for people living with HIV/AIDS and those vulnerable to HIV infections,

5) reducing HIV infections among children.

The National AIDS Centre implements a wide range of tasks related to international cooperation by actively participating in several international projects. The experience and international practices are translated into introducing world standards in prevention, diagnostics and therapy of people infected in the Republic of Poland.

The policy of the Republic of Poland on combating the HIV/AIDS epidemic has been defined in the National Programme for Preventing HIV Infections and Combating AIDS.

Many years of experience, knowledge in the field of HIV/AIDS, predictions of the spread of the epidemic in our region as well as international policy justify the legislative initiatives and activities undertaken within the National Programme for Preventing HIV Infections and Combating AIDS. Developing and implementing the Programme create the basis for partnership in implementing public health programmes in the national and international arena. The following editions of the Programme were implemented in 1996-1998, 1999-2003, 2004-2006, 2007-2011, 2012-2016.

Currently, the legal basis for these activities is constituted by the Regulation by the Council of Ministers on 15 February 2011 on the National Programme for Preventing HIV Infections and Combating AIDS.

The Schedule, set out for a period of five years, will determine: the type of task, target group, entities responsible for their implementation, indicators of task implementation and the year of implementation. The present Schedule for implementing the National Programme for Preventing HIV Infections and Combating AIDS has been developed for 2017-2021. Representatives of public administrative offices, medical fields and non-governmental organizations participated in developing the Schedule.

 

added: 07.02.2019

National Aids Centre Agenda of the Ministry of Health

All Rights Reserved 2017

więcej

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy:
od 21.00 w każdy piątek
do 9.00 w poniedziałki

**Połączenie bezpłatne

Projekty - HA-REACT

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REAC. LINK

 

wprowadzono: 17.01.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast